Strona główna | O nas | Kontakt  
     
|<<5678
9
10111213>>>>|

Awaria AMMS usunięta

Data publikacji: 2018-08-27

BCO liderem dwóch projektów unijnych

11 sierpnia 2018 roku z pewnością zapisze się na kartach Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie jako niezwykle ważne wydarzenie, szczególnie z perspektywy tych, na których najbardziej nam zależy – pacjentów i mieszkańców województwa podlaskiego.

Dziś bowiem oficjalnie otworzyliśmy projekty współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Są to:

 • "Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy" - Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

  Całkowita wartość projektu: 9 593 375,92 zł
  Dofinansowanie ze środków UE: 9 113 238,19

  Głównym celem projektu jest rehabilitacja medyczna i psychologiczna oraz edukacja osób po chorobie onkologicznej w celu umożliwienia im powrotu do pracy. Z uwagi na niski odsetek pacjentów, którzy po chorobie wracają do aktywności zawodowej oraz zwiększającą się zachorowalność  na nowotwory niezbędne są działania informacyjno-edukacyjne i medyczne ukierunkowane na edukację w zakresie profilaktyki III-rzędowej i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Efektem podejmowanych działań będzie powrót do aktywności zawodowej i społecznej pacjentów po chorobie onkologicznej.

  Projekt ma objąć wsparciem  4900 mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 20-64, którzy w latach 2016-2020 zachorowali, bądź zachorują na nowotwór złośliwy.

 • "Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi"- Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.

  Wartość projektu: 1 514 308,80 PLN
  Dofinansowanie z UE: 1 420 053,80 PLN


  Głównym celem projektu jest zmniejszenie śmiertelności powodowanej chorobą nowotworową piersi wśród kobiet w wieku 50-69 lat, poprzez  zwiększenie liczby kobiet wykonujących badania profilaktyczne umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie choroby. Z uwagi na niską świadomość zdrowotną społeczeństwa oraz wykrywanie chorób w zaawansowanych stadiach rozwojowych działania edukacyjno-informacyjne ukierunkowane są na poprawę świadomości dbania o własne zdrowie, a przez to zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne (mammograficzne). Efektem podejmowanych działań będzie również przedłużenie wieku aktywności zawodowej kobiet województwa podlaskiego.

  Projekt ma objąć wsparciem w zakresie Programu profilaktyki raka piersi 3693 kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego. W szczególności działaniami projektowymi mają być objęte kobiety z obszarów tzw. „białych plam” (powiat wysokomazowiecki, siemiatycki, zambrowski, łomżyński, kolneński, oraz Suwałki, Sejny).
   

Podczas konferencji prasowej z udziałem: Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdana Dyjuka, Starosty Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janiny Mironowicz, Dyrektor BCO Magdaleny Joanny Borkowskiej, kierownika Onkologicznego Centrum Rehabilitacji Magdaleny Donejko i specjalisty ds. administracyjnych Doroty Zabielskiej, zaprezentowaliśmy spoty kampanii "Idź naprzód. Ciesz się życiem" oraz "Masz po co żyć. Badaj piersi", przygotowane przez duet białostockich filmowców Krzysztof Kiziewicz i Radovan Lee.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP Katarzyna Zajkowska, Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Jacek Roleder, przedstawicielka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku doc. Ewa Sierko, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej BCO dr Wiktoria Waśkiewicz, Kierownik Zakładu Rehabilitacji BCO dr Joanna Filipowska, bohaterki naszych kampanii: Dorota Sokołowska oraz Teresa Sobolewska.

Panie wzięły udział w spotkaniu "O profilaktyce przy kawie" z dziennikarką Polskie Radio Białystok Dorotą Sokołowską i przeszły szkolenie z samobadania piersi. Oprócz tego, dowiedziały się, jak dobrać odpowiedni biustonosz, a to dzięki Iwonie Misiewicz, właścicielce Brabirds. Dziś badanie mammograficzne wykonało 11 pań, a kolejne zrobią to w najbliższym czasie

Dziękujemy naszym wystawcom: Klubowi Amazonki w Białymstoku, Organizacji Studenckiej Innowacyjny Kosmetolog, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, dr Grzegorzowi Demskiemu z firmy Aurea Pharma, Annie Kostro z Mary Kay za przepiękne makijaże i metamorfozy, Klubowi Zdrowia I Urody - Urszuli Wasilewskiej, Centrum Odchudzania i Odżywiania i liczymy na dalszą owocną współpracę.

 

Data publikacji: 2018-08-11

ZAPRASZAMY JUŻ W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ

Data publikacji: 2018-08-06

WYDŁUŻENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW PODLASIA ORAZ WZROST WYKRYWALNOŚCI RAKA JELITA GRUBEGO POPRZEZ ZWIĘKSZENIE LICZBY OSÓB OBJĘTYCH BADANIAMI KOLONOSKOPOWYMI

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w dn. 11.02.2018 w ramach partnerstwa podpisało umowę na realizację projektu pt. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPD.02.05.00-20-0011/17 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 2 485 667,50 zł, z czego wartość dofinansowania 2 349 141,99zł.

Lider projektu – Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp.z o.o.,

Partnerzy:

 • Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem. Na poziomie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem kwota dofinansowania wynosi 727 535,87 zł.

Okres realizacji projektu: luty 2018 – styczeń 2020

Celem głównym projektu jest zmniejszenie śmiertelności mieszkańców województwa podlaskiego z powodu raka jelita grubego, poprzez zwiększenie o 3000 w latach 2017-2019 liczby osób wykonujących badania profilaktyczne, umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie choroby.

W celu zwiększenia efektywności programu badań przesiewowych jelita grubego, projekt realizowany będzie w partnerstwie z dwoma podmiotami, posiadającymi doświadczenie oraz zasoby niezbędne do jego wykonania. Dodatkowym założeniem projektu jest współpraca  instytucji publicznych, co spowoduje powstanie w regionie schematu kooperacji różnych jednostek mających na celu realizację wspólnych zadań. Cele projektu wpisują się w założone do osiągnięcia w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 cele programu tj.: Cel strategiczny „Jakość życia”, cel operacyjny 3.3. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oraz bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie z zapisami w/w punktów strategii uwaga powinna koncentrować się na chorobach cywilizacyjnych oraz mających największy wpływ na aktywność zawodową i ich profilaktyce, wczesnej diagnostyce oraz leczeniu.

W ramach projektu realizowane będą:

 • bezpłatne szkolenia dotyczące profilaktyki raka jelita grubego
 • pacjenci zakwalifikowani do badań otrzymują bezpłatny preparat przygotowujący do zabiegu
 • możliwość wykonania badania w znieczuleniu ogólnym
 • opieka  w przypadku osób niesamodzielnych lub ich opiekunów a także bezpłatny transport na życzenie pacjenta
   

Wszelkie informacje można uzyskać  pod numerem telefonu  601 301 310 i/lub kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl
*w załączniku deklaracja uczestnictwa w projekcie (uzupełnioną odesłać kolonoskopia@onkologia.bialystok.pl)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Data publikacji: 2018-07-25

W BCO powstanie centralna pracownia leków cytostatycznych

Prawie 6,8 mln zł dostanie Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa przyznał dotację jedynemu szpitalowi onkologicznemu w regionie na utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych, a także na przebudowę apteki szpitalnej i centralnej sterylizatorni. Łączna wartość inwestycji to 13 191 592,91 zł.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego poprzez lepszy dostęp do usług zdrowotnych. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości i dostępności do zabiegów chemioterapii onkologicznej poprzez utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej oraz centralnej sterylizatorni.

Badania przeprowadzone w 2012 r. w polskich szpitalach przez Stowarzyszenie „Nadzieja” wykazało, że na 118 aptek przyszpitalnych tylko 55 posiada pracownię leków cytostatycznych. Wśród nich nie ma BCO. Szpital nie posiada zgodnej z przepisami i zapewniającej realizację terapii farmakologicznej na wymaganym poziomie pracowni cytostatyków.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia niezbędna jest dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szpitala oraz wynika z zasad farmakoekonomiki. Utworzenie pracowni cytostatyków wraz z przebudową apteki szpitalnej umożliwi zwiększenie zabiegów chemioterapii onkologicznej wykonywanych zarówno w trybie ambulatoryjnym jak i stacjonarnym.  Utworzenie pracowni leków cytostatycznych spowoduje oszczędność drogich leków stosowanych w chemioterapii onkologicznej oraz ich precyzyjniejsze dawkowanie.

Nowoczesna pracownia będzie w pełni skomputeryzowana, dzięki czemu możliwe będzie m.in. bardzo dokładne odmierzenie dawki leków w stosunku do wzrostu i wagi pacjenta. Dawkę leku i stężenie roztworu będzie wymierzał i kontrolował komputer na podstawie wskazań lekarza. Pełna komputeryzacja ułatwi szybki przepływ informacji i przesyłanie danych na odległość. Cały projekt zostanie zrealizowany do końca 2019 r.

Data publikacji: 2018-07-09

|<<5678
9
10111213>>>>|
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin