Strona główna | O nas | Kontakt  
     
<1234
5
6789>>>>|

Termomodernizacja obiektów szpitalnych Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku

projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-019/09 pt. : „Termomodernizacja obiektów szpitalnych Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków     Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-019/09-00 z dnia: 02.02.2010 roku
Wartość projektu brutto: 2 345 654,33 zł
kwota dofinansowania: 1 376 353,54 zł,

wkład własny: 969 300,79 zł

Data publikacji: 2013-05-16

Zakup sprzęt medyczny z Regionalnego Programu Operacyjnego

1.
T-010-4-43-37-1/764
Automatyczny aparat do przeprowadzania reakcji immunohistechemicznych i hybrydyzacji „INSITU” BENCHMARC  XT                  nr fabr. 713647
- z komputerem HP nr fabr. MXL019295N – 1 szt.
- drukarką do barkodów E-BAR II nr fabr. T 459470119 – 1 szt.
- drukarką HP D5560, nr fabr. CN 99PCD1QD – 1szt.
2.
Mikroskop z wyposażeniem do fluorescencji – 1 kpl.                                         Nr inwent. T-010-4-43-1-12/766
- mikroskop OLYMPUS BX 41, nr fabr. OB 17049 – 1 szt.
- wyposażenie do fluorescencji – oświetlacz BX –URA – 1 szt.
- cyfrowy system do mikrofotografii – 1 kpl.
    kamera OLYMPUS XC50,
    oprogramowanie do mikrofotografii,
    zestaw komputerowy (komputer NOTEBOOK DELL SILVER + projektor
     multimedialny + ekran)
3.
Mikroskop OLIMPUS BX 51, nr fabr. OD13100 – 1 szt.
 Nr inwent. T-010-4-43-1-12/767
z przystawką konsultacyjną dla dodatkowego obserwatora OLYMPUS U – MD03
4.
Kriostat typ: CRYOTOME FSE, nr fabr. CC0306C1005 -1 szt.
Nr inwent. T-010-4-43-2-3/762
5.
Barwiarka automatyczna typ: SHANDON VARISTAIN GEMINI, nr. fabr. RH2015E0912 do preparatów histopatologicznych I cytologicznych
nr inwent. T -010-4-43-38-1/760
- moduł zasilania PSU, nr fabr. PH 1443E0912-1szt.
- monitor komputerowy  LG L17345, nr. fabr. 911UXTC4VV913 -1 szt.
6.
Procesor tkankowy typ: STP 120, nr. fabr. 47422 – 1 szt.,
Nr inwent. T-010-4-43-31-3/761
7.
Mikroskop rotacyjny typ: FINESSE ME+, Nr fabr. FS2238M1004 – 1 szt. Nr inwent. T-010-4-43-19-2/761
- suszarka SHANDOM SLIDE DRYING HOTPLATE – 1 szt.
- łaźnia wodna LW 70/55-1 szt.
8.
Analizator pola Typu MP3 (L981162) – 1 kpl. ,
 nr inwent. T-010-4-43-23-3/765
- pomiarowy zbiornik wodny z PLEXI,
- płyta pozycjonująca, wózek wraz z podnośnikiem, rezerwuar na wodę, kontroler TBA CONTROL UNIT, elektrometr TRANDEM
-komputer sterujący z oprogramowaniem
(Fizyka Medyczna)

Data publikacji: 2013-05-16

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI

 

Serdecznie dziękujemy dotychczasowym P.T. Ofiarodawcom, dzięki którym mogliśmy rozpocząć leczenie pani Iwony. Leczenie to nie może być przerwane.

Zbiórka trwa.

Zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc finansową niezbędną
do uratowania życia Pracownicy Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, matki czworga dzieci, chorej na chemiooporną ziarnicę złośliwą.
 Jedyny lek, który może Ją uratować, to BRENTUXIMAB. Lek nie jest jeszcze refundowany przez NFZ – trwają wymagane prawem procedury opiniujące zasadność takiego leczenia w Polsce.
 
Koszt rozpoczęcia kuracji, którą zacząć musimy natychmiast, to 180 tys. zł.
 
PROSIMY O POMOC WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI!!!!!!!
Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK SA V Oddział w Białymstoku
nr konta: 26 1500 1344 1213 4001 1247 0000
dla ofiarodawców z zagranicy: SWIFT : KRDB PL PW
dopisek: IWONA
Dyrektor
Białostockiego Centrum Onkologii
 im. Marii Skłodowskiej – Curie
dr n.med. Marzena Juczewska
 

Data publikacji: 2013-05-07

Zmiana w Podlaskim Rejestrze Nowotworów

 Zawiadamiamy iż  dniem 8 kwietnia 2013 Wojewódzki Rejestr Nowotworów przy Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie zmienił nazwę na Podlaskie Biuro Rejestracji Nowotworów adres pozostał bez zmian.


Podlaskie Biuro Rejestracji Nowotworów
ul. Ogrodowa 12
15-027 Białystok


Jednocześnie prosimy wszystkie placówki lecznicze o terminowe przysyłanie kart zgłoszeń nowotworu złośliwego MZ/N-1a do Podlaskiego Biura Rejestracji Nowotworów.
 

 

Data publikacji: 2013-04-30

PROSIMY O POMOC WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc finansową niezbędną
do uratowania życia Pracownicy Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, matki czworga dzieci, chorej na chemiooporną ziarnicę złośliwą.
 Jedyny lek, który może Ją uratować, to BRENTUXIMAB. Lek nie jest jeszcze refundowany przez NFZ – trwają wymagane prawem procedury opiniujące zasadność takiego leczenia w Polsce.
 
Koszt rozpoczęcia kuracji, którą zacząć musimy natychmiast, to 180 tys. zł.
 
PROSIMY O POMOC WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI!!!!!!!
Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK SA V Oddział w Białymstoku
nr konta: 26 1500 1344 1213 4001 1247 0000
dla ofiarodawców z zagranicy: SWIFT : KRDB PL PW
dopisek: IWONA
Dyrektor
Białostockiego Centrum Onkologii
 im. Marii Skłodowskiej – Curie
dr n.med. Marzena Juczewska
 

Data publikacji: 2013-04-23

<1234
5
6789>>>>|
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin