Strona główna | O nas | Kontakt  
     
<12
3
456789>>|

Zaproszenie na wernisaż

Data publikacji: 2016-06-21

JESTEM… CZUJĘ, ODKRYWAM, DOŚWIADCZAM…

Pacjentki Białostockiego Centrum Onkologii, działające w „Grupie Wsparcia”, w ramach pomocy psychoonkologicznej Stowarzyszenia do Walki z Rakiem od marca 2016 roku biorą udział w realizacji zadania publicznego wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej pod tytułem „JESTEM… CZUJĘ, ODKRYWAM, DOŚWIADCZAM…” . Projekt jest wspierany przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Projekt realizowany jest w formie  warsztatów plastycznych w oparciu o szeroki wachlarz zadań z obszaru różnych dziedzin sztuki, jak rysunek, malarstwo, rzeźba, których odbiorcami są pacjentki po chorobie onkologicznej należące do „Grupy Wsparcia”, będącej pod opieką Stowarzyszenia do Walki z Rakiem działającego przy Białostockim Centrum Onkologii. 

Celem projektu jest stworzenie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, bezinteresownych działań procesu twórczego, wysiłku i radości towarzyszących aktywności twórczej. Projekt obejmuje przeprowadzenie cyklicznych zajęć, organizację przestrzeni oraz materiałów do pracy. Zakończy go wystawa prac uczestniczek w Białostockim Centrum Onkologii, która odbędzie się w czerwcu. Odpowiedni dobór tematów i form pracy pozwoli na propagowanie sztuki w środowisku lokalnym oraz rozwój kompetencji poznawczych, wrażliwości, kreatywności oraz ekspresji twórczej jej uczestników.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku, realizowane dzięki działalności Instytutu działalności Publicznej z siedzibą w Warszawie.

 

Artykuł w Gazeta wyborcza

Mamo, ja już będę się do Ciebie przytulał. Warsztaty na onkologii

Data publikacji: 2016-04-06

Otwarcie zmodernizowanej Pracowni Tomografii Komputerowej - Zakładu Diagnostyki Obrazowej

 W środę ( 30 marca)  oddano do użytku zmodernizowaną Pracownię Tomografii Komputerowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Białostockiego Centrum Onkologii. W Pracowni uruchomiono nowoczesny tomograf komputerowy wyposażony w pierwszą w Polsce specjalną przystawkę, laserową nawigację do biopsji narządów miąższowych.  Jej działanie polega na tym, że promień laserowy prowadzi rękę lekarza nakłuwającego guz nowotworowy. Badanie jest bardzo precyzyjne  i bezpieczne dla pacjenta, ponieważ dawka promieniowania jest o wiele niższa niż w starszych urządzeniach .  Nowy tomograf pozwoli szybciej i dokładniej zdiagnozować pacjentów,      a w efekcie  skróci czas oczekiwania na badanie.

 

Data publikacji: 2016-04-04

Apel Białostockiego Centrum Onkologii do Parlamentarzystów

Ze względu na wyjątkowo trudną sytuację Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie zwracamy się do wszystkich P.T.
Parlamentarzystów z gorącą prośbą i apelem o pomoc w umożliwieniu dalszego funkcjonowania naszego Centrum – jedynego       w województwie podlaskim ośrodka onkologicznego prowadzącego kompleksową diagnostykę i leczenie chorych na chorobę nowotworową.

W ciągu najbliższych 15 lat podwoi się liczba chorych na nowotwory. Rak będzie głównym zabójcą ludzi XXI wieku. Białostockie Centrum Onkologii jest przygotowane do przeciwstawienia się pladze XXI wieku, jaką są choroby nowotworowe. Centrum dysponuje świetnie wyszkoloną kadrą i nowoczesnym sprzętem, jest placówką wysoko ocenianą nie tylko przez pacjentów. Od 2008r. BCO posiada certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie zarządzania jakością w obszarach działalności profilaktycznej, diagnostycznej i leczniczej, a od 2011r. – certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia potwierdzający spełnienie przez szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. W roku 2015 na wniosek komisji akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, będącym agendą Ministra Zdrowia, BCO uzyskało tę akredytację powtórnie.

Ze względu na rosnące potrzeby i zwiększającą się liczbę chorych Centrum rozpoczęło rozbudowę i modernizację placówki. W roku 2015 zakończono pierwszy etap tej inwestycji, o wartości ponad 81 mln zł, przeprowadzony ze środków unijnych, samorządowych  i własnych. Dalsze funkcjonowanie BCO zależy od pozyskania środków finansowych na dokończenie prowadzonej inwestycji. W roku 2016 powinna zostać zmodernizowana sterylizatornia pracująca na potrzeby nowowybudowanego bloku operacyjnego oraz apteka, w której wybudujemy także wymaganą przepisami centralną rozpuszczalnię cytostatyków. Centrum nie dysponuje własnymi środkami finansowymi i aplikuje o fundusze z Kontraktu Terytorialnego.

Mimo powyższych osiągnięć i prowadzonej od lat bardzo oszczędnej gospodarki finansowej wraz z rachunkiem kosztów, Centrum  w roku ubiegłym utraciło pierwszy raz w swej historii płynność finansową. Główną przyczyną zapaści finansowej Białostockiego Centrum Onkologii jest niedoszacowanie wartości punktu przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach zawieranych z Białostockim Centrum Onkologii. Wskutek tego działalność operacyjna Centrum przynosi corocznie ok.10 mln zł straty. W roku 2015, w czasie trwania podpisanych wcześniej umów, został zmieniony katalog NFZ na niekorzyść onkologii w zakresie wyceny osobodni do radioterapii, osobodni do chemioterapii oraz niektórych zabiegów chirurgicznych. Główna zmiana to obniżenie wyceny punktowej osobodnia do radioterapii z 8 pkt. (=416zł) do 3 pkt. (=156zł). Opisane zmiany zmniejszyły kwotę przychodów z NFZ    o kolejne 5 800 000zł (sic!)

Konieczne jest podwyższenie ceny punktu kontraktowanego przez NFZ (niezmieniana od 2012 roku) oraz przywrócenie wyceny punktowej osobodni do radioterapii, osobodni do chemioterapii oraz niektórych zabiegów chirurgicznych do poprzedniego poziomu (tj. z roku 2014).

Konieczna jest też promocja jakości w onkologii przez wyróżnienie placówek świadczących usługi medyczne na najwyższym poziomie (szpitale akredytowane przez Ministra Zdrowia), np. przez podwyższenie wyceny wykonywanych przez nie specjalistycznych procedur medycznych.

Jeszcze raz prosimy wszystkich P.T. Parlamentarzystów
o interwencję u Pana Ministra Zdrowia i u Pana Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w celu pozyskania środków finansowych na opiekę onkologiczną pacjentów z województwa podlaskiego.

Data publikacji: 2016-03-09

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Do Walki z Rakiem

 

Data publikacji: 2016-02-18

<12
3
456789>>|
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin