Strona główna | O nas | Kontakt  
     
|<<2345
6
78910>>>>|

WYDŁUŻENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW PODLASIA ORAZ WZROST WYKRYWALNOŚCI RAKA JELITA GRUBEGO POPRZEZ ZWIĘKSZENIE LICZBY OSÓB OBJĘTYCH BADANIAMI KOLONOSKOPOWYMI

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w dn. 11.02.2018 w ramach partnerstwa podpisało umowę na realizację projektu pt. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPD.02.05.00-20-0011/17 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 2 485 667,50 zł, z czego wartość dofinansowania 2 349 141,99zł.

Lider projektu – Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp.z o.o.,

Partnerzy:

  • Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
  • Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem. Na poziomie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem kwota dofinansowania wynosi 727 535,87 zł.

Okres realizacji projektu: luty 2018 – styczeń 2020

Celem głównym projektu jest zmniejszenie śmiertelności mieszkańców województwa podlaskiego z powodu raka jelita grubego, poprzez zwiększenie o 3000 w latach 2017-2019 liczby osób wykonujących badania profilaktyczne, umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie choroby.

W celu zwiększenia efektywności programu badań przesiewowych jelita grubego, projekt realizowany będzie w partnerstwie z dwoma podmiotami, posiadającymi doświadczenie oraz zasoby niezbędne do jego wykonania. Dodatkowym założeniem projektu jest współpraca  instytucji publicznych, co spowoduje powstanie w regionie schematu kooperacji różnych jednostek mających na celu realizację wspólnych zadań. Cele projektu wpisują się w założone do osiągnięcia w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 cele programu tj.: Cel strategiczny „Jakość życia”, cel operacyjny 3.3. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oraz bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie z zapisami w/w punktów strategii uwaga powinna koncentrować się na chorobach cywilizacyjnych oraz mających największy wpływ na aktywność zawodową i ich profilaktyce, wczesnej diagnostyce oraz leczeniu.

W ramach projektu realizowane będą:

  • bezpłatne szkolenia dotyczące profilaktyki raka jelita grubego
  • pacjenci zakwalifikowani do badań otrzymują bezpłatny preparat przygotowujący do zabiegu
  • możliwość wykonania badania w znieczuleniu ogólnym
  • opieka  w przypadku osób niesamodzielnych lub ich opiekunów a także bezpłatny transport na życzenie pacjenta
     

Wszelkie informacje można uzyskać  pod numerem telefonu  601 301 310 i/lub kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl
*w załączniku deklaracja uczestnictwa w projekcie (uzupełnioną odesłać kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Data publikacji: 2018-07-25

W BCO powstanie centralna pracownia leków cytostatycznych

Prawie 6,8 mln zł dostanie Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa przyznał dotację jedynemu szpitalowi onkologicznemu w regionie na utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych, a także na przebudowę apteki szpitalnej i centralnej sterylizatorni. Łączna wartość inwestycji to 13 191 592,91 zł.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego poprzez lepszy dostęp do usług zdrowotnych. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości i dostępności do zabiegów chemioterapii onkologicznej poprzez utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej oraz centralnej sterylizatorni.

Badania przeprowadzone w 2012 r. w polskich szpitalach przez Stowarzyszenie „Nadzieja” wykazało, że na 118 aptek przyszpitalnych tylko 55 posiada pracownię leków cytostatycznych. Wśród nich nie ma BCO. Szpital nie posiada zgodnej z przepisami i zapewniającej realizację terapii farmakologicznej na wymaganym poziomie pracowni cytostatyków.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia niezbędna jest dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szpitala oraz wynika z zasad farmakoekonomiki. Utworzenie pracowni cytostatyków wraz z przebudową apteki szpitalnej umożliwi zwiększenie zabiegów chemioterapii onkologicznej wykonywanych zarówno w trybie ambulatoryjnym jak i stacjonarnym.  Utworzenie pracowni leków cytostatycznych spowoduje oszczędność drogich leków stosowanych w chemioterapii onkologicznej oraz ich precyzyjniejsze dawkowanie.

Nowoczesna pracownia będzie w pełni skomputeryzowana, dzięki czemu możliwe będzie m.in. bardzo dokładne odmierzenie dawki leków w stosunku do wzrostu i wagi pacjenta. Dawkę leku i stężenie roztworu będzie wymierzał i kontrolował komputer na podstawie wskazań lekarza. Pełna komputeryzacja ułatwi szybki przepływ informacji i przesyłanie danych na odległość. Cały projekt zostanie zrealizowany do końca 2019 r.

Data publikacji: 2018-07-09

BCO z dotacją Ministra Zdrowia na zakup dwugłowicowej gamma kamery SPECT-CT

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku znalazło się wśród dziesięciu szpitali w Polsce, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na zakup dwugłowicowej gamma kamery SPECT-CT do diagnostyki onkologicznej. Kwota przyznana BCO na ten cel to blisko 2,5 mln zł. 

Gamma kamera dofinansowana została w ramach zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej w 2018 r.

Celem zadania jest zapewnienie odpowiedniej dostępności i jakości realizowania procedur diagnostyki obrazowej w onkologii. Zwiększenie dostępności do świadczeń diagnostycznych dla pacjentów onkologicznych jest jednym z priorytetów polityki zdrowotnej w Polsce. Poprawa w zakresie zwiększenia liczby nowoczesnych aparatów do diagnostyki obrazowej przyczyni się do wcześniejszego rozpoznania choroby, a przede wszystkim do lepszego określenia stopnia jej zaawansowania i kontroli leczenia. Łącznie na ten cel Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 24 079 819,20 zł. Dofinansowanie przyznano także szpitalom w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Kielcach i Szczecinie.

Aktualnie Zakład Medycyny Nuklearnej BCO jest wyposażony w gamma kamerę SYMBIA T – firmy Siemens (rok produkcji 2005). Pomimo regularnego serwisowania jest to sprzęt wyeksploatowany. Producent zapewnia wsparcie techniczne jedynie do końca grudnia 2019 r., ponieważ części zamienne oraz komponenty używane w obecnej gamma kamerze po upływie tego terminu nie będą produkowane. BCO planuje zakup nowego sprzętu do końca 2018 roku.

Data publikacji: 2018-07-05

Nowa Rada Społeczna BCO już powołana

Data publikacji: 2018-06-26

Klub Amazonki w Białymstoku zorganizował konferencję edukacyjną "Powrót do życia kobiety po mastektomii"

Spotkanie odbyło się we wtorek 19 czerwca 2018 r. w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku. Zorganizowane zostało w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ,,Razem łatwiej - rehabilitacja i aktywizacja kobiet z chorobą nowotworową.

Licznie zgromadzone uczestniczki spotkania miały możliwość wysłuchania wykładu pt. ,,Rehabilitacja po operacji usunięcia i rekonstrukcji piersi”, którą wygłosiła dr n.med. Joanna Filipowska - kierownik Zakładu Rehabilitacji Białostockiego Centrum Onkologii.
Wśród prelegentów znalazły się również Małgorzata Rymarska - kierownik Pracowni Psychologii oraz Ewelina Szarkowska- psycholog BCO. Panie przedstawiły prezentację nt. ,, Rehabilitacji psychicznej kobiet po mastektomii”.

Alicja Skindzielewska – z-ca dyrektora ds. ekonomicznych BCO wręczyła Prezes Stowarzyszenia Pani Reginie Zalech list z gratulacjami za aktywną działalność Klubu niosącą ogromne wsparcie kobietom po chorobie nowotworowej.

Klub Amazonki w Białymstoku może się pochwalić ponad 25-letnią tradycją istnienia. Celem jego działalności jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet leczonych z powodu raka piersi, wzajemne wsparcie emocjonalne i psychiczne. Swoją aktywność prowadzi poprzez wolontariat ochotniczek, rehabilitację psychiczną i fizyczną, edukację i szkolenia, profilaktykę i promocję zdrowia, integrację społeczną oraz organizację imprez turystycznych i kulturalnych.
 

Data publikacji: 2018-06-18

|<<2345
6
78910>>>>|
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin