Strona g³ówna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

AT 3330/10/17

Bia³ystok, dnia 08.09.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bia³ostockie Centrum Onkologii im. M. Sk³odowskiej-Curie w Bia³ymstoku, na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) informuje, æe zgodnie z art. 91 Pzp dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Czź¶ę

nr

Nazwa,

Opis zamówienia

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

1

Grupa A1

ATROPINE

8

Tramco Sp. z o.o.

Wolskie, ul. Wolska 14,

05-860 P³ochocin

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

99,79

99,79

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

99,81

99,81

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

98,67

98,67

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

98,84

98,84

 

2

Grupa A2

CALCIUM CHLORIDE WZF

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

98,19

98,19

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

97,12

97,12

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

96,82

96,82

 

3

Grupa A3

CLEMASTINE

8

Tramco Sp. z o.o.

Wolskie, ul. Wolska 14,

05-860 P³ochocin

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

87,91

87,91

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

44,85

44,85

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

40,98

40,98

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

77,74

77,74

 

4

Grupa A4

HYDROCORTISONUM

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

84,86

84,86

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

89,20

89,20

 

5

Grupa A5

ETAMSYLATE

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

99,46

99,46

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

95,56

95,56

 

6

Grupa A6

ETAMSYLATE

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

99,51

99,51

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

95,53

95,53

 

7

Grupa A7

MACROGOLS

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

99,80

99,80

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

99,55

99,55

 

8

Grupa A8

HEPARIN

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

87,48

87,48

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

9

Grupa A9

HEPARIN

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

99,79

99,79

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

99,01

99,01

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

98,33

98,33

 

10

Grupa A10

LAKCID FORTE

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

99,00

99,00

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

98,74

98,74

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

97,64

97,64

 

11

Grupa A11

LAKCID FORTE

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

99,27

99,27

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

98,80

98,80

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

98,04

98,04

 

12

Grupa A12

LAKCID

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

99,27

99,27

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

98,71

98,71

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

97,62

97,62

 

13

Grupa A13

LIGNOCAINUM

HYDROCHLORICUM

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

92,02

92,02

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

96,71

96,71

 

14

Grupa A14

SUGAMMADEKS

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

99,58

99,58

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

21

Medicare Sp. z o.o.

ul. Bia³obrzeska 45, 41-409 Mys³owice

99,58

99,58

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

99,59

99,59

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

98,11

98,11

 

15

Grupa A15

Proszek do sporz±dzania

roztworu doustnego

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

99,42

99,42

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

99,80

99,80

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

99,90

99,90

 

16

Grupa A16

DALTEPARINE

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

17

Grupa A17

OMEPRAZOLE

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

80,56

80,56

 

12

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

99,32

99,32

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

67,28

67,28

 

19

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a,

12-230 Bia³a Piska

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

67,18

67,18

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

86,54

86,54

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

66,67

66,67

 

18

Grupa A18

OMEPRAZOLE

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

48,34

48,34

 

12

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

58,33

58,33

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

34,93

34,93

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

34,94

34,94

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

76,99

76,99

 

19

Grupa A19

INJ. MAGNESIUM SULFATE

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

98,61

98,61

 

19

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a,

12-230 Bia³a Piska

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

98,56

98,56

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

98,36

98,36

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

 

20

Grupa A20

METOCLOPRAMIDE

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

99,81

99,81

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

99,23

99,23

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

98,76

98,76

 

21

Grupa A21

METOCLOPRAMIDE

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

99,56

99,56

 

19

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a,

12-230 Bia³a Piska

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

98,98

98,98

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

98,83

98,83

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

 

22

Grupa A22

METAMIZOLE

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

99,93

99,93

 

19

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a,

12-230 Bia³a Piska

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

99,86

99,86

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

99,52

99,52

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

99,86

99,86

 

23

Grupa A23

METAMIZOLE

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

99,88

99,88

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

98,55

98,55

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

99,88

99,88

 

24

Grupa A24

LACTULOSE

2

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.

ul Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

25

Grupa A25

CISTRACURIUM

15

GSK Services Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

26

Grupa A26

PARACETAMOL

6

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l

83,99

83,99

 

19

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a,

12-230 Bia³a Piska

97,61

97,61

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

27

Grupa A27

ROCURONIUM BROMIDE

6

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l

73,60

73,60

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

99,44

99,44

 

19

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a,

12-230 Bia³a Piska

96,15

96,15

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

96,39

96,39

 

21

Medicare Sp. z o.o.

ul. Bia³obrzeska 45, 41-409 Mys³owice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

85,29

85,29

 

28

Grupa A28

BUPRENORPHINE

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

97,08

97,08

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

99,89

99,89

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

99,39

99,39

 

29

Grupa A29

THIAMINE

16

Optifarma Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Zielona 4, 05-830 Wolica

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

30

Grupa A30

GADOBUTROL

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

99,302

99,302

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

99,997

99,997

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

100,000

100,000

oferta

najkorzystniejsza

31

Grupa A31

Roztwór doustny

i doodbytniczy

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

76,77

76,77

 

16

Optifarma Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Zielona 4, 05-830 Wolica

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

76,38

76,38

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

76,76

76,76

 

32

Grupa A32

JOHEKSOL

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

33

Grupa A33

IOPROMIDE

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

99,99

99,99

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

99,99

99,99

 

34

Grupa A34

IODIXANOLUM

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

35

Grupa A35

GADOTERIDOL

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

36

Grupa B1

FENTANYL

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

99,20

99,20

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

99,80

99,80

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

99,38

99,38

 

37

Grupa B2

FENTANYL

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

99,80

99,80

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

98,91

98,91

 

38

Grupa B3

FENTANYL

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

98,29

98,29

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

97,59

97,59

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

96,44

96,44

 

39

Grupa B4

FENTANYL

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

99,66

99,66

 

40

Grupa B5

KETAMINE

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

98,45

98,45

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

95,68

95,68

 

41

Grupa B6

METHADONE

HYDROCHLORIDE

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

99,42

99,42

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

99,10

99,10

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

99,10

99,10

 

42

Grupa B7

MORPHINI SULFAS

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

98,94

98,94

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

98,19

98,19

 

43

Grupa B8

MORPHINI SULFAS/

MORPHINI H/CHLOR

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

98,65

98,65

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

99,86

99,86

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

98,97

98,97

 

44

Grupa B9

OXYCODONE

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

99,16

99,16

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

94,48

94,48

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

99,39

99,39

 

45

Grupa B10

OXYCODONI

HYDROCHLORIDUM +

NALOXONI

HYDROCHLORIDUM

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

93,04

93,04

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

98,86

98,86

 

46

Grupa B11

OXYCODYNE

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

98,37

98,37

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

99,54

99,54

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

98,74

98,74

 

47

Grupa B12

OXYCODYNE

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

98,93

98,93

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

99,31

99,31

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

99,13

99,13

 

48

Grupa B13

PETHIDINE

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

99,84

99,84

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

98,90

98,90

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

97,74

97,74

 

50

Grupa B15

SIARCZAN MORFINY

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

98,76

98,76

 

51

Grupa B16

SUFENTANIL

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

53

Grupa C2

CEFOTAXIME

2

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.

ul Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

64,80

64,80

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

97,05

97,05

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

97,05

97,05

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

97,05

97,05

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

95,73

95,73

 

54

Grupa C3

CEFTAZIDIME

2

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.

ul Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk

97,13

97,13

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

93,30

93,30

 

19

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a,

12-230 Bia³a Piska

97,91

97,91

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

93,39

93,39

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

93,51

93,51

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

55

Grupa C4

CEFUROXIME

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

96,73

96,73

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

94,47

94,47

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

94,21

94,21

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

94,21

94,21

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

56

Grupa C5

CIPROFLOXACIN

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

87,13

87,13

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

95,95

95,95

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

88,14

88,14

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

95,71

95,71

 

57

Grupa C6

METRONIDAZOLE

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

99,68

99,68

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

98,81

98,81

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

98,43

98,43

 

58

Grupa C7

VORICONAZOL

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

34,88

34,88

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

58,64

58,64

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

58,64

58,64

 

21

Medicare Sp. z o.o.

ul. Bia³obrzeska 45, 41-409 Mys³owice

53,35

53,35

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

58,47

58,47

 

59

Grupa C8

VORICONAZOL

5

Lek S.A.

ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

54,99

54,99

 

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

80,87

80,87

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

92,90

92,90

 

19

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a,

12-230 Bia³a Piska

58,75

58,75

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

93,07

93,07

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

60

Grupa C9

CASPOFUNGIN

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

99,02

99,02

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

88,60

88,60

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

93,34

93,34

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

61

Grupa C10

CEFEPIME

2

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.

ul Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

5

Lek S.A.

ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

76,65

76,65

 

19

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a,

12-230 Bia³a Piska

92,12

92,12

 

62

Grupa C11

AMOXICILLIN

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

62,45

62,45

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

83,02

83,02

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

62,29

62,29

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

63

Grupa C12

AMOXICILLIN + CLAVULANIC

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

99,86

99,86

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

72,98

72,98

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

99,17

99,17

 

64

Grupa C13

AMOXICILLINUM +

ACIDUM CLAVULONICUM

5

Lek S.A.

ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

95,47

95,47

 

13

Konsorcjum:

Farmacol S.A.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

91,43

91,43

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zb±szyńska 3, 91-342 £ód¼

91,43

91,43

 

22

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pu³askiego 9, 40-273 Katowice

91,75

91,75

 

23

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wroc³aw

90,79

90,79

 

65

Grupa C14

CLINDAMYCIN

2

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.

ul Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

66

Grupa C15

CLINDAMYCIN

2

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.

ul Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk

84,45

84,45

 

19

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a,

12-230 Bia³a Piska

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

67

Grupa C16

COLISTIN

10

Konsorcjum:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Neuca - Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

99,16

99,16

 

20

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroc³aw