Strona główna | O nas | Kontakt  
     
<1234
5
678>

VII Marsz Nadziei

Data publikacji: 2013-10-21

Spotkanie seminaryjno-warsztatowe w dniu 12.06.2013

   

12 czerwca  br. odbędzie   się  spotkanie naukowe  pomiędzy Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Grodzieńskiego Szpitala Klinicznego.
Spotkanie naukowe  odbędzie się w Białostockim Centrum Onkologii , w ramach  współpracu obu jednostek realizowanego  Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2007-2013.
Podczas spotkania naukowego  przedstawiciele obu placówek wymienią się  doświadczeniem i wiedzą nt diagnostyki oraz leczenia nowotworów piersi i jelita grubego.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 477 244,08 EURO, kwota dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Instytutu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Elsp) 1 329 519,67 EURO, wartość projektu Białostockiego Centrum Onkologii 816 711 EURO.

Program spotkania seminaryjno warsztatowego w dniu 12.06.2013 rok

W ramach realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007-2013 pt: Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi

Miejsce spotkania : Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej –Curie w Białymstoku
8.45 - 9.30        

Przywitanie uczestników spotkania w gabinecie dyrektora   BCO
9.40- 12.00       

Wykład :
1. New histological features of poor clinical prognosis in colorectal cancer. -dr hab n.med Katarzyna Guzińska-Ustymowicz
2.Złośliwy guz mieszany skóry. Opis przypadku. Mixted tumour of the skin. Case raport.- dr n.med, Luiza Kańczuga- Kod
 

12.00- 12.15      Przerwa
12.15- 14.00     Wizyta w Zakładzie Patomorfologii :
a. Procedura badania śródoperacyjnego;
b. Procedury w diagnostyce immunohistochemicznej;
c. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa w diagnostyce schorzeń gruczołu piersiowego

 

Data publikacji: 2013-06-10

Dzień otwarty

W związku z Międzynarodowym Dniem Walki z Rakiem

Białostockie Centrum Onkologii

im. Marii Skłodowskie-Curie
w Białymstoku ul. Ogrodowa 12
zaprasza
mieszkańców naszego regionu
na
Dzień Otwarty
2 lutego 2013r. (sobota)
w godz. 10-12
do Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej

W ramach „Dnia Otwartego” – proponujemy:
- promocję Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem /materiały informacyjne - ulotki, broszury/
- pogadanki na temat profilaktyki i wczesnego wykrywania oraz leczenia nowotworów,
- porady profilaktyczne specjalistów onkologów,
- informacje nt. Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Mam haka na raka" oraz prezentację "Profilaktyka czerniaka złośliwego",
- informacje nt. Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi,
z możliwością rejestracji kobiet w wieku 50–69 lat na badania mammograficzne,

- badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (dotyczy kobiet w wieku 50-69 lat).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Data publikacji: 2013-01-30

Wystawa fotograficzna pt. „Blask przemijania”

Białostockie Centrum Onkologii
Stowarzyszenie do Walki z Rakiem
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku

Zaprasza na wieczór autorski Pani Ewy Danuty Stupkiewicz w dniu 25.07.2012 r. w Muzeum Rzeźby Al. Karnego przy ul. Świętojańskiej 17  w Białymstoku o godz. 17.00. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna pt. „Blask przemijania”, do obejrzenia której zachęcamy wraz z przewodnikiem poetyckim i osobistymi refleksjami artystki. Zmagania z chorobą nowotworową bohaterki i przebyte leczenie onkologiczne sprawiło, iż pragnie podzielić się doświadczeniami, jak można radzić sobie z trudnymi przeżyciami, realizując swoje pragnienia i marzenia na ścieżkach odkryć własnych oraz inspirować innych do mądrego i wartościowego wspierania potrzebujących. Chciałaby wskazać różne drogi poznania  i samorealizacji w walce o ocalenie z wyboru pracy nad sobą, a także   w przekraczaniu własnych granic twórczo i z pasją. Sięgając ciągle po dobro ukryte w ludziach i starając się omijać  niedojrzałych wędrowców, gotowa na zmiany, wciąż uczy się ucząc innych.

Ewa Danuta Stupkiewicz – urodzona w 1962 r. w Białymstoku. Z wykształcenia plastyk i nauczyciel przedszkola. Autorka małych form literackich i opracowań dla dzieci od 1997 r. przy współpracy z Wydawnictwem „Impuls” z Białegostoku. Od 2006 r. członek Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku, a od 2011 r. należy także do Konfraterni Poetów Bractwa Czwartego Maga w Krakowie. Uprawia poezję, prozę i haiku. Publikuje w wydawnictwach zbiorowych. Ponadto autorka wystaw indywidualnych i zbiorowych z rysunku, pasteli, malarstwa, fotografii,grafiki warsztatowej oraz ilustracyjnej.

Autorka

Data publikacji: 2012-06-29

Zakończenie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w 2010 roku rozpoczęto realizacje dwóch projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
1.         eTermomodernizacja obiektów szpitalnych Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie nr  UDA-RPPD.05.01.00-20-019/09-00 z dnia: 02.02.2010 roku .
Wartość całej inwestycji-   2 345 654,33 zł     w tym : kwota dofinansowania z PRO -   1 376 353,54 zł            wkład własny( łącznie z dotacją Zarządu Województwa Podlaskiego ) – 969 300,79 zł
Inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawę zarządzania energią cieplną budynków BCO polegająca na oszczędności zasobów energii. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło 4 obiektów należących do BCO o łącznej kubaturze 26 186,5 m3 (zlokalizowanych w Białymstoku przy ulicy Ogrodowej 12), a tym samym zwiększy się ilość zaoszczędzonej energii w wyniku.
 Realizacja projekt pozwoliła na osiągnięcie następujących celu: 
-        ochrona środowiska przyrodniczego,
-        zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
-        podniesienie komfortu użytkowania budynków,
-        ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji.
   
2. Remont i doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Białostockiego Centrum Onkologii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.06.02.00-20-009/09-00 z dnia 02.02.2010 roku.
Wartość całej inwestycji-   8 454 8421,12 zł     w tym : kwota dofinansowania z PRO - 6 711 277,20 zł            wkład własny (( łącznie z dotacją Zarządu Województwa Podlaskiego ) – 1 743 564,92 zł
Przedmiotem zrealizowanego projektu jest remont budynku szpitalnego Białostockiego Centrum Onkologii przy ulicy Ogrodowej 12 w Białymstoku w celu dostosowania go do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz zakup specjalistycznej aparatury medycznej. Celem strategicznym projektu jest Podniesienie standardu i dostępności świadczonych usług medycznych w zakresie onkologii w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie oferowanych mieszkańcom województwa podlaskiego. Rezultatami projektu będzie zwiększenie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu onkologii, skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę, rozszerzenie wachlarza badań oraz uzupełnienie braków w zakresie specjalistycznych
W ramach projektu wyremontowane zostały następujące oddziały : Onkologii Ginekologicznej oddziały Radioterapii na I, II, III piętrze budynku łóżkowego oraz montaż klimatyzacji na IV i V piętrze.
Zakup następujących urządzeń:
·        Mikroskop z wyposażeniem do fluoresencji oraz cyfrowym systemem do      mikrofotografii
·        Mikroskop z obiektywami 4x, 10x, 20x, 40x, 60x, klasy plan fluor oraz przystawką konsultacyjną dla dodatkowego obserwatora z możliwością rozbudowy do 4 obserwatorów
·        Automatyczny aparat barwnika do przeprowadzania reakcji immunohistochemicznych z wbudowaną hybridizą
·        Procesor tkankowy
·        Kriostat
·        Automatyczna barwiarka
·        Mikrotom saneczkowy
·        Analizator pola

Data publikacji: 2012-06-29

<1234
5
678>
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin