Strona główna | O nas | Kontakt  
     
|<<5678
9
10111213>>>>|

"Tydzień profilaktyki - zdrowie dla wszystkich" w Liceum Plastycznym w Supraślu

W Liceum Plastycznym w Supraślu trwa "Tydzień profilaktyki - zdrowie dla wszystkich". Akcja promuje aktywny tryb życia i aktywność fizyczną wśród społeczności szkoły oraz miasta Supraśl.

Nasze Centrum włączyło się w projekt by opowiedzieć o profilaktyce nowotworów i rozpropagować badania profilaktyczne - w szczególności samobadanie piersi. Prelekcję na ten temat przygotowała pielęgniarka ze Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej BCO Katarzyna Marciszewska.

Data publikacji: 2018-04-26

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii nareszcie zakontraktowany!

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie od 1 kwietnia br. realizuje umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na łączną kwotę 238 861 zł (okres finansowania do 30 czerwca 2018 r.) w zakresach: anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja, ginekologia onkologiczna – hospitalizacja oraz ginekologia onkologiczna – hospitalizacja – pakiet onkologiczny. Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.

Z tej okazji, dziś w naszym Centrum odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie OAiIT. W spotkaniu z udziałem mediów uczestniczyli, m.in. J.E. Arcybiskup Tadeusz Wojda, J.E. Arcybiskup Jakub, p.o. Prezesa NFZ Andrzej Jacyna, przedstawiciele Zarządu Województwa Podlaskiego oraz dyrekcja BCO.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii działa w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie od 25 listopada 2015 roku. OIT przyjmuje do leczenia pacjentów zarówno z BCO jak i mieszkańców miasta, z ostrą niewydolnością oddechową i oddechowo-krążeniową, pacjentów po udarach, po zatrzymaniu krążenia oraz z niewydolnością wielonarządową powikłaną jednocześnie z niewydolnością nerek (do dializoterapii). W 2017 roku w Oddziale hospitalizowanych było łącznie ponad 450 pacjentów, zaś od początku 2018 roku 113 osób.
W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zatrudnionych jest 10 anestezjologów, w tym 8 którzy będą pracowali w OIT w pełnym 24-godzinnym wymiarze.

Personel w większości posiada wyższe wykształcenie medyczne (pielęgniarstwo), specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarstwa chirurgicznego, kursy kwalifikacyjne i  specjalistyczne w różnych dziedzinach pielęgniarstwa lub jest w trakcie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych celem zapewnienia jak najwyższej jakości opieki pielęgniarskiej pacjentom Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Białostockiego Centrum Onkologii. Oddział wyposażony jest w 5 łóżek, z pełnym monitorowaniem (EKG, saturacja, poziom dwutlenku węgla, pomiar ciśnienia krwawego, monitorowanie hemodynamiczne metodą PICCO), stanowiska wyposażone w wysokiej klasy respiratory.

Wyposażenie Oddziału Anestezjologii  i  Intensywnej Terapii spełnia wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 
Wyposażenie Oddziału Anestezjologii  i  Intensywnej Terapii:
•    aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego;
•    bronchofiberoskop do diagnostycznych badań dróg oddechowych;
•    przyłóżkowy aparat rentgenowski;
•    respirator transportowy;
•    defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca;
•    sprzęt do pomiaru rzutu serca;
•    elektryczne urządzenia do ssania;
•    sprzęt do bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego;
•    analizator parametrów krytycznych;
•    aparat USG z różnego rodzaju głowicami;
•    źródła elektryczności, światła, tlenu, powietrza i próżni;
•    przepływowe lampy bakteriobójcze;
•    elektryczny podnośnik pacjentów.

Wyposażenie stanowisk intensywnej terapii:
•    łóżka do intensywnej terapii z materacami p/odleżynowymi;
•    respiratory stacjonarne;
•    kardiomonitory z możliwością monitorowania pulsoksymetrii, kapnografii, dokonywania pomiarów ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną i inwazyjną, pomiarów rzutu serca, temperatury ciała pacjentów;
•    zestawy pomp infuzyjnych;
•    sprzęt do szybkich i regulowanych przetoczeń płynów;
•    urządzenia do aktywnej regulacji temperatury ciała pacjenta z materacami grzewczymi;
•    wideolaryngoskop;
•    sprzęt do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych z zestawem do intubacji, konikopunkcji i tracheotomii.

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowany jest telefon alarmowy 111, na który można dzwonić całodobowo z każdego oddziału i pomieszczeń administracji BCO w razie zagrożenia życia pacjentów czy personelu BCO – zespół anestezjologiczny wielokrotnie udzielał pomocy wszystkim potrzebującym interwencji anestezjologicznej.

Ponadto personel Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wykonuje inne czynności w oddziałach BCO:
•  podawanie pacjentom leków przeciwbólowych do przestrzeni zewnątrzoponowej– zgodnie z kwalifikacjami pielęgniarek anestezjologicznych;
•    sprawowanie nadzoru poznieczuleniowego w Pracowni Brachyterapii HDR;
•    dokonywanie wkłuć do obwodowych naczyń krwionośnych w przypadku braku możliwości wkłucia przez personel oddziału macierzystego;
•    zabezpieczenie pacjentów do wykonywania badań obrazowych z podaniem kontrastu;
•    każde inne czynności wymagające szybkiej pomocy i umiejętności zespołu anestezjologicznego zarówno pacjentom jak i personelowi BCO.
 
Priorytetem działalności Samorządu Województwa Podlaskiego jest podnoszenie efektywności i jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz troska o pacjentów, w szczególności pacjentów onkologicznych. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajduje się w budynku, który został przebudowany w ramach pierwszego etapu inwestycji pn. ”Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług”, realizowanego w latach 2011-2015. Inwestycja o wartości prawie 80 mln zł sfinansowana była ze środków pochodzących:

- z budżetu Województwa Podlaskiego – kwota prawie 38 mln zł,
- z RPOWP 2007-2013 – kwota ok. 31,5 mln zł,
- ze środków własnych BCO ponad 10 mln zł.

Przedsięwzięcie obejmowało adaptację starych i budowę nowych budynków oraz ich wyposażenie na potrzeby funkcjonowania 4-salowego Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Leczenia Bólu, Izby Przyjęć, Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej i Pododdziału Chemioterapii  Dziennej. Jednocześnie wybudowano trzykondygnacyjny parking podziemny. Był to milowy krok w poprawie warunków, w jakich realizuje się opieka onkologiczna w Białostockim Centrum Onkologii.

W latach 2014-2017 Zarząd Województwa Podlaskiego wspierał działalność Białostockiego Centrum Onkologii przekazując środki finansowe w wysokości 36.607.918 zł, na przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego, tj.:
- akcelerator wysokoenergetyczny;
- tomograf komputerowy z wyposażeniem;
- mammograf cyfrowy;
- cyfrowego aparat USG;
- aparat do HDR oraz tomograf komputerowego do wirtualnej symulacji umożliwiającego badania 4D;
- automatyczny wstrzykiwacz kontrastu;
- zestaw do wideoendoskopii przewodu pokarmowego;
- histeroskop shaver ginekologiczny (urządzenie służące do mało inwazyjnych zabiegów endoskopowych pozwalających zobrazować wnętrze macicy z jednoczasowym usunięciem zmian patologicznych w całości);
- urządzenia medyczne i wyposażenie na potrzeby utworzenia stanowiska do zapobiegania wypadania włosów podczas chemioterapii;
- sprzętu medycznego na Oddział Chirurgii Onkologicznej i Bloku Operacyjnego;
- 30 komputerów na potrzeby planowania leczenia w Zakładzie Radioterapii.

W II półroczu 2017 roku Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił dotacje naszemu Szpitalowi na łączną kwotę 1 038 976 zł  na zakup aparatury i sprzętu medycznego, w tym aparaturę medyczną na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, m.in.:
- aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej – urządzenie na potrzeby pacjentów
z niewydolnością nerek;
- przyłóżkowy aparat RTG – do oceny RTG u chorych w stanie ciężkim, którzy ze względu na stan zagrożenia życia nie mogą być transportowani do Zakładu Radioterapii;
- respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu 2l – 100% - prowadzenie terapii oddechowej u chorych z niewydolnością oddechową;
- przenośny respirator;
- videolaryngoskop – zabezpieczenie trudnej intubacji – nowotwory głowy i szyi;
- bronchofiberoskop z możliwością wykorzystania w przypadkach trudnej intubacji w zabiegach nowotworów głowy i szyi, diagnostyka chorób układu oddechowego;
- sprzęt do bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego;
- głowica kardiologiczna do aparatu USG.

Pacjentom, będącym w stanie zagrożenia życia, wdrażane są inwazyjne i nieinwazyjne procedury intensywnej terapii, stosując techniki leczenia polegające na wspomaganiu czynności niewydolnych narządów lub układów, tj. całodobowe monitorowanie ważnych czynności życiowych, wentylację mechaniczną, żywienie pozajelitowe i dojelitowe, kaniulację dużych naczyń żylnych i tętnic z wykorzystaniem ultrasonografii. Powyższe możliwości  znacząco zwiększają szansę przeżycia i wyleczenia chorych.

Niewątpliwie inwestycje, które dokonały się w ostatnich latach w BCO poprawiły jakość opieki zdrowotnej w naszym Szpitalu poprzez zapewnienie wysokiej jakości aparatury medycznej, szybszą i bardziej precyzyjną diagnostykę pacjentów oraz umożliwiły większą dostępność do udzielanych specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej, a tym samym wcześniejsze wykrywanie zmian nowotworowych i skuteczniejsze leczenie. W budżecie Województwa na rok 2018 została zabezpieczona kwota ponad 4 mln zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w BCO, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Data publikacji: 2018-04-17

Szkolenie w ramach programu profilaktycznego

Dziś, w ramach  programu profilaktycznego „poMOC a nie przeMOC” mającego na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych, w naszym Centrum odbyło się szkolenie dla pielęgniarek BCO, które  przeprowadziła asp. Magdalena Dudzińska, funkcjonariusz Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Wciąż ujawniane są drastyczne przypadki przemocy wobec starszych członków rodziny, których sprawcami są osoby najbliższe. Celowym jest, zwiększanie świadomości społecznej z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno edukacyjne społeczeństwa. Aby można było skutecznie zapobiegać tej kategorii patologii społecznych konieczne jest wdrożenie, obok działań o charakterze kryminalnym, działań profilaktycznych adresowanych do szeroko rozumianej społeczności oraz służb ustawowo wpisanych w realizację procedury Niebieska Karta m.in. Służby Zdrowia.

Z danych napływających z podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku jednostek wynika, iż znikoma ilość procedur Niebieska Karta wszczynana jest przez przedstawicieli Ochrony Zdrowia w związku z czym zasadne jest przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla przedstawicieli Ochrony Zdrowia z zakresu rozpoznawania objawów przemocy i wszczynania procedury Niebieskie Karty.

Zapobieganie przemocy wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych jest bardzo ważnym zagadnieniem w starzejącym się społeczeństwie, chociaż w ostatnich latach zjawisko to zaczęło być postrzegane jako ogólnoświatowy problem. Zarówno dokumenty międzynarodowe jak i krajowe jasno podkreślają wagę zapobiegania temu problemowi i wskazują, że ochrona osób starszych przed przemocą należy do Powszechnych Praw Człowieka. Realna ocena zjawiska nadużyć wobec osób starszych jest niemożliwa ze względu na dużą liczbę nieujawnionych incydentów. Krzywdzeni nie zgłaszają takich faktów, ponieważ bardzo często są przekonani o bezskuteczności ścigania, obawiają się odwetu. Ofiary nadużyć boją się też umieszczania w domach opieki, wstydzą się postępowania swoich oprawców, jeśli są oni członkami rodziny oraz brakuje im wewnętrznej, psychicznej determinacji by zgłosić incydent np. na Policję czy w Placówce Służby Zdrowia. Sytuacja krzywdzonej osoby starszej jest bardzo trudna. Bardzo często dodatkowo komplikuje ją zależność materialna, mieszkaniowa i emocjonalna. Z analizy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego wynika, iż liczba osób doznających przemocy w rodzinie zmienia się na przestrzeni lat, raz rosnąc, raz malejąc, jednakże udział osób starszych w ogólnej liczbie osób doznających przemocy w rodzinie wzrasta od 2012 roku.

Data publikacji: 2018-04-13

Jesteś psychologiem - mamy coś dla Ciebie!

 

Lider Projektu Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku wraz z Partnerami zapraszają psychologów województwa podlaskiego do udziału w Projekcie pt. Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób, które zachorowały na nowotwór złośliwy w latach 2016-2020, poprzez zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji w województwie podlaskim.

Jeśli jesteś psychologiem mieszkającym w województwie podlaskim i masz doświadczenie w pracy z pacjentami chorymi somatycznie to zapraszamy do udziału w Projekcie. W ramach Projektu będziesz mógł wybrać jedną z trzech ścieżek podwyższenia kwalifikacji:

1.Udział w trzech turnusach wszechstronnego i spójnego, poznawczo-behawioralnego programu samopomocy emocjonalnej – Program Simontona i udział w studiach podyplomowych związanych z problematyką psychoonkologiczną;
2.Udział w studiach podyplomowych związanych z problematyka psychoonkologiczną;
3.Udział w trzech turnusach wszechstronnego i spójnego, poznawczo-behawioralnego programu samopomocy emocjonalnej – Program Simontona.

Koszt związany z udziałem w wybranej przez Ciebie ścieżce podwyższenia kwalifikacji zostanie poniesiony w ramach udziału w Projekcie*.

Jeżeli weźmiesz udział w projekcie będziesz zobowiązany  do zrealizowania w formie wolontariatu 10 godzin oddziaływań psychologicznych z pacjentem na potrzeby Programu w wybranym podmiocie włączonym do realizacji projektu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw psychoonkologii Małgorzatą Rymarską pod numerem telefonu 694-436-360, 85 6646 824 i/lub pracowniapsychologii@onkologia.bialystok.pl.

*koszt refundacji studiów podyplomowych będzie określony w zależności od wybranej ścieżki podwyższenia kwalifikacji (max 100%)

Data publikacji: 2018-04-11

Spotkanie wielkanocne

W związku ze zbliżającymi się Świętami, dziś w naszym Centrum odbyło się spotkanie wielkanocne, w którym uczestniczyła dyrekcja, kapelani oraz pracownicy szpitala.

Zaproszenie przyjęli także dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Pani Katarzyna Zajkowska oraz przewodniczący Rady Społecznej BCO, Pan Lech Pilecki.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzyliśmy punkt informacyjno - promocyjny i zaprezentowaliśmy produkty wysokiej jakości, w tym regionalne, tradycyjne i ekologiczne. Na stole nie zabrakło m.in. ekologicznych jaj, serów korycińskich, pasztetów, wędlin, smalcu, ogórków kiszonych, mazurka, sękacza, babeczek, soku z buraka kiszonego czy soku jabłkowo-marchwiowego i wielu innych regionalnych smakołyków.

 

Data publikacji: 2018-03-28

|<<5678
9
10111213>>>>|
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin