Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

DZP-PN/25/2018

 

Białystok, dnia 13.11.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nazwa,

Opis zamówienia

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Gwarancja

Termin dostawy

Zadanie 1,

System chłodzenia skóry głowy

1

Wrocławskie Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego

„Żak-Med” Anna Bojanowska

ul. Ostródzka 38

54-116 Wrocław

60,00

20,00

20,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Zadanie 2,

Systemy ogrzewania pacjenta

1

Wrocławskie Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego

„Żak-Med” Anna Bojanowska

ul. Ostródzka 38

54-116 Wrocław

60,00

20,00

20,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60%, Gwarancja 20% i Termin dostawy 20%

 


Białystok, dnia 30.10.2018 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje:

a)    do dnia 30.10.2018 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

Wrocławskie Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego

„Żak-Med” Anna Bojanowska

ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław

Zadanie 1

Cena – 131.760,00 zł

Termin wykonania zamówienia – skrócenie o 7 dni

Okresu gwarancji – 24 miesiące

Zadanie 2

Cena – 43.740,00 zł

Termin wykonania zamówienia – skrócenie o 7 dni

Okresu gwarancji – 24 miesiące

 

b)    Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie 1   –136.080,00 zł

Zadanie 2   – 44.280,00 zł

 


 

Białystok, dnia 26.10.2018 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w dniu 24.10.2018 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

Dotyczy: ZADANIA 2 – System ogrzewania pacjenta

1.    Dot. Pkt. 4: Prosimy o dopuszczenie systemu ogrzewania pacjenta z zabezpieczeniem na poziomie IP21.

2.    Dot. Pkt. 4: Prosimy o dopuszczenie kontrolki umożliwiającej jednoczesne podłączenie dwóch elementów grzewczych.

3.    Dot. Pkt. 6: Prosimy o odstąpienie od zapisu: „Uszkodzenie mechaniczne materaca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury”. Ze względów bezpieczeństwa nie powinno się użytkować uszkodzonego sprzętu medycznego. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rozwiązania posiadającego wbudowany system monitorowania parametrów pracy materaca grzewczego, wraz z systemem alarmów informujących o nieprawidłowościach w pracy , zapewniającym odcięcie zasilania materaca w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu.

4.    Dot. Pkt. 7: Prosimy o dopuszczenie materaca działającego w technologii włókien węglowych , posiadającego system monitorowania parametrów pracy, wraz z systemem alarmów informujących o nieprawidłowościach w pracy i zapewniający odcięcie ogrzewania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu.

5.    Dot. Pkt. 9: Prosimy o dopuszczenie długości przewodu 3,0 m: przewody łączące jednostkę kontrolną z materacami/kocami o długości 0,5 m + kabel przedłużający 2,5 m, wtyczka prosta.

6.    Dot. Pkt. 12: Prosimy o dopuszczenie obudowy konektorów łączących przewód materaca z przewodem jednostki kontrolnej w wykonanej z metalu przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej izolację od przewodów wewnętrznych.

7.    Dot. Pkt. 13: Prosimy o dopuszczenie materaca z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych włókien węglowych gwarantującą równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z warstwą pianki przeciwodleżynowej oraz poszewką poliuretanową.

8.    Dot. Pkt. 14: Prosimy o dopuszczenie powłoki wykonanej z poliuretanu biokompatybilnej w kontakcie ze skórą.

9.    Dot. Pkt. 15: Prosimy o dopuszczenie powłoki zewnętrznej materaca szczelnie zamkniętej, ze zgrzewanymi szwami. W komplecie znajduje się dodatkowy pokrowiec zewnętrzny również wykonany z poliuretanu, przeznaczony do dezynfekcji powierzchniowej i prania w temp. 90°C.

10. Dot. Pkt. 16: Prosimy o dopuszczenie materaca posiadającego szczelne pokrycie poliuretanowe minimalizujące ryzyko zakażeń wyposażonego w dodatkowy pokrowiec również wykonany z poliuretanu, przeznaczony do dezynfekcji powierzchniowej i prania w temp. 90°C. Stosowanie dodatkowego pokrowca zewnętrznego wydłuża żywotność produktu.

11. Dot. Pkt. 19: Prosimy o dopuszczenie koca o wymiarach 150 x 80 cm lub 180 x 80 cm lub 190 x 100 cm, o wadze maksymalnie 2,3 kg.

12. Dot. Pkt. 20: Prosimy o dopuszczenie zasilania koca na poziomie 24V.

13. Dot. Pkt. 21: Prosimy o dopuszczenie koca zapewniającego równomierne ogrzewanie, wyposażonego w wielokrotne czujniki temperatury, zapewniające wysoki poziom zabezpieczenia przed przegrzaniem. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że system wyposażony w jeden czujnik może być niebezpieczny w sytuacji, gdy ten czujnik ulegnie uszkodzeniu lub będzie przekazywał nieprawidłowe wskazanie, ponieważ nie będzie realnej kontroli temperatury w materacu. W związku z powyższym w celu zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający będzie oczekiwał wielokrotnych czujników temperatury?

14. Dot. Pkt. 22: Prosimy o dopuszczenie niezależnego, wbudowanego w materac modułu powodującego odcięcie zasilania w przypadku wystąpienia przegrzania. Moduł ten działa niezależnie od jednostki sterującej i stanowi dodatkowe zabezpieczenie.

15. Dot. Pkt. 23, 24, 25: Prosimy o dopuszczenie alarmu odchylenia w przypadku przekroczenia temp. o +1,5°C w stosunku do temperatury zaprogramowanej oraz alarmu wysokiej temperatury po przekroczeniu temp. 42,3°C oraz niezależnego wyłącznika bezpieczeństwa przy temp. 44°C.

16. Dot. Pkt. 27: Prosimy odstąpienie od wymogu zaoferowania jednostki kontrolnej wyposażonej w akumulator.

17. Dot. Pkt. 28: Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej z przyciskami membranowymi i wyświetlaczem LCD, na którym wyświetlana jest temperatura aktualna, ustawiona, oraz poziom grzania.

18. Dot. Pkt. 29: Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zasilaniem 220-240 VAC / 50 Hz.

19. Dot. Pkt. 30: Prosimy o dopuszczenie zakresu ustawianej temperatury od 30 do 39°C, w krokach co 0,1°C.

20. Dot. Pkt. 31, 32, 33: Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej przeprowadzającej autotest przy każdym włączeniu. Pozytywny rezultat testu umożliwia rozpoczęcie pracy urządzenia.

21. Dot. Pkt. 34: Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej z dwoma gniazdami (2 wejścia do podłączenia dwóch niezależnych elementów grzewczych).

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1.     Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 2.     Zamawiający dopuszcza.

Ad 3.     Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 4.     Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 5.     Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 6.     Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 7.     Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 8.     Zamawiający dopuszcza.

Ad 9.     Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 10.  Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 11.  Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 12.  Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 13.  Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 14.  Zamawiający dopuszcza.

Ad 15.  Zamawiający dopuszcza.

Ad 16.  Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 17.  Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 18.  Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 19.  Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 20.  Zamawiający dopuszcza.

Ad 21.  Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 


 

Białystok, dnia 25.10.2018 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 30.10.2018 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert – 30.10.2018 r. godz. 11:30.

Jednocześnie Zamawiający, w związku z przedłużeniem terminu składania ofert, zmienia:

a)    treść SIWZ w pkt XI.2.

Zamiast: (…) 29.10.2018 r. do godz. 11:00.

Powinno być: (…) 30.10.2018 r. do godz. 11:00.

b)    treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6.2).

Zamiast: Data: 2018-10-29, godzina: 11:00.

Powinno być: Data: 2018-10-30, godzina: 11:00.

 

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 


 

Białystok, dnia 24.10.2018 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 29.10.2018 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert – 29.10.2018 r. godz. 11:30.

Jednocześnie Zamawiający, w związku z przedłużeniem terminu składania ofert, zmienia:

a)    treść SIWZ w pkt XI.2.

Zamiast: (…) 26.10.2018 r. do godz. 11:00.

Powinno być: (…) 29.10.2018 r. do godz. 11:00.

b)    treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6.2).

Zamiast: Data: 2018-10-26, godzina: 11:00.

Powinno być: Data: 2018-10-29, godzina: 11:00.

 

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 


 

 

Białystok, dnia 19.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę systemu chłodzenia skóry głowy i systemu ogrzewania pacjenta

nr referencyjny DZP-PN/25/2018

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr 638713-N-2018 z dnia 2018-10-19 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, krajowy numer identyfikacyjny 5065737900000, ul. ul. Ogrodowa  12 , 15027   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 435 913, e-mail bco@onkologia.bialystok.pl, faks 857 435 913.

Adres strony internetowej (URL): www.onkologia.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.onkologia.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Dział Zamówień Publicznych (nieograniczony pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania).

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. w kopercie), zaadresowanym do Zamawiającego.

Adres:

Dział Zamówień Publicznych BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok (Budynek C, III piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę systemu chłodzenia skóry głowy i systemu ogrzewania pacjenta

Numer referencyjny: DZP-PN/25/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie i instalacja we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu w siedzibie Zamawiającego oraz uruchomienie systemu chłodzenia skóry głowy i systemu ogrzewania pacjenta (zwanych dalej urządzeniami) wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 r., o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w Załącznikach nr 2.1 i 2.2 do SIWZ, w dwóch zadaniach stanowiących części zamówienia: a) Zadanie 1: System chłodzenia głowy – 1 kpl., b) Zadanie 2: Systemy ogrzewania pacjenta – 2 kpl.,

II.5) Główny kod CPV: 33100000-1

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-07

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

opisy lub inne podobne materiały dotyczące oferowanego urządzenia (np. firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi, karty katalogowe, foldery itp.) z uwzględnieniem informacji podanych w uwagach w Załącznikach nr 2.1 i 2.2 do SIWZ „Zestawienie parametrów”.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

oświadczenia Wykonawcy określone w Załączniku nr 4 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

20,00

Termin dostawy

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-10-26, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> PL

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:System chłodzenia głowy – 1 kpl.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-07

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

20,00

Termin dostawy

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Systemy ogrzewania pacjenta – 2 kpl.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-07

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

20,00

Termin dostawy

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania:

1 - SIWZ

2 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3 - Załącznik nr 2.1 - Zestawienie parametrów – Zadanie 1

4 - Załącznik nr 2.2 - Zestawienie parametrów – Zadanie 2

5 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dot. art. 25a ust. 1 Pzp

6 - Załącznik nr 4 - Wzór oświadczeń

7 - Załącznik nr 5 - Wzór umowy

8 - Załącznik nr 6 - Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych


Data publikacji: 2018-10-19

Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-13

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin