INSTRUKCJE DLA PACJENTÓW O PRZEBIEGU BADAŃ I PRZYGOTOWANIU DO BADAŃ W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

MAMMOGRAFIA:

Polega na wykonaniu zdjęć mammograficznych  z wykorzystaniem promieniowania jonizującego uciskając  gruczoł piersiowy  w dwóch projekcjach . Ucisk jest dość silny, ale niezbędny w celu wykonania prawidłowego badania. Może powodować dyskomfort lub krótkotrwały ból. Czasami może zaistnieć konieczność wykonania zdjęć dodatkowych ( powiększenie, poszerzenie). Zdjęcia takie zleca lekarz radiolog po uprzednim obejrzeniu wykonanej mammografii.

 • pacjentka w dniu badania powinna mieć dokładnie umyte i wygolone pachy
 • pacjentka nie powinna tez używać dezodorantów z talkiem oraz innych kosmetyków (krem, oliwka) w obrębie pach i piersi
 • pacjentka powinna zabrać ze sobą poprzednie badania mammograficzne( zdjęcia lub płytkę CD)oraz skierowanie
 • w przypadku badań skriningowych pacjentka powinna mieć do okazania dowód osobisty, na podstawie którego weryfikujemy dane pacjentki i wypełniamy ankietę

UWAGA!
Badanie nie może być wykonywane u kobiet w ciąży. Należy unikać wykonywania badania u kobiet w II połowie cyklu miesiączkowego, u których zaistniała możliwość zapłodnienia.

BADANIE RTG KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO,MIEDNICY I JAMY BRZUSZNEJ:

Badanie  polega na wykonaniu zdjęć radiologicznych z wykorzystaniem   promieniowania jonizującego.- w dniu poprzedzającym badanie pacjent powinien : spożywać pokarmy płynne  nie zawierające błonnika tzn. unikać świeżych warzyw i owoców, otrębów, kaszy ,pieczywa , nie pić napojów gazowanych

 • wskazane jest przyjmowanie Espumisanu ( lek dostępny jest bez recepty ) 3 razy dziennie po 2 kapsułki,
 • w dniu badania należy pozostać na czczo lub co najmniej 6 godzin po posiłku
 • w dniu badania należy się dobrze wypróżnić
 • zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów i zdjęć z poprzednich badań

Postępowanie w/w nie ma zastosowania w sytuacjach nagłych.

W przypadku badań z podaniem kontrastu pacjent otrzymuje pisemną informację o możliwych działaniach niepożądanych środka kontrastowego Gastrografin  i po zapoznaniu się z nimi wyraża pisemną zgodę na skierowaniu na podanie kontrastu.

(Jestem świadomy działań niepożądanych Gastrografiny i wyrażam zgodę na jej zastosowanie doustne).

UWAGA!
Badanie nie może być wykonywane u kobiet w ciąży. Należy unikać wykonywania badania u kobiet w II połowie cyklu miesiączkowego, u których zaistniała możliwość zapłodnienia.

BADANIE USG JAMY BRZUSZNEJ:

Badanie polega na uzyskiwaniu obrazów badanej części ciała za pomocą ultradźwięków. Na odsłonięte części ciała nakładany jest żel, likwidujący warstwę powietrza uniemożliwiającego uzyskiwanie obrazu. Zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów poprzednich badań.

Przygotowanie pacjenta:

 • w przeddzień badania dieta powinna być lekkostrawna
 • przed badaniem min. 6 godzin należy pozostać na czczo
 • przy badaniu pęcherza moczowego i gruczołu krokowego wskazane jest na 1 godzinę     przed badaniem wypić 1-1,5 litra płynu ( woda)
 • należy wziąć ręcznik papierowy do wytarcia

BADANIE USG PIERSI:

Badanie polega na uzyskiwaniu obrazów badanej części ciała za pomocą ultradźwięków. Na odsłonięte części ciała nakładany jest żel, likwidujący warstwę powietrza uniemożliwiającego uzyskiwanie obrazu. Zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów poprzednich badań( usg piersi oraz zdjęcia mammograficzne, jeśli były wykonane).USG piersi jest badaniem uzupełniającym do mammografii.

 • najlepiej wykonywać badanie miedzy 1-10 dniem cyklu miesiączkowego
 • w dniu badania nie powinno  się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała
 • wskazane jest usuniecie owłosienia w okolicach pach
 • należy wziąć ręcznik papierowy do wytarcia

BADANIE USG SZYI ( TARCZYCY, WĘZŁÓW CHŁONNYCH, ŚLINIANEK)

Badanie polega na uzyskiwaniu obrazów badanej części ciała za pomocą ultradźwięków. Na odsłonięte części ciała nakładany jest żel, likwidujący warstwę powietrza uniemożliwiającego uzyskiwanie obrazu. Zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów poprzednich badań.

 • badanie nie wymaga specjalnego przygotowania
 • należy wziąć ręcznik papierowy do wytarcia

BIOPSJA ASPIRACYJNA CIENKOIGŁOWA (BAC) POD KONTROLĄ USG:

Badanie polega na wkłuciu igły do zmiany podejrzanej pod kontrolą USG i pobraniu komórek do badania pod mikroskopem.

 • badanie nie wymaga specjalnego przygotowania
 • należy odsłonić punktowaną część ciała, która jest dezynfekowana
 • należy dostarczyć wyniki  badań USG i zdjęcia mammograficzne

Lokalizacja zmiany podejrzanej o złośliwość  za pomocą sondy ultrasonograficznej i pobranie komórek do badania cytologicznego ( punkcji cienkoigłowej) z obszaru  tej zmiany.

BIOPSJA WĄTROBY:

Biopsja wątroby to badanie, które ma na celu pobranie tkanki wątroby, którą następnie ogląda się pod mikroskopem, by rozpoznać zmiany w budowie komórek. Dzięki temu można zdiagnozować chorobę wątroby i wybrać metodę leczenia.

Przed zabiegiem należy oznaczyć grupę krwi , a ośrodek , w którym wykonuje się zabieg powinien gwarantować możliwość przetoczenia krwi w razie potrzeby. W okresie poprzedzającym zabieg (24h) należy choremu oznaczyć liczbę płytek krwi oraz czas protrombinowy (INR). Jeżeli występuje koagulopatia (PT wydłużony o 4 lub więcej sekund (INR>1.4) należy je skorygować.

BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Tomografia komputerowa to rodzaj badania radiologicznego, które wykorzystuje działanie promieni rentgenowskich. Dzięki badaniu można otrzymać poprzeczny obraz ciała ludzkiego.

ZALECENIA OGÓLNE

 • Przed planowanym badaniem należy pozostać na czczo dobrze nawodniony
 • Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyć w dniu badania o zwykłej porze, a osoby chore na cukrzycę muszą pamiętać o insulinie
 • W przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego pacjent proszony jest o wypicie co najmniej 1,5 litra płynów w przeciągu 12 godzin w dniu poprzedzającym badanie
 • Komplet posiadanej dokumentacji medycznej z wynikami dotychczasowych badań, w tym płyty CD, klisze, wypisy ze szpitala
 • Wyniki badania poziomu kreatyniny we krwi, które są niezbędne w przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego, gdyż określają wydolność nerek, na które skierowanie wydaje lekarz kierujący

Przebieg badania

PRZYGOTOWANIE

 • Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia ankiety medycznej dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania tomograficznego
 • W przypadku niektórych badań TK (np. jamy brzusznej i miednicy małej) podaje się środek kontrastowy, w celu uzyskania wyraźnego obrazu badanego obszaru. Stosuje się zarówno dożylne jak i doustne środki kontrastowe, a także kontrasty dojelitowe w postaci wlewów. Aplikowane przez nas środki kontrastowe należą do bardzo bezpiecznych, rzadko wywołują reakcje alergiczne. Jeśli podanie kontarstu jest wymagane to należy zgłosić się przynajmniej godzinę przed ustalonym terminem badania i przynieść ze sobą 1,5 l niegazowanej wody mineralnej. Technik lub pielęgniarka sporządzi roztwór środka kontrastowego, który następnie powinno się wypić powoli i małymi łykami. W przypadku dożylnego podania kontrastu, tuż przed rozpoczęciem badania, pielęgniarka założy wenflon

BADANIE

 • Większość badań z zastosowaniem tomografii komputerowej przebiega podobnie. Pacjent kładzie się na specjalnym ruchomym stole i podczas badania pozostaje w pozycji leżącej, najczęściej na plecach, ewentualnie na boku lub na brzuchu, w czasie gdy stół przesuwa się przez pierścień tomografu
 • Personel medyczny opuszcza pomieszczenie z aparatem TK, ponieważ stacja komputerowa, który przetwarza informacje o obrazie, znajduje się w osobnym pomieszczeniu, z którego technik obsługuje skaner i monitoruje badanie
 • Badanie jest bezbolesne, zdarza się, że pacjenci mogą mieć nieprzyjemne odczucia związane z podaniem środka kontrastowego, ale nie jest to regułą. Nad pacjentem czuwa technik, lekarz i pielęgniarka, a polecenia wydawane są przez mikrofon
 • Podczas badania pacjent może zostać poproszony o wstrzymanie oddechu i bezruch, gdyż poruszenie ciała, może spowodować błędy na uzyskanych obrazach, co może wiązać się z niemożliwością uzyskania diagnostycznych wyników. Badanie zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu minut.

PO BADANIU

 • Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa jest proszony o spędzenie kilkudziesięciu minut na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, to pacjent może opuścić teren placówki
 • Pacjent proszony jest o wypicie po dwa litry płynów dziennie przez kolejne dwa dni, gdyż obfite spożywanie płynów ma na celu sprawne wydalanie środka kontrastowego z organizmu

PRZYGOTOWANIE DO TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ SERCA

Badanie naczyń wieńcowych i serca (kardio-TK) składa się z dwóch części: oceny tzw. Calcium Score oraz angiografii naczyń wieńcowych. Kardio-TK pozwala na ocenę anomalii ujść tętnic i naczyń wieńcowych oraz zwężeń tętnic wieńcowych, łącznie z określeniem wielkości i rodzaju blaszek miażdżycowych.

Badanie kardio-TK stosowane jest także w celu oceny drożności stentów i pomostów aortalno-wieńcowych (by-passów). Calcium Score to badanie stopnia uwapnienia naczyń wieńcowych, uważanego za jeden z niezależnych czynników wystąpienia objawów choroby wieńcowej.

PRZED BADANIEM:

 • Dzień przed badaniem, ani w dniu badania nie należy przyjmować pokarmów/napojów przyśpieszających czynność serca – nie należy pić kawy, herbaty, napojów energetycznych.
 • Dzień przed badaniem, ani w dniu badania nie wolno przyjmować viagry i innych podobnych preparatów. Preparaty te mogą być przeciwwskazane, jeśli zajdzie konieczność podania innych leków w czasie badania. Wątpliwości należy wyjaśnić z lekarzemaprowadzącym.

W DNIU BADANIA:

 • Trzeba być na czczo. Co najmniej 5 godzin przed badaniem nie należy spożywać pokarmów stałych. Można pić tylko wodę niegazowaną.
 • Należy jak zwykle przyjąć wszystkie stosowane codziennie leki, szczególnie nasercowe.

Ważne! Poinformuj personel pracowni, jeżeli leczysz się na cukrzycę i przyjmujesz leki przeciwcukrzycowe. Wystąpienie objawów hipoglikemii natychmiast zgłoś personelowi.

U chorych  z szybką czynnością serca może być konieczne podanie leków z grupy beta-blokerów lub blokerów wapniowych, a czasem leków uspokajających. Proszę zabrać ze sobą informację o wszystkich przyjmowanych lekach oraz leczonych schorzeniach współistniejących.

ZABIERZ ZE SOBĄ:

 • skierowanie na badanie
 • dokument tożsamości
 • aktualne wyniki badań oceniających funkcje nerek – wartość kreatyniny we krwi
 • aktualne badanie krwi oznaczające poziom TSH
 • dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia (jeśli pacjent taką posiada) – np. wynik badań diagnostycznych (np. EKG, ECHO SERCA), karty informacyjne z leczenia szpitalnego, karty informacyjne z konsultacji specjalistycznych

BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

ZALECENIA OGÓLNE

 • Przed badaniem pacjent powinien pozostać na czczo dobrze nawodniony
 • Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyć w dniu badania o zwykłej porze, a osoby chore na cukrzycę muszą pamiętać o insulinie
 • Osoby wykonujące badania MR głowy prosimy o unikanie mocnego makijażu
 • Osoby ze wszczepionymi metalicznymi lub elektronicznymi ciałami obcymi, w tym implantami, rozrusznikami, endoprotezami oraz neurostymulatorami są zobowiązane poinformować o tym fakcie podczas rejestracji na badanie
 • W przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego pacjent proszony jest o wypicie co najmniej 1,5 litra płynów w przeciągu 12 godzin w dniu poprzedzającym badanie
 • Do pomieszczenia z aparatem MR prosimy nie wnosić metalowych przedmiotów, a w szczególności telefonów komórkowych, kart kredytowych, zegarków lub innych urządzeń elektronicznych. Z uwagi na silne pole magnetyczne przedmioty te mogą ulec uszkodzeniu, spowodować uszkodzenie aparatu MR lub spowodować obrażenia osoby badanej

CO NALEŻY PRZYNIEŚĆ NA BADANIE

 • Komplet posiadanej dokumentacji medycznej z wynikami dotychczasowych badań, w tym płyty CD, klisze, wypisy ze szpitala
 • Wyniki badania poziomu kreatyniny we krwi, które są niezbędne w przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego, gdyż określają wydolność nerek, na które skierowanie wydaje lekarz kierujący Przebieg badania

PRZYGOTOWANIE

 • Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia ankiety medycznej dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania tomograficznego
 • W przypadku niektórych badań MR podaje się środek kontrastowy, głównie dożylnie, rzadziej doustnie, w celu uzyskania wyraźnego obrazu badanego obszaru. W przypadku dożylnego podania, tuż przed rozpoczęciem badania, pielęgniarka założy wenflon. Aplikowane przez nas środki kontrastowe należą do bardzo bezpiecznych, rzadko wywołują reakcje alergiczne. Jeśli kontarst podawany jest doustnie, to należy zgłosić się przynajmniej godzinę przed ustalonym terminem badania i przynieść ze sobą 1,5 l niegazowanej wody mineralnej. Technik lub pielęgniarka sporządzi roztwór środka kontrastowego, który następnie powinno się wypić powoli i małymi łykami

BADANIE

 • Pacjent zostaje wprowadzony do specjalnego pomieszczenia przez osobę z personelu pracowni i poproszony o położenie się na wygodnym stole do badania, który następnie zostanie wsunięty do wnętrza aparatu skanującego ciało pacjenta
 • Personel medyczny w tym czasie opuszcza pomieszczenie, ponieważ stacja komputerowa, który przetwarza informacje o obrazie, znajduje się w osobnym pomieszczeniu, z którego technik obsługuje skaner i monitoruje badanie
 • Badanie jest bezbolesne, zdarza się, że pacjenci mogą mieć nieprzyjemne odczucia związane z podaniem środka kontrastowego, ale nie jest to regułą. Nad pacjentem czuwa technik, lekarz i pielęgniarka, a polecenia wydawane są przez mikrofon
 • Większość badań MR trwa od 15 do 45 minut, w zależności od badanego obszaru oraz niezbędnej ilości uzyskiwanych obrazów, choć czasem badanie może trwać 60 minut i dłużej. Bardzo ważne dla pacjenta jest pozostanie bez ruchu w trakcie wykonywania badań

PO BADANIU

 • Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa jest proszony o spędzenie kilkudziesięciu minut na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, to pacjent może opuścić teren placówki
 • Pacjent proszony jest o wypicie po dwa litry dziennie przez kolejne dwa dni, gdyż obfite spożywanie płynów ma na celu sprawne wydalanie środka kontrastowego z organizmu

BADANIA EKG

Badanie polega na przyłożeniu pacjentowi elektrod kończynowych i przysercowych oraz wykonaniu zapisu elektrokardiogramu.

 • bezpośrednio przed badaniem zalecany jest pacjentowi chwilowy odpoczynek
 • do badania należy zdjąć biżuterię z kończyn i szyi
 • należy odsłonić kończyny i górną część ciała z odzieży
 • wskazane jest ogolenie klatki piersiowej

Obowiązujęcy cennik, plik PDF zostanie otwarty zgodnie z ustawieniami pobierania załączników przeglądarki.