Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

AT 3330/7/17

Białystok, dnia 05.07.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, na podstawie art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) informuje, że zgodnie z art. 91 Pzp dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych (nr referencyjny AT 3330/7/17).

Część

nr

Nazwa,

Opis zamówienia

Nr

oferty

WYKONAWCA

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

1

Grupa 1

ABIRATERON

2

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

2

Grupa 2

APREPITANT

3

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

92,59

92,59

 

8

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

92,57

92,57

 

14

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

92,57

92,57

 

15

Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

3

Grupa 3

BENDAMUSTINE

1

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

4

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

87,91

87,91

 

8

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

44,85

44,85

 

9

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

40,98

40,98

 

14

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

77,74

77,74

 

16

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

77,49

77,49

 

4

Grupa 4

BICALUTAMIDE

4

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

82,21

82,21

 

8

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

99,74

99,74

 

11

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a

12-230 Biała Piska

96,44

96,44

 

14

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

16

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

98,70

98,70

 

5

Grupa 5

BLEOMYCIN

4

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

6

Grupa 6

CAPECITABINE

4

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

8

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

94,48

94,48

 

13

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa

33,54

33,54

 

14

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

95,33

95,33

 

11

Grupa 11

DARBEPOETIN ALFA

5

Konsorcjum firm:

Amgen Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa

Nettle S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

12

Grupa 12

DENOSUMAB

5

Konsorcjum firm:

Amgen Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa

Nettle S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

13

Grupa 13

DOXORUBICINA liposomalna

4

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

98,96

 

 

16

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

14

Grupa 14

ERLOTINIB

3

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

9

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

99,49

99,49

 

13

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa

99,49

99,49

 

14

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

99,99

99,99

 

15

Grupa 15

ETOPOSIDE

4

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

8

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

89,98

89,98

 

16

Grupa 16

FULVESTRAN

3

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

99,94

99,94

 

6

Profarm PS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna

99,84

99,84

 

9

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

99,65

99,65

 

14

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

18

Grupa 18

GEMCITABINE

4

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

8

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

91,20

91,20

 

20

Grupa 20

IFOSFAMIDE

14

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

21

Grupa 21

INTERFERON ALFA

3

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

9

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

-

-

 

13

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa

99,51

99,51

 

22

Grupa 22

IRINOTECAN

4

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

11

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a

12-230 Biała Piska

84,69

84,69

 

23

Grupa 23

LEVOFOLIC ACID

4

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

26

Grupa 26

NETUPITANTUM + PALONOSETRONUM

16

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

27

Grupa 27

NIVOLUMAB

14

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

28

Grupa 28

OLAPARIB

10

AstraZeneca UK Limited

1 Francis Crick Avenue

Cambridge Biomedical Campus

Wielka Brytania

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

29

Grupa 29

ONDANSETRON

4

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

98,90

98,90

 

11

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a

12-230 Biała Piska

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

30

Grupa 30

PACLITAXEL

4

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

8

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

63,96

63,96

 

11

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a

12-230 Biała Piska

92,57

92,57

 

33

Grupa 33

SORAFENIB

3

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

99,14

99,14

 

6

Profarm PS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna

99,04

99,04

 

9

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

98,75

98,75

 

14

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

16

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

99,14

99,14

 

34

Grupa 34

SUNITINIB

12

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

35

Grupa 35

TEMOZOLOMIDE

4

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

36

Grupa 36

TEMSIROLIMUS

12

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

37

Grupa 37

TRAMETINIB

4

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

39

Grupa 39

RITUXIMAB

3

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

99,13

99,13

 

9

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

99,66

99,66

 

13

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa

98,62

98,62

 

14

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

99,11

99,11

 

15

Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

40

Grupa 40

PACLITAKSEL

7

Komtur Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 405a, 02-801 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena - 100%.

 


 

 

Białystok, dnia 27.06.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie o art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) informuje, że zgodnie z art. 91 Pzp dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych (nr referencyjny AT 3330/7/17).

Część

nr

Nazwa,

Opis zamówienia

Nr

oferty

WYKONAWCA

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

7

Grupa 7,

CISPLATIN

4

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

 

8

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

17

Grupa 17,

GEFITINIB

3

Konsorcjum:

Farmacol S.A.,

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

99,95

99,95

 

6

Profarm PS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna

99,85

99,85

 

8

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

9

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

99,16

99,16

 

14

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

99,97

99,97

 

19

Grupa 19,

IFOSFAMIDE

8

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

14

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

99,82

99,82

 

24

Grupa 24,

MESNA

8

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

14

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

99,81

99,81

 

25

Grupa 25,

MITOXANTRONE

4

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

94,38

94,38

 

8

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena - 100%.

 


 

 

Białystok, dnia 20.06.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie o art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) informuje, że zgodnie z art. 91 Pzp dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych (nr referencyjny AT 3330/7/17).

Część

nr

Nazwa,

Opis zamówienia

Nr

oferty

WYKONAWCA

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

8

Grupa 8,

COBIMETINIB

13

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

31

Grupa 31,

PERTUZUMAB

13

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

32

Grupa 32,

RITUXIMAB

13

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

38

Grupa 38,

WISMODEGIB

13

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena - 100%.

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp, unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w częściach 9 i 10 zamówienia, tj. w Grupach 9 i 10. W tych częściach (grupach) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 


 

Białystok, dnia 17.05.2017 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a)    do dnia 17.05.2017 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Grupa 3              2.268,00 zł

 

2

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

Grupa 1      1.370.120,40 zł

 

3

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Grupa 2         159.824,00 zł

Grupa 14       388.028,40 zł

Grupa 16    1.147.491,50 zł

Grupa 17       218.699,50 zł

Grupa 21       262.221,45 zł

Grupa 33    2.200.495,00 zł

Grupa 39    3.247.575,00 zł

4

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

Grupa 3              2.579,85 zł

Grupa 4              4.333,40 zł

Grupa 5           49.980,00 zł

Grupa 6           73.784,80 zł

Grupa 7         112.684,00 zł

Grupa 13       510.240,00 zł

Grupa 15         21.429,00 zł

Grupa 18       105.480,00 zł

Grupa 22       141.381,60 zł

Grupa 23       192.387,50 zł

Grupa 25            4.037,00 zł

Grupa 29         23.154,00 zł

Grupa 30       141.615,00 zł

Grupa 35         45.683,95 zł

Grupa 37       628.689,60 zł

5

Konsorcjum firm:

Amgen Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa

Nettle S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

Grupa 11       357.210,00 zł

Grupa 12         32.814,72 zł

 

6

Profarm PS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna

Grupa 16    1.148.647,50 zł

Grupa 17       218.918,50 zł

Grupa 33    2.202.700,00 zł

7

Komtur Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 405a, 02-801 Warszawa

Grupa 40    1.216.512,00 zł

 

8

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

Grupa 2         159.856,00 zł

Grupa 3              5.056,30 zł

Grupa 4              3.572,00 zł

Grupa 6           78.094,55 zł

Grupa 7         164.069,00 zł

Grupa 15         23.814,00 zł

Grupa 17       218.597,75 zł

Grupa 18       115.660,00 zł

Grupa 19         49.604,50 zł

Grupa 24         20.132,00 zł

Grupa 25            3.810,20 zł

Grupa 30       221.422,00 zł

9

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Grupa 3              5.535,00 zł

Grupa 14       389.999,58 zł

Grupa 16    1.150.942,50 zł

Grupa 17       220.449,60 zł

Grupa 21       265.630,88 zł

Grupa 33    2.209.302,00 zł

Grupa 39    3.230.021,06 zł

 

10

AstraZeneca UK Limited

1 Francis Crick Avenue

Cambridge Biomedical Campus

Wielka Brytania

Grupa 28    1.782.648,00 zł

 

11

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a

12-230 Biała Piska

Grupa 4              3.694,20 zł

Grupa 22       166.930,80 zł

Grupa 29         22.899,00 zł

Grupa 30       152.984,00 zł

 

12

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa

Grupa 34    1.394.437,02 zł

Grupa 36         70.761,60 zł

 

13

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa

Grupa 6         219.991,55 zł

Grupa 8         224.199,20 zł

Grupa 14       390.000,00 zł

Grupa 21       263.522,85 zł

Grupa 31    1.211.760,00 zł

Grupa 32       600.000,00 zł

Grupa 38       999.000,00 zł

Grupa 39    3.264.379,00 zł

14

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Grupa 2         159.848,00 zł

Grupa 3              2.917,60 zł

Grupa 4              3.562,60 zł

Grupa 6           77.396,10 zł

Grupa 14       388.059,80 zł

Grupa 16    1.146.858,25 zł

Grupa 17       218.667,50 zł

Grupa 19         49.693,00 zł

Grupa 20    1.928.924,55 zł

Grupa 24         20.170,00 zł

Grupa 27    2.616.237,00 zł

Grupa 33    2.181.600,00 zł

Grupa 39    3.248.116,50 zł

15

Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

Grupa 2         147.976,00 zł

Grupa 39    3.219.197,50 zł

 

16

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

Grupa 3              2.927,00 zł

Grupa 4              3.609,60 zł

Grupa 13       504.921,60 zł

Grupa 26       122.094,00 zł

Grupa 33    2.200.500,00 zł

b)    Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Grupa 8

Grupa 9

Grupa 10

Grupa 11

Grupa 12

Grupa 13

Grupa 14

2.921.637,60 zł

167.832,00 zł

17.010,00 zł

23.984,10 zł

50.009,40 zł

293.152,35 zł

158.969,00 zł

420.519,68 zł

2.893,70 zł

79.606,80 zł

357.210,00 zł

38.973,36 zł

530.712,00 zł

459.648,00 zł

Grupa 15

Grupa 16

Grupa 17

Grupa 18

Grupa 19

Grupa 20

Grupa 21

Grupa 22

Grupa 23

Grupa 24

Grupa 25

Grupa 26

Grupa 27

Grupa 28

25.515,00 zł

1.204.875,00 zł

229.635,00 zł

214.320,00 zł

52.022,00 zł

2.403.324,00 zł

264.846,55 zł

192.323,90 zł

192.387,50 zł

21.116,00 zł

5.443,20 zł

176.904,00 zł

2.616.237,00 zł

1.867.398,96 zł

Grupa 29

Grupa 30

Grupa 31

Grupa 32

Grupa 33

Grupa 34

Grupa 35

Grupa 36

Grupa 37

Grupa 38

Grupa 39

Grupa 40

71.706,00 zł

227.042,00 zł

1.397.088,00 zł

821.522,00 zł

4.110.680,00 zł

2.641.075,98 zł

188.602,55 zł

394.061,76 zł

3.143.448,00 zł

1.062.635,00 zł

4.364.342,00 zł

1.433.531,00 zł

c)     na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 


 

Białystok, dnia 04.05.2017 r.

Białostockie Centrum Onkologii, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia zapis pkt IV.2 SIWZ, tj.:

Zamiast: Dostawy leków (wraz z fakturą), odbywać się będą w oparciu o bezpośrednie uzgodnienia z Kierownikiem Apteki Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie jednostkowej dostawy zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Termin jednostkowej dostawy nie może być dłuższy niż 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Powinno być: Dostawy leków (wraz z fakturą), odbywać się będą w oparciu o bezpośrednie uzgodnienia z Kierownikiem Apteki Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie jednostkowej dostawy nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

 

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

 


 

Białystok, dnia 28.04.2017 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w dniach 24 i 26.04.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

1.    Dot. wzoru umowy § 3 ust. 1: Czy Zamawiający dopuści składanie zamówień cząstkowych na formularzach Wykonawcy dla asortymentu zawartego w grupie nr 28? Wzory formularzy zamówienia i oświadczenia świadczeniodawcy – patrz Pliki do pobrania poz. nr 7: „Załącznik do Pytania nr 1 (28.04.2017 r.).

2.    Dot. wzoru umowy § 3 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówień/dostaw w ciągu ,,2 dni roboczych” licząc od daty złożenia zamówienia dla asortymentu zawartego w grupie nr 28?

3.    Dot. wzoru umowy § 6 ust. 1 i 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie modyfikacji do zapisów wzoru umowy w § 6 ust. 1 i 2, że w przypadku stwierdzenia wad jakościowych/braków ilościowych Odbiorca powiadomi pisemnie Dostawcę ? i nadanie im nowego brzmienia:

,,§ 6 ust. 1: W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Odbiorca powiadomi pisemnie Dostawcę, który dokona wymiany na przedmiot umowy wolny od wad. Zgłoszenie reklamacji (stwierdzenia wad jakościowych) nastąpi wedle wyboru Odbiorcy: faksem, e mailem lub listem poleconym”

,,§ 6 ust. 2: W przypadku stwierdzenia braków ilościowych Odbiorca niezwłocznie powiadomi na piśmie Dostawcę, który uzupełni braki. Zgłoszenie reklamacji (stwierdzenie braków ilościowych) nastąpi wedle wyboru Odbiorcy: faksem, e mailem lub listem poleconym .”

4.    Dot. wzoru umowy § 6 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji (wymiany towarów w wypadku stwierdzenia wad jakościowych i uzupełnienia braków) do 5 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia na piśmie?

5.    Dot. wzoru umowy § 7 ust. 1a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca lub gdy Dostawca odstąpi od umowy bez winy Odbiorcy do 5 % wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy ?

6.    Dot. wzoru umowy § 7 ust. 1b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary do 0,5 % wartości brutto jednostkowego zamówienia leków, niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ?

7.    Dot. wzoru umowy § 7 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary do 0,5 % wartości brutto jednostkowego zamówienia leków, niedostarczonego w terminie leku wolnego od wad, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ?

8.    Dot. wzoru umowy § 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 7 ust. 6 w brzmieniu: ,,Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień/dostaw w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze” ?

9.    Dot. wzoru umowy § 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie § 11 umowy dodatkowego zapisu ust. 3 o treści: ,,Przed rozwiązaniem umowy w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym przez Odbiorcę, Zamawiający/Odbiorca pisemnie wezwie Dostawcę/Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?

10.  Dot. formalności jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy: Czy w sytuacji gdy, siedziba firmy/osoba uprawniona do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy znajduje się w poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie umowy do podpisu na adres Wykonawcy ?

11.  Dot. grup 6, 8, 14, 21, 31, 32, 38, 39: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 48 godzin dla produktów leczniczych znajdujących się w grupie: 6, 8, 14, 21, 31, 32, 38, 39.

12.  Dot. §2 ust. 4 wzoru umowy: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §2 ust. 4 projektu umowy, poprzez skrócenie okresu o jaki umowa może być przedłużona w ten sposób, że w §2 ust. 4 projektu umowy część zdania w brzmieniu „nie dłużej jednak niż do 36 miesięcy”, zastąpić brzemieniem: „nie dłużej jednak niż do 24 miesięcy”.

13.  Dot. §2 ust. 5 wzoru umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek okresu ważności zamówionych towarów nie krótszy niż połowa okresu ważności deklarowanego przez producenta? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §2 ust. 5 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

14.  Dot. §2 ust. 6 wzoru umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, z realizacją do 1 dnia, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek okresu ważności zamówionych towarów nie krótszy niż połowa okresu ważności deklarowanego przez producenta?

15.  Dot. §2 ust. 6 wzoru umowy: prosimy o dodanie słów "... w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy do Zamawiającego."

16.  Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §3 ust. 4 projektu umowy)?

17.  Dot. §2 ust. 6 wzoru umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, z realizacją do 1 dnia, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek okresu ważności zamówionych towarów nie krótszy niż połowa okresu ważności deklarowanego przez producenta?

18.  Dot. §6 ust. 3 wzoru umowy: Czy ze względu na procedury wynikające z Ustawy Prawo farmaceutyczne Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę reklamacyjną i uzupełnienie braków o 2 dni od daty powiadomienia?

19.  Prosimy o dopisanie do §6 ust. 4 projektu umowy:"...zgodnie z art. 4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych".

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1.     Zamawiający dopuszcza.

Ad 2.     Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 3.     Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 4.     Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 5.     Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 6.     Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 7.     Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 8.     Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 9.     Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 10.   Zamawiający wyraża zgodę.

Ad 11.   Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 12.   Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 13.   Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 14.   Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 15.   Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 16.   Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 17.   Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 18.   Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 19.   Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

 

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

 


 

Białystok, dnia 19.04.2017 r.

Białostockie Centrum Onkologii, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SIWZ, tj.:

a)    wydziela z Grupy 30 pozycję 46 i tworzy z niej Grupę 40 (część 40 zamówienia) z jednoczesnym dokonaniem zmiany zapisu w kolumnie 3:

Zamiast: PACLITAXEL inj. 0,1 g x 1 fiol.

Powinno być: PACLITAKSEL w postaci nanocząsteczkowego kompleksu z albuminą inj. 0,1 g.

b)    zmienia zapis w Grupie 30 w kolumnie 12:

Zamiast: 15.400,00 zł.

Powinno być: 2.200,00 zł.

Grupa 30 po zmianach oraz nowa Grupa 40 zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 2 Zmieniony do SIWZ.

Ponadto Zamawiający, w związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, zmienia treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego:

a)    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Pkt II.2.14), Część nr 30, Nazwa: Grupa 30.

Zamiast: 15.400,00 zł.

Powinno być: 2.200,00 zł.

b)    Miejsce, w którym znajduje się dodawany tekst: Pkt II.2), II.2.1), II.2.4) i II.2.14).

II.2.1)

II.2.4)

II.2.14)

Część

nr

Nazwa

Opis zamówienia

(Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany

w Załączniku nr 2 Zmieniony do SIWZ)

Informacje

dodatkowe

(Kwota wadium)

40

Grupa 40

PACLITAKSEL w postaci nanocząsteczkowego

kompleksu z albuminą inj. 0,1 g.

      13.300,00 zł

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 13.04.2017 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

1.    Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.6?

2.    Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.7?

3.    Czy Zamawiający zmieni zapis par. 3.4 w ten sposób, że zamiana leków następować będzie za zgodą obu stron umowy, a nie tylko Odbiorcy?

4.    Czy Zamawiający zmieni zapis par. 3.6 w ten sposób, że zamiana leków następować będzie za zgodą obu stron umowy, a nie tylko Odbiorcy?

5.    Czy Zamawiający w par. 6.3 wstawi jako terminy rozpatrzenia reklamacji 3 dni robocze?

6.    Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.a z 10% do wartości max. 5%?

7.    Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.b z 1% do wartości max. 0,2%?

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1-7.     Zamawiający pozostawia zapisy we wzorze umowy bez zmian.

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

 

 

Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 2 Zmieniony do SIWZ (patrz Pliki do pobrania poz. nr 6). Zamieszczony załącznik uwzględnia powyższe zmiany treści SIWZ oraz zastępuje Załącznik nr 2 do SIWZ.

 


 

Białystok, dnia 13.04.2017 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w dniach 10 i 11.04.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

1.    Dot. Grupy 15 poz. 20 i 21: Czy zamawiający wymaga poniższego produktu leczniczego, którego fizyczna i chemiczna stabilność po pierwszym otwarciu fiolki wynosi, co najmniej 4 h (potwierdzone wpisem do karty charakterystyki produktu), co zwiększy efektywność pracy z wykorzystaniem niniejszego produktu? (ETOPOSIDE inj. 100 mg / 5 ml i ETOPOSIDE inj. 200 mg / 10 ml).

2.    Dot. Grupy 18 poz. 24 i 25: Czy zamawiający wymaga poniższego produktu leczniczego, którego fizyczna i chemiczna stabilność po pierwszym otwarciu fiolki wynosi, co najmniej 4 h (potwierdzone wpisem do karty charakterystyki produktu), co zwiększy efektywność pracy z wykorzystaniem niniejszego produktu? (GEMCITABINE inj. 0,2 g i GEMCITABINE inj. 1 g).

3.    Dot. Wzoru umowy: Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w § 3 wzoru umowy ustępu 10. o treści następującej: „W razie wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności takich jak: utrata statusu refundacyjnego leku, wstrzymanie sprzedaży lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zaprzestanie produkcji, skutkujących uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę lub innego dostawcę przedmiotu umowy lub towaru równoważnego/odpowiednika, strony mają prawo do odstąpienia od umowy za porozumieniem stron, bez konieczności zapłaty kar umownych.”

4.    Dot. § 3 ust. 3 Wzoru umowy: Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy leków na 2 dni robocze?

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1.     Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Ad 2.     Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Ad 3.     Zamawiający pozostawia zapisy we wzorze umowy bez zmian.

Ad 4.     Zamawiający pozostawia zapisy we wzorze umowy bez zmian.

 

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

 


 

Białystok, dnia 11.04.2017 r.

Białostockie Centrum Onkologii, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia zapis pkt VII.3 SIWZ, tj.:

Zamiast: Wykonawca na mocy art. 38 Pzp, może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w sposób określony w pkt 1 oraz dopuszcza się przesyłanie pocztą e-mail (na adres: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl ), skanów wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ podpisanych przez osoby uprawnione wraz z załączeniem wersji edytowalnych tych wniosków. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ (bez wskazania źródła zapytania) i zamieszczona na stronie internetowej BCO.

Powinno być: Wykonawca na mocy art. 38 Pzp, może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w sposób określony w pkt 1 oraz dopuszcza się przesyłanie pocztą e-mail (na adres: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl ) wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z załączeniem wersji edytowalnej tego wniosku. W tytule wiadomości e-mail prosimy zamieścić dane identyfikujące postepowanie np. numer referencyjny postepowania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ (bez wskazania źródła zapytania) i zamieszczona na stronie internetowej BCO.

 

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

 


 

 

 

Białystok, dnia 10.04.2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH

nr referencyjny AT 3330/7/17

Ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132172-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Produkty farmaceutyczne.

2017/S 070-132172, Ogłoszenie o zamówieniu, Dostawy.

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)   Nazwa i adresy:

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,

ul. Ogrodowa 12, Białystok, 15-027, Polska,

Osoba do kontaktów: Sekcja Zamówień Publicznych,

Tel.: +48 856646708, E-mail: bco@onkologia.bialystok.pl, Faks: +48 857435913, Kod NUTS: PL343,

Adresy internetowe: Główny adres: www.onkologia.bialystok.pl

I.2)   Wspólne zamówienie

I.3)   Komunikacja: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.onkologia.bialystok.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Warszawska 15, Białystok, 15-063, Polska.

Osoba do kontaktów: Adam Piszczatowski, Andrzej Klimczuk, Krzysztof Gut

Tel.: +48 856646708, E-mail: bco@onkologia.bialystok.pl, Faks: +48 857435913, Kod NUTS: PL343

Adresy internetowe: Główny adres: www.onkologia.bialystok.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

I.4)   Rodzaj instytucji zamawiającej: Podmiot prawa publicznego.

I.5)   Główny przedmiot działalności: Zdrowie.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)  Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)   Nazwa: Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych. Numer referencyjny: AT 3330/7/17.

II.1.2)   Główny kod CPV: 33600000.

II.1.3)   Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.4)   Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych do Apteki Szpitalnej BCO. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.5)   Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)   Informacje o częściach:

To zamówienie podzielone jest na części: tak.

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

II.2)  Opis:

II.2.1)

II.2.4)

II.2.14)

Część

nr

Nazwa

Opis zamówienia

(Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany

w Załączniku nr 2 do SIWZ)

Informacje

dodatkowe

(Kwota wadium)

1

Grupa 1

ABIRATERON

      27.100,00 zł

2

Grupa 2

APREPITANT

        1.600,00 zł

3

Grupa 3

BENDAMUSTINE

          200,00 zł

4

Grupa 4

BICALUTAMIDE

          250,00 zł

5

Grupa 5

BLEOMYCIN

          500,00 zł

6

Grupa 6

CAPECITABINE

        2.800,00 zł

7

Grupa 7

CISPLATIN

        1.600,00 zł

8

Grupa 8

COBIMETINIB

        4.000,00 zł

9

Grupa 9

CYCLOPHOSPHAMIDE

            30,00 zł

10

Grupa 10

CYTARABINE

          750,00 zł

11

Grupa 11

DARBEPOETIN ALFA

        3.400,00 zł

12

Grupa 12

DENOSUMAB

          400,00 zł

13

Grupa 13

DOXORUBICINA liposomalna

        5.000,00 zł

14

Grupa 14

ERLOTINIB

        4.300,00 zł

15

Grupa 15

ETOPOSIDE

          250,00 zł

16

Grupa 16

FULVESTRAN

      11.200,00 zł

17

Grupa 17

GEFITINIB

        2.200,00 zł

18

Grupa 18

GEMCITABINE

        2.000,00 zł

19

Grupa 19

IFOSFAMIDE

          500,00 zł

20

Grupa 20

IMATINIB

      22.300,00 zł

21

Grupa 21

INTERFERON ALFA

        2.500,00 zł

22

Grupa 22

IRINOTECAN

        2.100,00 zł

23

Grupa 23

LEVOFOLIC ACID

        1.800,00 zł

24

Grupa 24

MESNA

          200,00 zł

25

Grupa 25

MITOXANTRONE

            60,00 zł

26

Grupa 26

NETUPITANTUM + PALONOSETRONUM

        1.700,00 zł

27

Grupa 27

NIVOLUMAB

      24.300,00 zł

28

Grupa 28

OLAPARIB

      18.100,00 zł

29

Grupa 29

ONDANSETRON

          700,00 zł

30

Grupa 30

PACLITAXEL

      15.400,00 zł

31

Grupa 31

PERTUZUMAB

      13.000,00 zł

32

Grupa 32

RITUXIMAB

        7.700,00 zł

33

Grupa 33

SORAFENIB

      38.100,00 zł

34

Grupa 34

SUNITINIB

      24.500,00 zł

35

Grupa 35

TEMOZOLOMIDE

        1.800,00 zł

36

Grupa 36

TEMSIROLIMUS

        3.700,00 zł

37

Grupa 37

TRAMETINIB

      29.200,00 zł

38

Grupa 38

WISMODEGIB

      10.000,00 zł

39

Grupa 39

RITUXIMAB

      40.500,00 zł

II.2.2)   Dodatkowy kod lub kody CPV: 33600000.

II.2.3)   Miejsce świadczenia usług: Kod NUTS: PL343. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.

II.2.5)   Kryteria udzielenia zamówienia:

Kryteria określone poniżej:

Cena.

II.2.6)   Szacunkowa wartość

II.2.7)   Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Okres w miesiącach: 24 – dotyczy Części 39 (Grupy 39).

Okres w miesiącach: 12 – dotyczy pozostałych części (pozostałych grup).

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.

II.2.10)   Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

II.2.11)   Informacje o opcjach: Opcje: tak

Opis opcji: Dopuszcza się możliwość zwiększenia do 20 % dostaw przedmiotu zamówienia, w przypadkach zwiększonego zapotrzebowania, np. ze względu na wzrost liczby pacjentów.

II.2.12)   Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)   Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)     Warunki udziału

III.1.1)  Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że jest uprawniony do dostarczania produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 2142, z późn. zm.). Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo farmaceutyczne, jednego z wymienionych dokumentów:

a)   zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub wydruku z Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych potwierdzającego posiadanie zezwolenia,

b)   zezwolenia na wytwarzanie oferowanych produktów leczniczych,

c)   pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oferowanych produktów leczniczych.

III.1.2)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)  Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.5)  Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)     Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)  Warunki realizacji umowy: Warunki realizacji umowy zostały opisane w Załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3)  Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)      Opis

IV.1.1)  Rodzaj procedury: Procedura otwarta.

IV.1.3)  Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)  Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)  Informacje na temat aukcji elektronicznej

VI.8)      Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie.

IV.2)      Informacje administracyjne

IV.2.1)  Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 17/05/2017, Czas lokalny: 11:00.

IV.2.3)  Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)  Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski.

IV.2.6)  Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)  Warunki otwarcia ofert

Data: 17/05/2017, Czas lokalny: 11:30. Miejsce: Sekcja Zamówień Publicznych BCO, Białystok, ul. Warszawska 15, pokój nr 14 (I piętro).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)      Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie.

VI.2)      Informacje na temat procesów elektronicznych: Stosowane będą płatności elektroniczne.

VI.3)      Informacje dodatkowe:

1.   Wymagane wadia: określono w Sekcji II.2.

2.   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp nie podlegają wykluczeniu.

3.   Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

a)   którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp,

b)   wobec których zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

4.   Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

a)   aktualny na dzień składania ofert JEDZ.

5.   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.   Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

a)   informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp.,

b)   odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

c)   oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d)   oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

e)   dokumentów dotyczących innych podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,

f)    pozostałych oświadczeń Wykonawcy (poza wymienionymi w pkt c) i d)) określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ.

7.   Wymagane dokumenty zostały szczegółowo opisane w SIWZ.

8.   Termin jednostkowej dostawy nie może być dłuższy niż 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia.

9.   Termin związania ofertą, o którym mowa w Sekcji IV.2.6): Okres w dniach (od ustalonej daty składania ofert): 60 (zgodnie z art. 85 ust. 1 Pzp).

VI.4)      Procedury odwoławcze

VI.4.1)  Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza,

ul. Postępu 17 A, Warszawa, 02-676, Polska,

Tel.: +48 224587801, E-mail: odwolania@uzp.gov.pl, Faks: +48 224587800,

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)  Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)  Składanie odwołań

VI.4.4)  Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza,

ul. Postępu 17 A, Warszawa, 02-676, Polska,

Tel.: +48 224587801, E-mail: odwolania@uzp.gov.pl, Faks: +48 224587800,

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)      Data wysłania niniejszego ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej: 06/04/2017.

Pliki do pobrania:

1 - SIWZ

2 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3 - Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

4 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczeń

5 - Załącznik nr 4 - Wzór umowy

6 - Załącznik nr 2 Zmieniony - Formularz cenowy

7 - Załącznik do Pytania nr 1 (28.04.2017 r.)


Data publikacji: 2017-04-10

Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-05

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin