Strona główna | O nas | Kontakt  
     
<1234
5
6789>>>>|

Tydzień profilaktyki nowotworów głowy i szyi

Szanowni Państwo,

W związku z organizowanym przez Polskie Towarzystwo Badań Nowotworów Głowy i Szyi „Tygodnia profilaktyki nowotworów głowy i szyi”, który zaplanowany jest na 23-27.09.2013r. uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z celem i harmonogramem niniejszej akcji.

Organizowana akcja profilaktyczna ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat czynników ryzyka zachorowania na powyższe nowotwory oraz zapoznanie mieszkańców naszego województwa z wczesnymi objawami tych chorób. Ma ona również na celu zwiększenie tzw. „czujności onkologicznej” lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, otolaryngologów, lekarzy stomatologów i lekarzy innych specjalizacji oraz środowiska pielęgniarskiego.

Należy podkreślić, że akcja ta realizowana jest w koordynacji z Europejskim Towarzystwem Nowotworów Głowy i Szyi (EHNS) w ramach europejskiej kampanii profilaktyki tych nowotworów (MAKE SENSE CAMPAIGN).

Mamy nadzieję, że powyższe starania przyczynią się do wcześniejszego rozpoznawania nowotworów okolicy głowy i szyi, co zaowocuje poprawą wyników leczenia tych pacjentów i jakości ich życia.


Prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski

Dr hab. n. med. Ewa Sierko


Informacja o projekcie

Harmonogram

Newsletter

Plakat projektu

Data publikacji: 2013-09-23

Spotkanie seminaryjno-warsztatowe w dniu 12.06.2013

   

12 czerwca  br. odbędzie   się  spotkanie naukowe  pomiędzy Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Grodzieńskiego Szpitala Klinicznego.
Spotkanie naukowe  odbędzie się w Białostockim Centrum Onkologii , w ramach  współpracu obu jednostek realizowanego  Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2007-2013.
Podczas spotkania naukowego  przedstawiciele obu placówek wymienią się  doświadczeniem i wiedzą nt diagnostyki oraz leczenia nowotworów piersi i jelita grubego.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 477 244,08 EURO, kwota dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Instytutu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Elsp) 1 329 519,67 EURO, wartość projektu Białostockiego Centrum Onkologii 816 711 EURO.

Program spotkania seminaryjno warsztatowego w dniu 12.06.2013 rok

W ramach realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007-2013 pt: Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi

Miejsce spotkania : Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej –Curie w Białymstoku
8.45 - 9.30        

Przywitanie uczestników spotkania w gabinecie dyrektora   BCO
9.40- 12.00       

Wykład :
1. New histological features of poor clinical prognosis in colorectal cancer. -dr hab n.med Katarzyna Guzińska-Ustymowicz
2.Złośliwy guz mieszany skóry. Opis przypadku. Mixted tumour of the skin. Case raport.- dr n.med, Luiza Kańczuga- Kod
 

12.00- 12.15      Przerwa
12.15- 14.00     Wizyta w Zakładzie Patomorfologii :
a. Procedura badania śródoperacyjnego;
b. Procedury w diagnostyce immunohistochemicznej;
c. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa w diagnostyce schorzeń gruczołu piersiowego

 

Data publikacji: 2013-06-10

Remont i doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Białostockiego Centrum Onkologii

 

projekt nr WND-RPPD.06.02.00-20-009/09 „Remont i doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Białostockiego Centrum Onkologii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   na podstawie umowy o dofinansowanie   nr UDA-RPPD.06.02.00-20-009/09-00     z dnia: 02.02.2010 roku
 
Całkowita wartość projektu: 8 454 842,12 zł
Dofinansowanie RPO (81,76%): 6 711 277,20 zł

Wkład własny: 1 743 564,92 zł 

Data publikacji: 2013-05-16

Termomodernizacja obiektów szpitalnych Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku

projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-019/09 pt. : „Termomodernizacja obiektów szpitalnych Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków     Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-019/09-00 z dnia: 02.02.2010 roku
Wartość projektu brutto: 2 345 654,33 zł
kwota dofinansowania: 1 376 353,54 zł,

wkład własny: 969 300,79 zł

Data publikacji: 2013-05-16

Zakup sprzęt medyczny z Regionalnego Programu Operacyjnego

1.
T-010-4-43-37-1/764
Automatyczny aparat do przeprowadzania reakcji immunohistechemicznych i hybrydyzacji „INSITU” BENCHMARC  XT                  nr fabr. 713647
- z komputerem HP nr fabr. MXL019295N – 1 szt.
- drukarką do barkodów E-BAR II nr fabr. T 459470119 – 1 szt.
- drukarką HP D5560, nr fabr. CN 99PCD1QD – 1szt.
2.
Mikroskop z wyposażeniem do fluorescencji – 1 kpl.                                         Nr inwent. T-010-4-43-1-12/766
- mikroskop OLYMPUS BX 41, nr fabr. OB 17049 – 1 szt.
- wyposażenie do fluorescencji – oświetlacz BX –URA – 1 szt.
- cyfrowy system do mikrofotografii – 1 kpl.
    kamera OLYMPUS XC50,
    oprogramowanie do mikrofotografii,
    zestaw komputerowy (komputer NOTEBOOK DELL SILVER + projektor
     multimedialny + ekran)
3.
Mikroskop OLIMPUS BX 51, nr fabr. OD13100 – 1 szt.
 Nr inwent. T-010-4-43-1-12/767
z przystawką konsultacyjną dla dodatkowego obserwatora OLYMPUS U – MD03
4.
Kriostat typ: CRYOTOME FSE, nr fabr. CC0306C1005 -1 szt.
Nr inwent. T-010-4-43-2-3/762
5.
Barwiarka automatyczna typ: SHANDON VARISTAIN GEMINI, nr. fabr. RH2015E0912 do preparatów histopatologicznych I cytologicznych
nr inwent. T -010-4-43-38-1/760
- moduł zasilania PSU, nr fabr. PH 1443E0912-1szt.
- monitor komputerowy  LG L17345, nr. fabr. 911UXTC4VV913 -1 szt.
6.
Procesor tkankowy typ: STP 120, nr. fabr. 47422 – 1 szt.,
Nr inwent. T-010-4-43-31-3/761
7.
Mikroskop rotacyjny typ: FINESSE ME+, Nr fabr. FS2238M1004 – 1 szt. Nr inwent. T-010-4-43-19-2/761
- suszarka SHANDOM SLIDE DRYING HOTPLATE – 1 szt.
- łaźnia wodna LW 70/55-1 szt.
8.
Analizator pola Typu MP3 (L981162) – 1 kpl. ,
 nr inwent. T-010-4-43-23-3/765
- pomiarowy zbiornik wodny z PLEXI,
- płyta pozycjonująca, wózek wraz z podnośnikiem, rezerwuar na wodę, kontroler TBA CONTROL UNIT, elektrometr TRANDEM
-komputer sterujący z oprogramowaniem
(Fizyka Medyczna)

Data publikacji: 2013-05-16

<1234
5
6789>>>>|
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin