Strona główna | O nas | Kontakt  
     
<1234
5
6789>>>>|

JESTEM….TWORZĘ, ODKRYWAM, DOŚWIADCZAM

Pacjentki Białostockiego Centrum Onkologii, działające w „Grupie Wsparcia”, będącej pod opieką Stowarzyszenia do Walki z Rakiem w ramach pomocy psychoonkologicznej, od kwietnia 2017 roku biorą udział w realizacji zadania publicznego w formie warsztatów artystycznych: pod tytułem „JESTEM… TWORZĘ, ODKRYWAM, DOŚWIADCZAM…”.   Projekt obejmuje realizację warsztatów plastycznych oraz warsztatów teatralno-tanecznych, których uczestniczkami  są pacjentki po chorobie onkologicznej należące do „Grupy Wsparcia”.,. Uczestniczki w trakcie cyklicznych zajęć pogłębią i rozwiną swoją wiedzę z zakresu sztuk plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem rysunku i malarstwa, kolażu oraz rzeźby. Rozwiną też samoświadomość swego ciała, ruchu i gestu.

Celem warsztatów jest upowszechnianie kultury, poszerzanie percepcji zmysłowej, komunikacji wizualnej, języka symbolicznego i metaforycznego uczestniczek poprzez kontakt ze sztuką. To także, odkrywanie i wydobywanie uśpionych zasobów twórczych, które drzemią w każdym  człowieku. Obcowanie ze sztuką to nie tylko kształcenie wrażliwości na piękno oraz zdolności estetycznego postrzegania, ale także rozwijanie wyobraźni, rozszerzanie i pogłębianie świadomości istnienia, wyzwalanie umiejętności wyrażania siebie, ekspresji, inspirowanie postawy twórczej w stosunku do różnych zjawisk życia i różnych rodzajów aktywności, określanie i wzbogacanie potrzeb kulturalnych, kształtowanie wrażliwości na sprawy drugiego człowiek oraz budowanie pełnej i wszechstronnej osobowości. Projekt jest stworzeniem sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, bezinteresownych działań procesu twórczego, wysiłku i radości towarzyszących aktywności twórczej.

Odpowiedni dobór tematów i form pracy pozwoli na propagowanie sztuki w środowisku lokalnym oraz rozwój kompetencji poznawczych, wrażliwości, kreatywności oraz ekspresji twórczej jej uczestników.

Projekt zakończy wystawa prac uczestniczek w Białostockim Centrum Onkologii, która odbędzie się w grudniu oraz wydanie kalendarza z pracami uczestniczek. 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku, realizowane dzięki działalności Stowarzyszenia „InspirOFFnia”. Warsztaty plastyczne prowadzi mgr sztuki Małgorzata Wróbel-Kruczenkow, warsztaty teatralno - taneczne aktor Ryszard Doliński, koordynator projektu mgr psychologii Małgorzata Frąś. 


Data publikacji: 2017-04-13

Plebiscyt LEKARZ ROKU 2016

 

Data publikacji: 2017-04-03

Nagrody Jaskółki Nadziei

 

Podczas VI Forum Pacjentów Onkologicznych (21.03.17) po raz drugi rozdano nagrody Jaskółki Nadziei ufundowane przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych.

Więcej informacji  uzyskasz klikając tutaj

 

 

 

 

Data publikacji: 2017-03-24

Posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego

 W dniu 21.03.2017 r w Białostockim Centrum Onkologii odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego.

Zarząd Województwa podjął duże uchwały dotyczące naszego szpitala:

- przyjął dotację celową w wysokości 400 tys. zł na aktualizację dokumentacji projektowej budynku nr 7/8  BCo (po części położniczo-ginekologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.  J. Śniadeckiego w Białymstoku)

- przyznał dotację celową w wysokości 60 tys. zł jako część kosztów zakupu sprzętu medycznego na oddział chirurgii (m. in. do wykonywania zabiegów operacyjnych wątroby oraz wykorzystania systemu neuronawigacji - w chirirgii tarczycy). Pozostałą część niezbędną do zakupu aparatury szpital pozyskał z Urzędu Miasta Białegostoku w wysokości 450 tys. zł. 

Data publikacji: 2017-03-22

Dzień Otwarty w Białostockim Centrum Onkologii

Data publikacji: 2017-01-26

<1234
5
6789>>>>|
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin