Strona główna | O nas | Kontakt  
     
<1234
5
6789>>|

„Eksperyment serca” w Białostockim Centrum Onkologii

Integracyjne warsztaty dla kobiet po leczeniu raka piersi oraz osób w trakcie leczenia onkologicznego podczas Tygodnia Głuchych i Języka Migowego (24-30 września) poprowadzą niesłyszący tancerze, którzy wcielą się w rolę nauczycieli. Wspólne zajęcia odbywają się w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku jak również w Białostockim Centrum Onkologii.

Białostockie Centrum Onkologii i działające w szpitalu Stowarzyszenie do Walki z Rakiem od września 2012 roku włączyły się w projekt „Eksperyment serca” - realizowany przez Teatr Dramatyczny w Białymstoku.
To nowatorska w skali ogólnopolskiej inicjatywa w obszarze edukacji teatralnej, oraz integracji różnych wymiarów niepełnosprawności, polega na zbudowaniu amatorskiej grupy niesłyszących tancerzy z udziałem słyszących śpiewaków ludowych oraz przeprowadzeniu cyklu wspólnych eksperymentalnych działań twórczych (warsztaty taneczne, muzyczne, koncert, wernisaż fotogramów, spektakl).
Projekt trwa od marca do 31 grudnia 2012 roku, jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Honorowy Patronat sprawują: Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, Podlaski Kurator Oświaty.

Partnerzy: Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym MIG-iem, Szkoła Tańca Fair Play Studio, Białostockie Centrum Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej, Stowarzyszenie do Walki z Rakiem.

Więcej o "Eksperymencie serca”
http://dramatyczny.pl/strona,eksperyment_serca,458,2,46.html

Data publikacji: 2012-10-02

BLASK PRZEMIJANIA

 

W dniu 25 lipca 2012roku w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku odbyło się wyjątkowe spotkanie wieczór autorski Ewy Danuty Stupkiewicz połączony z wystawą fotograficzną pt Blask Przemijania. W pięknym wnętrzu sal muzeum autorka przedstawiła ciekawe zdjęcia ze świata przyrody wraz z własnym przewodnikiem poetyckim i osobistymi refleksjami.
 
BLASK PRZEMIJANIA
 
 
posłuchać ciszy
w szeleście trzciny
klamrami niebios uparcie spiętej

oczyma duszy
w lustrzanej wodzie zamoczyć chmury
skąpane deszczem
 
poczuć zapachy
utkane tonem tętniącym w skroniach
nadbrzeżnej plaży
i
dotknąć życie
snem
o poranku
i
nie przestawać wciąż
o tym
marzyć

Data publikacji: 2012-07-27

Spotkanie naukowe pomiędzy Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Grodzieńskiego Szpitala Klinicznego.

26 czerwca br. odbyło się spotkanie naukowe pomiędzy Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Grodzieńskiego Szpitala Klinicznego. Spotkanie naukowe odbyło się w Białostockim Centrum Onkologii , w ramach współpracy obu jednostek realizowanego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2007-2013.
Podczas spotkania naukowego przedstawiciele obu placówek wymienili się doświadczeniem i wiedzą nt diagnostyki oraz leczenia nowotworów piersi i jelita grubego.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 477 244,08 EURO, kwota dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Instytutu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Elsp) 1 329 519,67 EURO, wartość projektu Białostockiego Centrum Onkologii 816 711 EURO

Data publikacji: 2012-07-24

Wystawa fotograficzna pt. „Blask przemijania”

Białostockie Centrum Onkologii
Stowarzyszenie do Walki z Rakiem
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku

Zaprasza na wieczór autorski Pani Ewy Danuty Stupkiewicz w dniu 25.07.2012 r. w Muzeum Rzeźby Al. Karnego przy ul. Świętojańskiej 17  w Białymstoku o godz. 17.00. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna pt. „Blask przemijania”, do obejrzenia której zachęcamy wraz z przewodnikiem poetyckim i osobistymi refleksjami artystki. Zmagania z chorobą nowotworową bohaterki i przebyte leczenie onkologiczne sprawiło, iż pragnie podzielić się doświadczeniami, jak można radzić sobie z trudnymi przeżyciami, realizując swoje pragnienia i marzenia na ścieżkach odkryć własnych oraz inspirować innych do mądrego i wartościowego wspierania potrzebujących. Chciałaby wskazać różne drogi poznania  i samorealizacji w walce o ocalenie z wyboru pracy nad sobą, a także   w przekraczaniu własnych granic twórczo i z pasją. Sięgając ciągle po dobro ukryte w ludziach i starając się omijać  niedojrzałych wędrowców, gotowa na zmiany, wciąż uczy się ucząc innych.

Ewa Danuta Stupkiewicz – urodzona w 1962 r. w Białymstoku. Z wykształcenia plastyk i nauczyciel przedszkola. Autorka małych form literackich i opracowań dla dzieci od 1997 r. przy współpracy z Wydawnictwem „Impuls” z Białegostoku. Od 2006 r. członek Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku, a od 2011 r. należy także do Konfraterni Poetów Bractwa Czwartego Maga w Krakowie. Uprawia poezję, prozę i haiku. Publikuje w wydawnictwach zbiorowych. Ponadto autorka wystaw indywidualnych i zbiorowych z rysunku, pasteli, malarstwa, fotografii,grafiki warsztatowej oraz ilustracyjnej.

Autorka

Data publikacji: 2012-06-29

Zakończenie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w 2010 roku rozpoczęto realizacje dwóch projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
1.         eTermomodernizacja obiektów szpitalnych Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie nr  UDA-RPPD.05.01.00-20-019/09-00 z dnia: 02.02.2010 roku .
Wartość całej inwestycji-   2 345 654,33 zł     w tym : kwota dofinansowania z PRO -   1 376 353,54 zł            wkład własny( łącznie z dotacją Zarządu Województwa Podlaskiego ) – 969 300,79 zł
Inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawę zarządzania energią cieplną budynków BCO polegająca na oszczędności zasobów energii. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło 4 obiektów należących do BCO o łącznej kubaturze 26 186,5 m3 (zlokalizowanych w Białymstoku przy ulicy Ogrodowej 12), a tym samym zwiększy się ilość zaoszczędzonej energii w wyniku.
 Realizacja projekt pozwoliła na osiągnięcie następujących celu: 
-        ochrona środowiska przyrodniczego,
-        zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
-        podniesienie komfortu użytkowania budynków,
-        ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji.
   
2. Remont i doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Białostockiego Centrum Onkologii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.06.02.00-20-009/09-00 z dnia 02.02.2010 roku.
Wartość całej inwestycji-   8 454 8421,12 zł     w tym : kwota dofinansowania z PRO - 6 711 277,20 zł            wkład własny (( łącznie z dotacją Zarządu Województwa Podlaskiego ) – 1 743 564,92 zł
Przedmiotem zrealizowanego projektu jest remont budynku szpitalnego Białostockiego Centrum Onkologii przy ulicy Ogrodowej 12 w Białymstoku w celu dostosowania go do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz zakup specjalistycznej aparatury medycznej. Celem strategicznym projektu jest Podniesienie standardu i dostępności świadczonych usług medycznych w zakresie onkologii w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie oferowanych mieszkańcom województwa podlaskiego. Rezultatami projektu będzie zwiększenie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu onkologii, skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę, rozszerzenie wachlarza badań oraz uzupełnienie braków w zakresie specjalistycznych
W ramach projektu wyremontowane zostały następujące oddziały : Onkologii Ginekologicznej oddziały Radioterapii na I, II, III piętrze budynku łóżkowego oraz montaż klimatyzacji na IV i V piętrze.
Zakup następujących urządzeń:
·        Mikroskop z wyposażeniem do fluoresencji oraz cyfrowym systemem do      mikrofotografii
·        Mikroskop z obiektywami 4x, 10x, 20x, 40x, 60x, klasy plan fluor oraz przystawką konsultacyjną dla dodatkowego obserwatora z możliwością rozbudowy do 4 obserwatorów
·        Automatyczny aparat barwnika do przeprowadzania reakcji immunohistochemicznych z wbudowaną hybridizą
·        Procesor tkankowy
·        Kriostat
·        Automatyczna barwiarka
·        Mikrotom saneczkowy
·        Analizator pola

Data publikacji: 2012-06-29

<1234
5
6789>>|
CERTYFIKAT
ISO 9001:2008
     
  PL   EN  
Polityka Jakości
CERTYFIKAT
AKREDYTACYJNY
Badania Mammograficzne
Prewencja Pierwotna
Nowotworów
Stowarzyszenie
do Walki z Rakiem
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin