Strona główna | O nas | Kontakt  
     
|<<5678
9
10111213>>>>|

V Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

 

V Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi
 
 
Pod hasłem „WSPIERAMY JAKOŚĆ ŻYCIA CHORYCH PO LECZENIU NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI” w dniach 18-22 września 2017r. odbędzie się Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.
Tegoroczna edycja kampanii skupi się w naszym kraju na profilaktyce tych nowotworów, wczesnego ich wykrywania oraz leczeniu nowotworów tej okolicy, ale również na podkreśleniu konieczności starań o jak najlepszą jakość życia chorych na nowotwory okolicy głowy i szyi po leczeniu przeciwnowotworowym.
 
Raki głowy i szyi to nowotwory złośliwe występujące w obrębie wszystkich narządów głowy i szyi – z wyjątkiem mózgu. Są to głownie raki: wargi, dna jamy ustnej, języka, migdałków, gardła, krtani, nosa i zatok przynosowych, tarczycy, skóry twarzy i szyi. Pod względem częstości występowania zajmują 6 miejsce w Polsce.
 
W 2013 roku raka głowy i szyi zdiagnozowano u prawie 11 000 osób. W tym samym roku w Polsce w wyniku choroby zmarło 6 000 pacjentów – to ponad dwa razy więcej niż rocznie ginie w wypadkach drogowych.
 
Ponad 60% pacjentów już w momencie postawienia diagnozy znajduje się w zaawansowanym stopniu choroby. 60% z tej grupy umiera w ciągu 5 lat.
 
Jeżeli nowotwór z tego obszaru zostanie zdiagnozowany we wczesnym etapie zaawansowania to stopień przeżywalności wynosi nawet 80-90%
 
Czynnika mi ryzyka rozwoju nowotworów okolicy głowy i szyi są: alkohol, papierosy, przewlekłe drażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła (np. przez źle dopasowane protezy, ułamane korony zębów, przewlekła stany zapalne). W Polsce podobnie jak w innych krajach Europy, obserwuje się nowe zjawisko, określane jako „fenomen epidemiologiczny” tzn. wzrost liczby nowych zachorowań na nowotwory głowy i szyi u ludzi poniżej 40 roku życia, którzy nigdy nie palili ani nie nadużywali alkoholu. Grupa ta określana jest jako młodzi dorośli. Badania naukowe wskazują, że czynnikiem potencjalnego ryzyka w tej grupie jest infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).
 
Podczas Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi odbędzie sią w mediach i w szkołach średnich akcja edukacyjno-informacyjna z udziałem przedstawicieli środowisk medycznych.

Data publikacji: 2017-09-13

Nowy Dyrektor BCO

Białostockie Centrum Onkologii ma nowego dyrektora. Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Podlaskiego wygrała Magdalena Borkowska. Członków komisji konkursowej przekonała jej wizja funkcjonowania ośrodka onkologicznego, gdzie kluczową rolę odgrywa kompleksowa opieka nad pacjentem i jego rodziną. Jak podkreśla dyrektor Borkowska, strach przed chorobą onkologiczną ma wpływ na najbliższe otoczenie pacjenta, dlatego niezbędne jest holistyczne spojrzenie zarówno na sam proces leczenia, ale także działalność profilaktyczną i edukacyjną.

 

Nowa dyrektor BCO jest z wykształcenia prawnikiem. Pochodzi z Augustowa, całe swoje zawodowe życie związana jest z systemem ochrony zdrowia. Przez wiele lat pracowała w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych oraz Narodowym Funduszu Zdrowia. Pełniła m.in. funkcję zastępcy dyrektora oraz p.o. dyrektora Podlaskiego Oddziału NFZ, była także wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Do BCO przyszła z Centrali NFZ, gdzie ostatnio pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora gabinetu Prezesa.

W codziennej pracy kieruje się słowami wybitnego polskiego psychologa Jacka Santorskiego -  zarządzanie polega na tym, żeby robić rzeczy właściwie, a przywództwo, żeby robić właściwe rzeczy. Dlatego też, dyrektor Borkowska duży nacisk kładzie na sprawną organizację pracy, która przejawia się we właściwie określonych zadaniach poszczególnych komórek organizacyjnych oraz delegowaniu kompetencji sprawnej i profesjonalnej kadrze medycznej.

Jak sama podkreśla – szpital to ludzie, a przede wszystkim pacjenci, których dobro jest najwyższą wartością. Myślą przewodnią nowej dyrektor BCO jest  „zarządzanie i przywództwo w zmianie”.  Jako priorytet traktuje profesjonalną opiekę nad pacjentem oraz dalszy rozwój BCO.  

Data publikacji: 2017-08-11

31 maj - Światowy Dzień bez Tytoniu

Data publikacji: 2017-05-29

Rankig WPROST Najlepsze szpitale - Chirurgia na 9 miejscu

Tygodnik Wprost opublikował ranking najlepszych szpitali w 2017 roku.

W kategorii Chirurgia - leczenie nowotworów układu pokarmowego, Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie znalazło sie na 9 miejscu.

Więcej informacji o publikacji tutaj

Data publikacji: 2017-05-19

JESTEM….TWORZĘ, ODKRYWAM, DOŚWIADCZAM

Pacjentki Białostockiego Centrum Onkologii, działające w „Grupie Wsparcia”, będącej pod opieką Stowarzyszenia do Walki z Rakiem w ramach pomocy psychoonkologicznej, od kwietnia 2017 roku biorą udział w realizacji zadania publicznego w formie warsztatów artystycznych: pod tytułem „JESTEM… TWORZĘ, ODKRYWAM, DOŚWIADCZAM…”.   Projekt obejmuje realizację warsztatów plastycznych oraz warsztatów teatralno-tanecznych, których uczestniczkami  są pacjentki po chorobie onkologicznej należące do „Grupy Wsparcia”.,. Uczestniczki w trakcie cyklicznych zajęć pogłębią i rozwiną swoją wiedzę z zakresu sztuk plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem rysunku i malarstwa, kolażu oraz rzeźby. Rozwiną też samoświadomość swego ciała, ruchu i gestu.

Celem warsztatów jest upowszechnianie kultury, poszerzanie percepcji zmysłowej, komunikacji wizualnej, języka symbolicznego i metaforycznego uczestniczek poprzez kontakt ze sztuką. To także, odkrywanie i wydobywanie uśpionych zasobów twórczych, które drzemią w każdym  człowieku. Obcowanie ze sztuką to nie tylko kształcenie wrażliwości na piękno oraz zdolności estetycznego postrzegania, ale także rozwijanie wyobraźni, rozszerzanie i pogłębianie świadomości istnienia, wyzwalanie umiejętności wyrażania siebie, ekspresji, inspirowanie postawy twórczej w stosunku do różnych zjawisk życia i różnych rodzajów aktywności, określanie i wzbogacanie potrzeb kulturalnych, kształtowanie wrażliwości na sprawy drugiego człowiek oraz budowanie pełnej i wszechstronnej osobowości. Projekt jest stworzeniem sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, bezinteresownych działań procesu twórczego, wysiłku i radości towarzyszących aktywności twórczej.

Odpowiedni dobór tematów i form pracy pozwoli na propagowanie sztuki w środowisku lokalnym oraz rozwój kompetencji poznawczych, wrażliwości, kreatywności oraz ekspresji twórczej jej uczestników.

Projekt zakończy wystawa prac uczestniczek w Białostockim Centrum Onkologii, która odbędzie się w grudniu oraz wydanie kalendarza z pracami uczestniczek. 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku, realizowane dzięki działalności Stowarzyszenia „InspirOFFnia”. Warsztaty plastyczne prowadzi mgr sztuki Małgorzata Wróbel-Kruczenkow, warsztaty teatralno - taneczne aktor Ryszard Doliński, koordynator projektu mgr psychologii Małgorzata Frąś. 


Data publikacji: 2017-04-13

|<<5678
9
10111213>>>>|
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin