Duszpasterstwo Katolickie

Msza święta – niedziela godz. 10:00
Kaplica jest stale otwarta i znajduje się na I piętrze.
W czasie pandemii udzielanie sakramentów na oddziałach po zgłoszeniu telefonicznym.
Stały kontakt z ks. kapelanem we wszystkie dni w tygodniu przez całą dobę – tel. 603 049 450

 

Kapelaństwo Prawosławne

Nabożeństwo w intencji chorych i personelu celebrowane jest w kaplicy w każdy czwartek godz. 15:00
Wizyty duszpasterskie na oddziałach: wtorek w godz. 9:00-12:00, czwartek 14:-16:00
Udzielanie sakramentów na wezwanie ks. Anatol Fiedoruk - tel. 508 257 909

 

Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Białymstoku

ul. Kujawska 22 15-552 Białystok
tel. 85 74 10 920

 

Białostockie Centrum Islamskie

ul. Hetmańska 63
15-727 Białystok
tel. 85 65 14 021