Strona główna | O nas | Kontakt  
     
<1234
5
678>

Współpraca z Instytutem Onkologii w Wilnie

W dniu 13 marca 2014r.  Białostockie Centrum Onkologii podpisało umowę z Instytutem Onkologii w Wilnie o współpracy w zakresie naukowo-badawczej, klinicznej, dydaktycznej oraz wymianie doświadczeń we wszystkich obszarach działalności obu placówek.

Data publikacji: 2014-03-18

Realizacja transgranicznego projektu walki z chorobami nowotworowymi

 

19 listopada 2013 roku w Białymstoku odbyła się konferencja szkoleniowa podsumowująca dotychczasową transgraniczną współpracę pomiędzy Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie a Grodzieńskim Obwodowym Szpitalem Klinicznym z Białorusi.

Współpraca pomiędzy Białostockim Centrum Onkologii a Grodzieńskim Obwodowym Szpitalem Klinicznym została oficjalnie zapoczątkowana w marcu 2012 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.  Podstawowym celem realizowanego projektu była poprawa diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi. Trwały efekt tych działań to m.in. zakup nowoczesnego sprzętu medycznego do diagnostyki patomorfologicznej, który wykorzystywany jest obecnie w Zakładzie Patomorfologii Białostockiego  Centrum Onkologii.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wykładów podsumowujących kończący się już program. Spotkanie stanowiło także doskonałą okazję nie tylko do poszerzenia wiedzy, ale również do wymiany doświadczeń związanych z diagnostyką i leczeniem nowotworów piersi i jelita grubego w obu współpracujących szpitalach. 

Na konferencję, oprócz pracowników obydwu uczestniczących w programie placówek, zaproszeni zostali również przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych województwa podlaskiego oraz miasta Białegostoku, jak również dyrektorzy placówek medycznych z całego województwa podlaskiego.

Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła 1 477 244,08 EURO. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Instytutu Sąsiedztwa i Partnerstwa - to 1 329 519,67 EURO. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach projektu zrealizowało działania o wartości 816 711 EURO.


Prezentacja z konferencji

Data publikacji: 2013-11-21

VII Marsz Nadziei

Data publikacji: 2013-10-21

Spotkanie seminaryjno-warsztatowe w dniu 12.06.2013

   

12 czerwca  br. odbędzie   się  spotkanie naukowe  pomiędzy Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Grodzieńskiego Szpitala Klinicznego.
Spotkanie naukowe  odbędzie się w Białostockim Centrum Onkologii , w ramach  współpracu obu jednostek realizowanego  Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2007-2013.
Podczas spotkania naukowego  przedstawiciele obu placówek wymienią się  doświadczeniem i wiedzą nt diagnostyki oraz leczenia nowotworów piersi i jelita grubego.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 477 244,08 EURO, kwota dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Instytutu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Elsp) 1 329 519,67 EURO, wartość projektu Białostockiego Centrum Onkologii 816 711 EURO.

Program spotkania seminaryjno warsztatowego w dniu 12.06.2013 rok

W ramach realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007-2013 pt: Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi

Miejsce spotkania : Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej –Curie w Białymstoku
8.45 - 9.30        

Przywitanie uczestników spotkania w gabinecie dyrektora   BCO
9.40- 12.00       

Wykład :
1. New histological features of poor clinical prognosis in colorectal cancer. -dr hab n.med Katarzyna Guzińska-Ustymowicz
2.Złośliwy guz mieszany skóry. Opis przypadku. Mixted tumour of the skin. Case raport.- dr n.med, Luiza Kańczuga- Kod
 

12.00- 12.15      Przerwa
12.15- 14.00     Wizyta w Zakładzie Patomorfologii :
a. Procedura badania śródoperacyjnego;
b. Procedury w diagnostyce immunohistochemicznej;
c. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa w diagnostyce schorzeń gruczołu piersiowego

 

Data publikacji: 2013-06-10

Dzień otwarty

W związku z Międzynarodowym Dniem Walki z Rakiem

Białostockie Centrum Onkologii

im. Marii Skłodowskie-Curie
w Białymstoku ul. Ogrodowa 12
zaprasza
mieszkańców naszego regionu
na
Dzień Otwarty
2 lutego 2013r. (sobota)
w godz. 10-12
do Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej

W ramach „Dnia Otwartego” – proponujemy:
- promocję Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem /materiały informacyjne - ulotki, broszury/
- pogadanki na temat profilaktyki i wczesnego wykrywania oraz leczenia nowotworów,
- porady profilaktyczne specjalistów onkologów,
- informacje nt. Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Mam haka na raka" oraz prezentację "Profilaktyka czerniaka złośliwego",
- informacje nt. Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi,
z możliwością rejestracji kobiet w wieku 50–69 lat na badania mammograficzne,

- badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (dotyczy kobiet w wieku 50-69 lat).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Data publikacji: 2013-01-30

<1234
5
678>
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin