Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

DZP-PN/15/2018

 

Białystok, dnia 09.11.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym), zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 139, Grupa E5: Atropinum sulphuricum.

16

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.

99,26

99,26

 

28

Tramco Sp. z o.o.

Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

98,95

98,95

 

40

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

99,26

99,26

 

41

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

97,62

97,62

 

Część nr 140, Grupa E6: Atropinum sulphuricum.

16

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.

99,10

99,10

 

28

Tramco Sp. z o.o.

Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

96,68

96,68

 

40

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

99,20

99,20

 

41

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

97,67

97,67

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść informacji o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23.10.2018 r.:

a)    Zamiast: Asclepios S.A.

Powinno być: Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

b)    Zamiast: Roche Polska Sp. z.o.o.

Powinno być: Roche Polska Sp. z.o.o., ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa.

 


 

 

Białystok, dnia 08.11.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 316, Grupa G28: Roztwór aminokwasów.

21

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

25

Bialmed Sp. z o.o.

ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

65,18

65,18

 

Część nr 334, Grupa G46: Worek trzykomorowy.

21

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 339, Grupa G51: Dwukomorowy worek do żywienia pozajelitowego.

21

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 340, Grupa G52: Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego.

21

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 341, Grupa G53: Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego.

21

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 342, Grupa G54: Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego.

21

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 346, Grupa G58: Mieszanina witamin.

21

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 349, Grupa G61: Roztwór pierwiastków śladowych.

21

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 


 

 

Białystok, dnia 05.11.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym), zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej:

1.    o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 165, Grupa E31: Etamsylatum.

16

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

99,16

99,16

 

40

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

99,57

99,57

 

Część nr 176, Grupa E42: Lactobacillus rhamnosus.

16

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

98,72

98,72

 

40

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

99,05

99,05

 

Część nr 181, Grupa E47: Makrogol.

16

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

24

Profarm PS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna.

98,80

98,80

 

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

98,68

98,68

 

40

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

99,27

99,27

 

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

2.    o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w Grupach A1, A16, A23, A28, A48, C17, E74, E84, E86, E104, F18, F25, F47, H11, H15, I3, J13 i J14, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp. W tych grupach nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 


 

 

Białystok, dnia 02.11.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 8, Grupa A8: CETUXIMAB.

5

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock.

98,90

98,90

 

40

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 101, Grupa C5: FENTANYL.

16

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.

99,86

99,86

 

24

Profarm PS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna.

98,07

98,07

 

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

97,10

97,10

 

40

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

41

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

98,50

98,50

 

Część nr 102, Grupa C6: KETAMINE.

16

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.

94,95

94,95

 

24

Profarm PS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna.

90,66

90,66

 

40

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 


 

 

Białystok, dnia 25.10.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 46, Grupa A46: OSIMERTINIB.

3

AstraZeneca UK Limited

1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus

Cambridge, CB2 0AA, Wlk. Brytania

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 


 

 

Białystok, dnia 23.10.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 9, Grupa A9: CISPLATIN.

41

Asclepios S.A.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 10, Grupa A10: CYTARBINE.

41

Asclepios S.A.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 11, Grupa A11: DABRAFENIB.

5

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

mgr farm. J. Gierłowska - A. Gierłowski,

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 18, Grupa A18: ETOPOSIDE.

41

Asclepios S.A.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 26, Grupa A26: LEVOFOLIC.

5

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

mgr farm. J. Gierłowska - A. Gierłowski,

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 41, Grupa A41: TOPOTECAN.

41

Asclepios S.A.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 43, Grupa A43: TRAMETINIB.

5

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

mgr farm. J. Gierłowska - A. Gierłowski,

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 44, Grupa A44: TRASTUZUMAB.

33

Roche Polska Sp. z.o.o.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 47, Grupa A47: LAPATINIB.

5

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

mgr farm. J. Gierłowska - A. Gierłowski,

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 


 

 

Białystok, dnia 18.10.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 24, Grupa A24: IPILIMUMAB.

40

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 30, Grupa A30: NIVILUMAB.

40

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 39, Grupa A39: TEMOZOLOMIDE.

40

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 


 

 

Białystok, dnia 17.10.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 157, Grupa E23: Desfluranum.

21

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 


 

Białystok, dnia 04.10.2018 r.

 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku zawiadamia, że w informacji z sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych i środków dezynfekcyjnych (nr referencyjny DZP-PN/15/2018) zamieszczonej na stronie internetowej w dniu 21.09.2018 wskazano jako Wykonawcę, który złożył ofertę nr 36 jednego z członków Konsorcjum tj. Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń. Ofertę nr 36 złożyło Konsorcjum: Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, Farmada Transport Sp. z o. o ., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

 


 

Białystok, dnia 21.09.2018 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a)    do dnia 20.09.2018 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

OPTIFARMA Sp. z o.o. S.k.

 ul. Zielona 4, 05-830 Wolica

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A42 – 250.187,20 zł

 

 

 

Oferta nr 2:

Aspen Pharma Ireland Limited

One George’s Quay Plaza, Dublin 2, Irlandia

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: brak

Grupa E7 – 4.924,00 zł

Grupa E17 – 9.716,00 zł

Grupa E18 – 20.337,80 zł

Grupa E91 – 85.994,00 zł

Grupa C15 – 6.696,00 zł

 

 

Oferta nr 3:

Astra Zeneca UK Limited

1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA, Wlk. Brytania

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A31 – 2.972.800,00 zł

Grupa A46 – 2.587.200,00 zł

 

 

 

Oferta nr 4:

IMC IMPOMED CENTRUM S.A.

 ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa F46 – 3.672,00 zł

 

 

 

Oferta nr 5:

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

mgr farm. J. Gierłowska - A. Gierłowski, ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A5 – 94.915,80 zł

Grupa A8 – 4.207.464,00 zł

Grupa A11 – 6.911.089,68 zł

Grupa A22 – 3.767.115,28 zł

Grupa A25 – 282.059,88 zł

Grupa A26 – 420.863,52 zł

Grupa A43 – 1.191.890,70 zł

Grupa A47 – 4.949.662,80 zł

Grupa E73 – 3.454,00 zł

 

 

Oferta nr 6:

Delfarma

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111, 91-222 Łódź..

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: brak

Grupa E89 – 24.624,00 zł

Grupa G60 – 40.357,44 zł

 

 

Oferta nr 7:

Imed Poland Sp. z o.o.

 ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa.

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: brak.

Grupa A42 – 256.259,76 zł

 

 

 

Oferta nr 8:

Amgen Sp. z o.o.

 ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa.

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: brak.

 

Grupa A13 – 455.342,40 zł

Grupa A14 – 40.200,00 zł

Grupa A35 – 3.348.000,00 zł

 

 

 

Oferta nr 9:

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk.

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa E44 – 9.349,60 zł

Grupa B10 – 27.777,60 zł

Grupa B11 – 1.758,24 zł

Grupa B16 – 198,72 zł

Grupa B17 – 458,00 zł

Grupa B45 – 12.080,88 zł

Grupa B46 – 1.285,20 zł

 

 

Oferta nr 10:

Lek S.A.

ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa B6 – 11.158,56 zł

Grupa B8 – 9.828,00 zł

Grupa B28 – 4.073,16 zł

Grupa B45 – 45.684,00 zł

Grupa B46 – 3.456,00 zł

Grupa B47 – 1.728,00 zł

Grupa B48 – 8.640,00 zł

 

 

 

Oferta nr 11:

Bafarm Sp. z o. o.

ul. Długa 3, 43-100 Tychy

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa F3 – 28.688,00 zł

Grupa F6 – 14.074,00 zł

Grupa F7 – 1.167,00 zł

 

 

 

Oferta nr 12:

SINMED Sp. z o.o.

 ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa F3 – 36.608,00 zł

Grupa F9 – 5.051,80 zł

 

 

 

Oferta nr 13:

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa F2 – 39.678,00 zł

Grupa F3 – 19.976,00 zł

 

 

 

Oferta nr 14:

Hurtownia Farmaceutyczna  Medifarm Sp. z o.o.

 ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 2 dni roboczych.

Grupa F2 – 54.570,00 zł

 

 

 

Oferta nr 15:

MEDIM Sp. z o.o.

 ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2J: w ciągu 1 dnia roboczego

Grupa J2 – 10.120,32 zł

 

 

 

Oferta nr 16:

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o.

 ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A4 – 13.984,00 zł

Grupa E5 – 23.547,60 zł

Grupa E6 – 635,40 zł

Grupa E7 – 5.570,00 zł

Grupa E9 – 1.470,72 zł

Grupa E10 – 6.334,50 zł

Grupa E11 – 3.410,50 zł

Grupa E12 – 351,72 zł

Grupa E13 – 9.497,84 zł

Grupa E14  – 61,86 zł

Grupa E16 – 29,50 zł

Grupa E19 –19.047,60 zł

Grupa E25 – 9,24 zł

Grupa E28 – 2.217,60 zł

Grupa E29 – 97,74 zł

Grupa E30 – 6.737,90 zł

Grupa E31 – 10.709,60 zł

Grupa E33 – 810,50 zł

Grupa E34 – 533,20 zł

Grupa E35 – 898,74 zł

Grupa E37 – 135,00 zł

Grupa E38 – 424,20 zł

Grupa E39 – 133.819,20 zł

Grupa E40 – 123,30 zł

Grupa E42 – 8.575,60 zł

Grupa E43 – 3.038,88 zł

Grupa E44 – 11.507,60 zł

Grupa E45 – 217,10 zł

Grupa E46 – 35.628,80 zł

Grupa E47 – 11.880,00 zł

Grupa E48 – 11.260,80 zł

Grupa E49 – 59.507,50 zł

Grupa E50 – 41.582,00 zł

Grupa E51 – 1.092,00 zł

Grupa E52 – 824,80 zł

Grupa E53  – 21.294,00 zł

Grupa E54 – 457,44 zł

Grupa E56 – 3.275,20 zł

Grupa E57 – 1.868,30 zł

Grupa E58 – 74.635,00 zł

Grupa E63  – 50,36 zł

Grupa E64 – 10.574,88 zł

Grupa E65 – 401,70 zł

Grupa E66 – 56,50 zł

Grupa E67 – 7.730,52 zł

Grupa E68 – 39.112,80 zł

Grupa E69 – 1.454,20 zł

Grupa E71 – 75,60 zł

Grupa E75 – 3.054,72 zł

Grupa E76 – 15.294,00 zł

Grupa E77 – 128,94 zł

Grupa E79 – 99,72 zł

Grupa E80 – 41,68 zł

Grupa E81 – 65,60 zł

Grupa E85 – 17.498,40 zł

Grupa E87 – 36.025,00 zł

Grupa E89 – 23.604,00 zł

Grupa B1 –244,00 zł

Grupa B3 – 185,76 zł 

Grupa B4 – 972,80 zł 

Grupa B5 – 334,40 zł 

Grupa B6 – 11.193,00 zł 

Grupa B7 – 1.731,60 zł

Grupa B8 – 9.594,00 zł 

Grupa B9  – 1584,00 zł 

Grupa B10 – 24.451,00 zł 

Grupa B11 – 3.528,60 zł 

Grupa B12 – 32.288,40 zł 

Grupa B13 – 2.201,10 zł 

Grupa B14 – 24.081,00 zł 

Grupa B15 – 2.117,36 zł 

Grupa B16 – 245,28 zł 

Grupa B18 – 1.319,00 zł 

Grupa B19 – 11.248,80 zł 

Grupa B20 – 65,10 zł 

Grupa B22 – 2.771,00 zł 

Grupa B23 – 1.706,10 zł 

Grupa B24- 11.720,40 zł 

Grupa B26 – 26.500,00 zł 

Grupa B29 – 484,80 zł 

Grupa B30 – 12.916,80 zł 

Grupa B31 – 629,60 zł 

Grupa B32 – 1.710,24 zł 

Grupa B33 – 4.525,40 zł 

Grupa B34 – 955,20 zł

Grupa B35 – 351,36 zł

Grupa B38 – 2550,68 zł

Grupa B39 – 260,64

Grupa B40 – 330,08 zł

Grupa B43 – 1.080,30 zł

Grupa B44 – 1.266,30 zł

Grupa B47 – 976,90 zł

Grupa C1 – 882,72 zł

Grupa C2 – 9.994,14 zł

Grupa C3 – 4.677,72 zł

Grupa C5 – 12.567,92 zł

Grupa C6 – 4.397,70 zł

Grupa C7 – 489,84 zł

Grupa C8 – 15.425,08 zł

Grupa C9 – 1.549,74 zł

Grupa C10 – 13.951,92 zł

Grupa C12 – 293,10 zł

Grupa C13 – 22.091,48 zł

Grupa C14 – 752,00 zł

 

Oferta nr 17:

Promedica Toruń Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Grudziądzka 159a, 87-100 Toruń

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: brak

Dotyczy grup z Załączników nr  2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa F46 – 22.572,00 zł

 

 

 

Oferta nr 18:

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

 ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: brak.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa I4 – 3.965,76 zł

Grupa I5 – 9.849,60 zł

Grupa F20 –2.227,50 zł

 

 

Oferta nr 19:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa E28 – 1.664,00 zł

Grupa E32 – 87,92 zł

Grupa E41 – 158,80 zł

Grupa E70 – 58,16 zł

Grupa B28 – 6.409,20 zł

 

 

Oferta nr 20:

Schulke Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa E56 – 4.406,40 zł

Grupa E61 – 12.830,40 zł

 

 

 

Oferta nr 21:

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A21 – 155.877,48 zł

Grupa A27 – 62.310,00 zł

Grupa E23 – 366.832,80 zł

Grupa E68 – 50.284,80 zł

Grupa F3 – 47.432,00 zł

Grupa F5 – 10.512,00 zł

Grupa F8 – 17.600,00 zł

Grupa G17 – 1.365,12 zł

Grupa G28 – 820,80 zł

Grupa G46 – 1.105,92 zł

Grupa G51 – 4.365,36 zł

Grupa G52 – 22.974,30 zł

Grupa G53 – 15.837,12 zł

Grupa G54 – 44.452,80 zł

Grupa G58 – 102.060,00 zł

Grupa G61 – 8.467,20 zł

Grupa D10 – 19.829,80 zł

Grupa D11 – 220.533,00 zł

Grupa D12 – 36.527,40 zł

Grupa D13 – 66.876,60 zł

Grupa D14 – 1.023,84 zł

Grupa D15 – 833,36 zł

Grupa D21 – 7.992,00 zł

Oferta nr 22:

MEDI-SEPT Sp. z o.o.

Konopnica159c, 21-030 Motycz, woj. lubelskie

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa J1 – 15.798,24 

Grupa J3 – 5.140,80 zł

Grupa J8 – 221,40 zł

 

 

 

Oferta nr 23:

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa G29 – 540,00 

Grupa G59 – 65.536,00 zł

Grupa D3 – 33.810,00 zł

Grupa D4 - 762,00 zł

Grupa H2 – 19.108,80 zł

Grupa H9 – 15.336,00 zł

 

 

Oferta nr 24:

Profarm PS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A19 -2.810.808,00 zł

Grupa A37 – 3.259.996,00 zł

Grupa E47 – 12.024,00 zł

Grupa E54 – 520,56 zł

Grupa E55 – 3.722,56 zł

Grupa E68 – 44.886,00 zł

Grupa C5 – 12.797,36 zł

Grupa C6 – 4.605,90 zł

Grupa C8 – 15.685,60 zł

 

 

Oferta nr 25:

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

 

Grupa A25 – 191.815,58 zł

Grupa A32 – 49.995,00 zł

Grupa A33 – 340.691,60 zł

 

Grupa E3 – 6.174,00 zł

Grupa E4 – 5.355,00 zł

Grupa E22 – 571,40 zł

Grupa E46 – 35.431,20 zł

Grupa E60 – 70.607,60 zł

Grupa E61 – 10.644,00 zł

Grupa E62 – 2.696,00 zł

Grupa E67 – 6.604,08 zł

Grupa E78 – 48.600,00 zł

Grupa E90 – 1.969,60 zł

Grupa B2 – 5.808,00 zł

Grupa B10 – 31.402,00 zł

Grupa B14 – 24.439,50 zł

Grupa B17 – 438,00 zł

Grupa B21 – 47.784,00 zł

Grupa B25 – 4.608,00 zł

Grupa B26 – 27.142,00 zł

Grupa B28 – 3.775,80 zł

Grupa B30 – 13.852,80 zł

Grupa B42 – 86.587,20 zł

Grupa B45 – 12.549,00 zł

Grupa F1 – 3.387,00 zł

Grupa F3 – 22.968,00 zł

Grupa F4 – 17.064,00 zł

Grupa F6 – 17.360,00 zł

Grupa F7 - 1.877,00 zł

Grupa F19  – 6.708,90 zł

Grupa F22 – 1.295,80 zł

Grupa J3 – 9.570,96 zł

Grupa J4 – 8.736,00 zł

Grupa J5 – 29.282,00 zł

Grupa J6 – 26.875,80 zł

Grupa J7 – 4.116,00 zł

Grupa J9 – 3.079,20 zł

Grupa J10 – 4.482,00 zł

Grupa J11 – 2.827,20 zł

Grupa J12 – 1.330,00 zł

Grupa G1 – 11.203,50 zł

Grupa G2 – 71.961,00 zł

Grupa G6 – 1.415,52 zł

Grupa G10 – 1.985,00 zł

Grupa G11 – 512,70 zł

Grupa G13 – 174,20 zł

Grupa G14 – 588,60 zł

Grupa G21 – 4.205,40 zł

Grupa G24 – 9.891,00 zł

Grupa G25 – 61.482,00 zł

Grupa G26 – 8.268,80 zł

Grupa G28 – 1.259,20 zł

Grupa G29 – 665,20 zł

Grupa G34 – 1.883,52 zł

Grupa G36 – 320,80 zł

Grupa G37 – 235,20 zł

Grupa G38 – 2.316,00 zł

Grupa G39 – 3.918,00 zł

Grupa G40 – 3.108,00 zł

Grupa G41 – 7.940,00 zł

Grupa G42 – 20.908,00 zł

Grupa G43 – 16.394,00 zł

Grupa G44 – 21.028,00 zł

Grupa G45 – 21.564,00 zł

Grupa G49 – 2.620,64 zł

Grupa G50 – 5.378,10 zł

Grupa G55 – 27.802,32 zł

Grupa G56 – 66.275,52 zł

Grupa G57 – 72.763,60 zł

Grupa G59 – 16.119,04 zł

Grupa G60 – 54.302,40 zł

Grupa D1 – 366,40 zł

Grupa D2 – 17.821,00zł

Grupa D3 – 33.741,00 zł

Grupa D4 – 756,00 zł

Grupa D5 – 603,00 zł

Grupa D6 – 17.582,00 zł

Grupa D7 – 109.567,00 zł

Grupa D8 – 37.338,00 zł

Grupa D9 – 14.845,00 zł

Grupa D10 – 54.692,60 zł

Grupa D11 – 547.532,20 zł

Grupa D16 – 2.257,80 zł

Grupa D17 – 27.820,60 zł

Grupa D18 – 119.003,00 zł

Grupa D19 – 682,00 zł

Grupa D20 – 20.059,20 zł

Grupa D21 – 9.477,00 zł

Oferta nr 26:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa I1 – 271,20 zł

Grupa I2 – 138.950,00 zł

Grupa I4 – 4.374,00 zł

Grupa I5 – 5.400,00 zł

Grupa F19 – 6.163,70 zł

Grupa F21 – 361,90 zł

Grupa F22 – 267,84 zł

Grupa F23 – 29.498,40 zł

Grupa F24 – 2.727,00 zł

 

 

Oferta nr 27:

Komtur Polska  Sp. z o.o.

Plac Farmacji 1, 02-699 Warszawa

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G:

A34: w ciągu 2 dni roboczych

A36: w ciągu 2 dni roboczych

A42: w ciągu 1 dnia roboczego

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: nie dotyczy.

Grupa A34 – 928.972,80 zł

Grupa A36 – 15.431.698,00 zł

Grupa A42 – 250.119,36 zł

 

 

 

Oferta nr 28:

Tramco Sp. z o.o.

Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin

Termin realizacji jednostkowej dostaw:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: brak.

Grupa E5 – 23.374,00 zł

Grupa E6 – 629,70 zł

Grupa E7 – 2.920,00 zł

Grupa E8 – 1.469,40 zł

Grupa E19 – 20.737,20 zł

Grupa B6 – 10.332,00 zł

Grupa B8 – 9.464,00 zł

 

 

Oferta nr 29:

Centrala Farmaceutyczna „Cefarm” S.A.

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

 

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A2 – 271.428,80 zł

Grupa A6 – 1.609.982,40 zł

Grupa E59 – 27.613,80 zł

Grupa B24 – 11.448,00 zł

 

 

Oferta nr 30:

Billmed Sp. z o.o.

 ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa F9 – 9.406,80 zł

 

 

 

Oferta nr 31:

JOHNSON & JOHNSON Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa F46 – 26.542,08 zł

Grupa H12 – 11.664,00 zł

Grupa H14 – 19.429,63 zł

 

 

Oferta nr 32:

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 2 dni roboczych.

Grupa F26 – 340.200,00 zł

Grupa F27 – 19.180,80 zł

Grupa F29 – 20.528,64 zł

Grupa F30 – 20.528,64 zł

Grupa F31 – 2.160,00 zł

Grupa F32 – 411.588,00 zł

Grupa F36 – 39.420,00 zł

Grupa F37 – 46.440,00 zł

Grupa F38 – 479.844,00 zł

Grupa F44 – 49.680,00 zł

Grupa F45 – 22.464,00 zł

Grupa H1 – 138.122,88 zł

Grupa H2 – 18.684,00 zł

Grupa H3 – 155.855,04 zł

Grupa H4 – 95.670,00 zł

Grupa H5 – 140.817,60 zł

Grupa H6 – 30.000,00 zł

Grupa H7 – 13.109,76 zł

Grupa H8 – 4.544,64 zł

Grupa H10 – 25.920,00 zł

Grupa H13 – 53.689,44 zł

 

 

Oferta nr 33:

Roche Polska Sp. z.o.o.

ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A17 – 845.088,00 zł

Grupa A44 – 10.787.000,00 zł

Grupa A45 – 402.852,80 zł

 

 

 

Oferta nr 34:

Przedsiębiorstwo „YAVO” Sp. z o. o.

ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa H7 – 14.158,80 zł

Grupa H8 – 3.621,60 zł

 

 

 

Oferta nr 35:

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A2 – 276.120,80 zł

Grupa A6 – 1.636.832,40 zł

Grupa A21 – 156.814,96 zł

Grupa A27 – 62.697,50 zł

Grupa A32 – 44.945,00 zł

Grupa E5 – 23.622,00 zł

Grupa E6 – 651,30 zł

Grupa E7 – 6.414,00 zł

Grupa E8 – 1.539,00 zł

Grupa E9 – 1.436,80 zł

Grupa E10 – 6.375,00 zł

Grupa E11 – 3.361,00 zł

Grupa E12 – 356,52 zł

Grupa E13 – 9.757,56 zł

Grupa E14 – 62,70 zł

Grupa E15 – 2.753,80 zł

Grupa E16 – 29,90 zł

Grupa E17 – 9.788,00 zł

Grupa E18 – 19.491,00 zł

Grupa E19 – 20.354,40 zł

Grupa E24 – 10,40 zł

Grupa E25 – 9,36 zł

Grupa E26 – 60,96 zł

Grupa E27 – 57,84 zł

Grupa E28 – 1.763,20 zł

Grupa E29 – 99,06 zł

Grupa E30 – 13.592,60 zł

Grupa E31 – 10.799,80 zł Grupa E32 – 66,80 zł

Grupa E33 – 669,50 zł

Grupa E34 – 581,20 zł

Grupa E35 – 921,06 zł

Grupa E37 – 61,60 zł

Grupa E39 – 132.192,00 zł

Grupa E40 – 145,30 zł

Grupa E41 – 161,80 zł

Grupa E42 – 8.681,20 zł

Grupa E43 – 3.078,40 zł

Grupa E45 – 209,10 zł

Grupa E46 – 36.525,60 zł

Grupa E47 – 12.038,40 zł

Grupa E48 – 11.481,60 zł

Grupa E49 – 62.595,00 zł

Grupa E50 – 44.268,00 zł

Grupa E52 – 845,60 zł

Grupa E53 – 21.866,00 zł

Grupa E54 – 462,00 zł

Grupa E55 – 3.770,96 zł

Grupa E57 – 3.485,40 zł

Grupa E58 – 62.468,00 zł

Grupa E59 – 27.599,88 zł

Grupa E63 – 51,64 zł

Grupa E64 – 10.622,40 zł

Grupa E65 – 132,10 zł

Grupa E66 – 27,50 zł

Grupa E67 – 7.439,88 zł

Grupa E69 – 1.562,00 zł

Grupa E70 – 59,28 zł

Grupa E71 – 76,56 zł

Grupa E75 – 3.086,88 zł

Grupa E76 – 15.363,00 zł

Grupa E77 – 118,38 zł

Grupa E79 – 142,74 zł

Grupa E80 – 42,24 zł

Grupa E81 – 66,40 zł

Grupa E82 – 128,70 zł

Grupa E83 – 23,28 zł

Grupa E85 – 18.754,20 zł

Grupa E87 – 37.075,00 zł

Grupa E88 – 3.651,00 zł

Grupa E89 – 5.208,00 zł

Grupa E92 – 1.657,76 zł

Grupa E107 – 23.952,00 zł

Grupa B1 – 472,50 zł

Grupa B3 – 140,64 zł

Grupa B4 – 983,04 zł

Grupa B5 – 337,92 zł

Grupa B6 – 11.094,60 zł

Grupa B7 – 1.755,00 zł

Grupa B8 – 9.776,00 zł

Grupa B9 – 1.650,00 zł

Grupa B10 – 25.030,00 zł

Grupa B11 – 3.683,40 zł

Grupa B12 – 35.480,80 zł

Grupa B13 – 2.642,70 zł

Grupa B14 – 33.454,00 zł

Grupa B15 – 2.142,00 zł

Grupa B18 – 1.337,00 zł

Grupa B19 – 11.299,20 zł

Grupa B20 – 66,00 zł

Grupa B22 – 2.741,00 zł

Grupa B23 – 1.720,20 zł

Grupa B24 - 11.516,80 zł

Grupa B27 – 345,00 zł

Grupa B30 – 13.665,60 zł

Grupa B31 – 636,00 zł

Grupa B32 – 1731,24 zł

Grupa B33 – 4.549,60 zł

Grupa B35 – 339,12 zł

Grupa B36 – 62,76 zł

Grupa B37 – 23.889,60 zł

Grupa B41 – 956,64 zł

Grupa B43 – 1.110,00 zł

Grupa B44 – 1.278,90 zł

Grupa B48 – 2.718,40 zł

Grupa F10 – 2.538,12 zł

Grupa F11 – 3.014,00 zł

Grupa F12 – 1.233,00 zł

Grupa F13 – 705,00 zł

Grupa F14 – 1.020,00 zł

Grupa F15 – 9.517,50 zł

Grupa F16 – 602,80 zł

Grupa F17 – 274,90 zł

Grupa C2 – 10.028,98 zł

Grupa C4 – 33.448,86 zł

Grupa C5 – 12.924,96 zł

Grupa C7 – 494,52 zł

Grupa C8 – 15.843,78 zł

Grupa C10 – 14.064,38 zł

Grupa C16 – 3.508,20 zł

Grupa G1 – 9.601,90 zł

Grupa G2 – 54.519,00 zł

Grupa G3 – 8.276,80 zł

Grupa G4 – 2.479,68 zł

Grupa G5 – 6.926,40 zł

Grupa G6 – 1.335,84 zł

Grupa G9 – 315,04 zł

Grupa G35 – 953,80 zł

Grupa G38 – 2.112,00 zł

Grupa G40 – 3.750,00 zł

Grupa G47 – 30.627,80 zł

Grupa G48 – 8.561,02 zł

 

Oferta nr 36:

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: brak.

Grupa A6 – 1.632.700,80 zł

Grupa A15 – 11.048.818,00 zł

Grupa A17 – 842.851,44 zł

Grupa A37 – 3.264.077,10 zł

Grupa E9 – 1.426,81 zł

Grupa E10 – 6.682,50 zł

Grupa E11 – 3.347,19 zł

Grupa E28 – 1.731,28 zł

Grupa E33 – 806,63 zł

Grupa E39 – 132.198,38 zł

Grupa E57 – 6.188,94 zł

Grupa E58 – 59.591,16 zł

Grupa E65 – 129,71 zł

Grupa E66 – 27,05 zł

Grupa E67 – 7.439,42 zł

Grupa E68 – 44.258,40 zł

Grupa E71 – 71,41 zł

Grupa E81 – 74,54 zł

Grupa E89 – 4.714,07 zł

Grupa B1 – 501,00 zł

Grupa B3 – 187,92 zł

Grupa B4 – 968,96 zł

Grupa B5 – 333,08 zł

Grupa B6 – 11.168,40 zł

Grupa B7 – 1.729,80 zł

Grupa B13 – 2.622,00 zł

Grupa B15 – 2.117,36 zł

Grupa B18 – 1.318,00 zł

Grupa B20 – 65,90 zł

Grupa B22 – 2.214,00 zł

Grupa B26 – 2.810 zł

Grupa B27 – 149,04 zł

Grupa B32 – 1.664,04 zł

Grupa B33 – 4.516,60 zł

Grupa B35 – 335,52 zł

Grupa B38 – 2.545,72 zł

Grupa B39 – 251,20 zł

Grupa B40 – 334,88 zł

Grupa B47 – 1.026,20 zł

Grupa B48 – 2.592,00 zł

Grupa C7 – 492,81 zł

Grupa C9 – 1.562,07 zł

Grupa C10 – 14.441,36 zł

Grupa C11 – 1.434,21 zł

 

Oferta nr 37:

CEZAL Sp. z o.o., ul. J.K.Branickiego 19, 15-085 Białystok

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego

Grupa J1 – 17.139,60 zł

Grupa J2 – 9.182,88 zł

 

 

 

Oferta nr 38:

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki Wigury 16B, 02-092 Warszawa

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A3 – 364.079,88 zł

Grupa A38 – 2.026.669,50 zł

Grupa A40 – 73.710,00 zł

 

 

 

Oferta nr 39:

Biochem Polska Sp. z o.o.

ul Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa F3 – 65.032,00 zł

Grupa F17 – 279,90 zł

 

 

 

Oferta nr 40:

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: nie dotyczy

Grupa A2 – 274.741,60 zł

Grupa A4 – 10.957,20 zł

Grupa A6 – 1.606.081,20 zł

Grupa A7- 642.036,40 zł

Grupa A8 – 4.161.372,70 zł

Grupa A15 – 11.048.970,24 zł

Grupa A17 – 840.884,34 zł

Grupa A21 – 156.185,84 zł

Grupa A24 – 1.518.608,84 zł

Grupa A25 – 140.022,78 zł

Grupa A27 – 62.465,00 zł

Grupa A30 – 7.942.627,20 zł

Grupa A32 – 43.834,00 zł

Grupa A37 – 3.212.384,40 zł

Grupa A39 – 296.270,80 zł

Grupa E1 – 1.224,00 zł

Grupa E2 – 1.518,30 zł

Grupa E5 – 23.547,60 zł

Grupa E6 – 634,80 zł

Grupa E7 – 3.326,00 zł

Grupa E8 – 1.393,20 zł

Grupa E9 – 1.474,56 zł

Grupa E10 – 6.718,50 zł

Grupa E11 – 3.402,50 zł

Grupa E12 – 351,96 zł

Grupa E13 – 9.475,48 zł

Grupa E14 – 61,44 zł

Grupa E15 – 2.630,60 zł

Grupa E16 – 30,20 zł

Grupa E19 – 19.813,20 zł

Grupa E20 – 33.592,32 zł

Grupa E21 – 6.674,40 zł

Grupa E24 – 10,30 zł

Grupa E25 – 5,16 zł

Grupa E28 – 1.724,80 zł

Grupa E29 – 91,44 zł

Grupa E30 – 13.534,20 zł

Grupa E31 – 10.755,80 zł

Grupa E32 – 128,48 zł

Grupa E33 – 813,00 zł

Grupa E34 – 541,20 zł

Grupa E35 – 898,74 zł

Grupa E36 – 47.558,70 zł

Grupa E37 – 138,40 zł

Grupa E38 – 435,40 zł

Grupa E39 – 133.761,60 zł

Grupa E40 – 124,20 zł

Grupa E42 – 8.659,20 zł

Grupa E43 – 3.068,00 zł

Grupa E45 – 437,20 zł

Grupa E46 – 35.522,40 zł

Grupa E47 – 11.967,00 zł

Grupa E48 – 11.316,00 zł

Grupa E49 – 49.140,00 zł

Grupa E50 – 34.884,00 zł

Grupa E51 – 1.094,00 zł

Grupa E52 – 827,20 zł

Grupa E53 – 21.294,00 zł

Grupa E54 – 456,60 zł

Grupa E55 – 3.726,32 zł

Grupa E57 – 8.493,70 zł

Grupa E58 – 74.635,00 zł

Grupa E60 – 68.904,20 zł

Grupa E62 – 2.604,80 zł

Grupa E63 – 50,72 zł

Grupa E64 – 10.601,12 zł

Grupa E65 – 195,60 zł

Grupa E66 – 40,20 zł

Grupa E67 – 7.726,32 zł

Grupa E69 – 1.455,30 zł

Grupa E71 – 75,60 zł

Grupa E75 – 3.047,52 zł

Grupa E76 – 15.280,20 zł

Grupa E77 – 116,64 zł

Grupa E80 – 41,84 zł

Grupa E81 – 65,80 zł

Grupa E82 – 127,30 zł

Grupa E85 – 10.810,00 zł

Grupa E87 – 36.065,00 zł

Grupa E88 – 4.011,00 zł

Grupa E89 – 4.725,60 zł

Grupa E92 – 1.391,52 zł

Grupa E93 – 906,80 zł

Grupa B1 – 466,50 zł

Grupa B3 – 186,00 zł

Grupa B4 – 970,24 zł

Grupa B5 – 333,96 zł

Grupa B6 – 11.193,00 zł

Grupa B7 – 1.735,20 zł

Grupa B8 – 9.594,00 zł

Grupa B9 – 1.584,00 zł

Grupa B10 – 24.610,00 zł

Grupa B11 – 3.528,60 zł

Grupa B12 – 33.986,60 zł

Grupa B13 – 2.201,10 zł

Grupa B14 – 24.081,00 zł

Grupa B15 – 2.131,92 zł

Grupa B16 – 245,76 zł

Grupa B17 – 424,20 zł

Grupa B18 – 1.325,00 zł

Grupa B19 – 11.265,60 zł

Grupa B20 – 65,10 zł

Grupa B21 – 46.516,80 zł

Grupa B22 – 2.776,00 zł

Grupa B23 – 1.706,10 zł

Grupa B24 – 11.505,60 zł

Grupa B26 – 26.536,00 zł

Grupa B27 – 341,28 zł

Grupa B28 – 3.646,86 zł

Grupa B29 – 461,60 zł

Grupa B30 – 12.916,80 zł

Grupa B31 – 631,60 zł

Grupa B32 – 1.716,96 zł

Grupa B33 – 4.540,80 zł

Grupa B34 – 970,56 zł

Grupa B35 – 336,96 zł

Grupa B36 – 62,08 zł

Grupa B38 – 2.558,12 zł

Grupa B39 – 260,64 zł

Grupa B40 – 330,08 zł

Grupa B42 – 84.492,80 zł

Grupa B43 – 1.080,90 zł

Grupa B44 – 1.169,10 zł

Grupa B45 – 12.295,20 zł

Grupa B47 – 868,30 zł

Grupa B48 – 2.123,20 zł

 

 

Grupa C1 – 903,06 zł

Grupa C2 – 3.913,26 zł

Grupa C3 – 4.703,40 zł

Grupa C5 – 12.549,76 zł

Grupa C6 – 4.175,70 zł

Grupa C7 – 489,84 zł

Grupa C8 – 15.442,70 zł

Grupa C9 – 1.552,36 zł

Grupa C10 – 12.663,14 zł

Grupa C11 – 2.218,32 zł

Grupa C12 – 292,74 zł

Grupa C13 – 20.122,59 zł

Grupa C14 – 752,00 zł

Grupa C16 – 3.484,20 zł

 

 

 

 

 

Oferta nr 41:

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: nie dotyczy.

Grupa A4 – 24.858,40 zł

Grupa A6 – 1.627.232,40 zł

Grupa A7 – 605.620,80 zł

Grupa A9 – 221.539,50 zł

Grupa A10 – 12.599,36 zł

Grupa A12 – 55.566,00 zł

Grupa A18 – 71.918,10 zł

Grupa A20 – 216.825,60 zł

Grupa A29 – 134.303,40 zł

Grupa A33 – 369.631,20 zł

Grupa A41 – 29.631,90 zł

Grupa E5 –  23.944,40 zł

Grupa E6 – 644,70 zł

Grupa E7 – 4.009,00 zł

Grupa E13 – 9.568,36 zł

Grupa E19 – 19.958,40 zł

Grupa E28 – 1.728,00 zł

Grupa E35 – 912,12 zł

Grupa E46 – 36.160,80 zł

Grupa E48 – 11.371,20 zł

Grupa E49 – 59.345,00 zł

Grupa E50 – 41.514,00 zł

Grupa E52 – 837,60 zł

Grupa E53 – 20.592,00 zł

Grupa E54 – 464,28 zł

Grupa E57 – 8.556,50 zł

Grupa E58 – 74.635,00 zł

Grupa E63 – 51,64 zł

Grupa E65 – 166,90 zł

Grupa E66 – 37,80 zł

Grupa E81 – 67,20 zł

Grupa E85 – 15.462,90 zł

Grupa E87 – 36.000,00 zł

Grupa E94 – 9.155,30 zł

Grupa E95 – 530,40 zł

Grupa E96 – 7.540,80 zł

Grupa E97 – 766,64 zł

Grupa E98 – 850,50 zł

Grupa E99 – 1.226,88 zł

Grupa E100 – 664,20 zł

Grupa E101 – 428,24 zł

Grupa E102 – 931,04 zł

Grupa E103 – 6.264,00 zł

Grupa E105 – 3.250,80 zł

Grupa E106 – 9.145,92 zł

Grupa B1 – 588,00 zł

Grupa B3 – 188,40 zł

Grupa B4 – 986,88 zł

Grupa B5 – 339,24 zł

Grupa B6 – 11.389,80 zł

Grupa B7 – 1.765,80 zł

Grupa B8 – 9.594,00 zł

Grupa B9 – 1.500,40 zł

Grupa B10 – 46.925,00 zł

Grupa B11 – 3.358,20 zł

Grupa B12 – 33.986,60 zł

Grupa B13 – 2.201,10 zł

Grupa B14 – 22.902,50 zł

Grupa B18 – 1.331,00 zł

Grupa B20 – 66,10 zł

Grupa B22 – 2.727,00 zł

Grupa B23 – 1.710,80 zł

Grupa B24 – 11.705,20 zł

Grupa B30 – 12.261,60 zł

Grupa B31 – 632,80 zł

Grupa B33 – 4.604,60 zł

Grupa B38 – 2.595,32 zł

Grupa B43 – 1.055,40 zł

Grupa B44 – 1.189,80 zł

Grupa B47 – 864,30 zł

Grupa B48 – 3.241,20 zł

Grupa C5 – 12.741,34 zł

Grupa C7 – 501,80 zł

Grupa C8 – 15.655,62 zł

Grupa C11 – 2.469,60 zł

Grupa C14 – 771,00 zł

 

Oferta nr 42:

MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

Termin realizacji jednostkowej dostawy:

Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2E i 2G: w ciągu 1 dnia roboczego.

Dotyczy grup z Załączników nr 2D, 2F, 2H, 2I i 2J: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa J2 – 14.515,20 zł

Grupa J5 – 36.166,90 zł

Grupa J6 – 29.756,16 zł

Grupa J8 – 236,16 zł

 

 

 

b)    Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część

nr

Nazwa

Kwota przeznaczenia (zł)

Część

nr

Nazwa

Kwota przeznaczenia (zł)

1

Grupa A1

4 499 712,00

191

Grupa E57

2 968,00

2

Grupa A2

285 314,40

192

Grupa E58

50 140,00

3

Grupa A3

651 551,04

193

Grupa E59

26 810,00

4

Grupa A4

55 641,60

194

Grupa E60

69 539,00

5

Grupa A5

94 915,80

195

Grupa E61

9 768,00

6

Grupa A6

1 650 650,40

196

Grupa E62

3 260,00

7

Grupa A7

739 288,60

197

Grupa E63

61,00

8

Grupa A8

6 763 743,00

198

Grupa E64

11 813,00

9

Grupa A9

310 631,20

199

Grupa E65

431,00

10

Grupa A10

12 916,96

200

Grupa E66

58,00

11

Grupa A11

9 557 071,32

201

Grupa E67

9 072,00

12

Grupa A12

55 566,00

202

Grupa E68

64 022,00

13

Grupa A13

514 382,40

203

Grupa E69

1 855,00

14

Grupa A14

41 636,40

204

Grupa E70

56,00

15

Grupa A15

11 048 970,24

205

Grupa E71

127,00

16

Grupa A16

2 768 320,80

206

Grupa E72

104,18

17

Grupa A17

1 179 133,20

207

Grupa E73

3 516,00

18

Grupa A18

77 055,30

208

Grupa E74

403,00

19

Grupa A19

1 326 780,00

209

Grupa E75

1 829,00

20

Grupa A20

594 216,00

210

Grupa E76

9 164,00

21

Grupa A21

163 670,56

211

Grupa E77

164,00

22

Grupa A22

4 768 948,80

212

Grupa E78

46 656,00

23

Grupa A23

500 654,10

213

Grupa E79

114,00

24

Grupa A24

1 518 608,84

214

Grupa E80

44,00

25

Grupa A25

3 690 369,34

215

Grupa E81

68,00

26

Grupa A26

420 863,52

216

Grupa E82

253,00

27

Grupa A27

65 459,60

217

Grupa E83

30,00

28

Grupa A28

1 928,00

218

Grupa E84

13 734,00

29

Grupa A29

194 594,40

219

Grupa E85

4 968,00

30

Grupa A30

7 942 627,20

220

Grupa E86

8 489,00

31

Grupa A31

3 556 950,40

221

Grupa E87

41 150,00

32

Grupa A32

135 138,00

222

Grupa E88

3 351,00

33

Grupa A33

1 088 640,00

223

Grupa E89

5 916,00

34

Grupa A34

1 094 696,40

224

Grupa E90

1 837,00

35

Grupa A35

3 796 632,00

225

Grupa E91

84 456,00

36

Grupa A36

15 885 555,60

226

Grupa E92

1 602,00

37

Grupa A37

5 303 702,10

227

Grupa E93

976,00

38

Grupa A38

3 846 662,68

228

Grupa E94

6 560,00

39

Grupa A39

900 910,72

229

Grupa E95

489,00

40

Grupa A40

410 481,00

230

Grupa E96

4 800,00

41

Grupa A41

29 625,60

231

Grupa E97

419,00

42

Grupa A42

347 216,16

232

Grupa E98

1 475,00

43

Grupa A43

5 959 453,50

233

Grupa E99

960,00

44

Grupa A44

14 144 839,00

234

Grupa E100

975,00

45

Grupa A45

795 196,64

235

Grupa E101

420,00

46

Grupa A46

2 716 156,80

236

Grupa E102

745,00

47

Grupa A47

4 949 677,40

237

Grupa E103

5 012,00

48

Grupa A48

40 390,00

238

Grupa E104

2 720,00

49

Grupa B1

511,00

239

Grupa E105

1 512,00

50

Grupa B2

5 784,00

240

Grupa E106

8 640,00

51

Grupa B3

117,00

241

Grupa E107

21 024,00

52

Grupa B4

1 389,00

242

Grupa F1

3 096,00

53

Grupa B5

717,00

243

Grupa F2

31 926,00

54

Grupa B6

12 743.00

244

Grupa F3

47 432,00

55

Grupa B7

1 977,00

245

Grupa F4

17 172,00

56

Grupa B8

7 332,00

246

Grupa F5

10 512,00

57

Grupa B9

929,00

247

Grupa F6

17 422,00

58

Grupa B10

27 351,00

248

Grupa F7

2 643,00

59

Grupa B11

1 438,00

249

Grupa F8

17 600,00

60

Grupa B12

12 131,00

250

Grupa F9

9 407,00

61

Grupa B13

2 616,00

251

Grupa F10

2 657,00

62

Grupa B14

131 846,00

252

Grupa F11

3 194,00

63

Grupa B15

1 370,00

253

Grupa F12

1 287,00

64

Grupa B16

208,00

254

Grupa F13

747,00

65

Grupa B17

427,00

255

Grupa F14

1 140,00

66

Grupa B18

1 581,00

256

Grupa F15

10 078,00

67

Grupa B19

11 288,00

257

Grupa F16

595,00

68

Grupa B20

55,00

258

Grupa F17

280,00

69

Grupa B21

31 133,00

259

Grupa F18

36 288,00

70

Grupa B22

3 572,00

260

Grupa F19

8 291,00

71

Grupa B23

1 702,00

261

Grupa F20

1 430,00

72

Grupa B24

11 704,00

262

Grupa F21

362,00

73

Grupa B25

5 448,00

263

Grupa F22

188,00

74

Grupa B26

28 361,00

264

Grupa F23

29 499,00

75

Grupa B27

230,16

265

Grupa F24

2 727,00

76

Grupa B28

4 246,00

266

Grupa F25

27 864,00

77

Grupa B29

403,00

267

Grupa F26

340 200,00

78

Grupa B30

17 084,00

268

Grupa F27

19 181,00

79

Grupa B31

629,00

269

Grupa F28

G. U.

80

Grupa B32

1 714,00

270

Grupa F29

25 506,00

81

Grupa B33

4 519,00

271

Grupa F30

25 506,00

82

Grupa B34

956,00

272

Grupa F31

2 160,00

83

Grupa B35

327,00

273

Grupa F32

436 126,00

84

Grupa B36

55,00

274

Grupa F33

G. U.

85

Grupa B37

27 166,00

275

Grupa F34

G. U.

86

Grupa B38

2 547,00

276

Grupa F35

G. U.

87

Grupa B39

261,00

277

Grupa F36

39 420,00

88

Grupa B40

376,00

278

Grupa F37

46 440,00

89

Grupa B41

1 067,00

279

Grupa F38

479 844,00

90

Grupa B42

92 081,00

280

Grupa F39

G. U.

91

Grupa B43

876,00

281

Grupa F40

G. U.

92

Grupa B44

981,00

282

Grupa F41

G. U.

93

Grupa B45

12 672,00

283

Grupa F42

G. U.

94

Grupa B46

1 404,00

284

Grupa F43

G. U.

95

Grupa B47