Na terenie Szpitala (piętro 1, budynek nr 9, D) znajduje się Kaplica Szpitalna, w której odprawiane są Msze Święte dla pacjentów wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego.

Stałą opiekę duszpasterską nad pacjentami sprawują:

Kościół Rzymskokatolicki

     Kapelan szpitalny: ks. Dariusz Gutowski

     Msza Święta: niedziela  -  godz. 10:00

  • Codziennie istnieje możliwość rozmowy z kapelanem i posługi duszpasterskiej po telefonicznym umówieniu spotkania, bądź przed lub po Mszy świętej.
  • Spowiedź i kontakt z kapelanem odbywa się także podczas spotkań
    z pacjentami na salach chorych i w kaplicy.
  • Posługa duszpasterska obejmuje pacjentów wszystkich oddziałów i ich rodziny.
  • Całodobowy kontakt w razie nagłej konieczności - tel. 517 402 676

 

Kościół Prawosławny

Kapelan szpitalny: ks. Anatol Fiedoruk

Nabożeństwo w intencji chorych i personelu: czwartek -  godz. 15:30

  • Codziennie istnieje możliwość rozmowy z kapelanem i posługi duszpasterskiej po telefonicznym umówieniu spotkania, bądź przed lub po nabożeństwie.
  • W sprawie wizyty duszpasterskiej u chorego lub sakramentu chorych, tel. 508 257 909, 501 528 985
  • Posługa duszpasterska obejmuje pacjentów wszystkich oddziałów.

 

Związki wyznaniowe działające na terenie Białegostoku:

- Kościół Ewangelicko-Augsburski – tel. 502 035 931, ks. Tomasz Wigłasz

- Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów - tel. 780 099 078, pastor Marcin Górnicki

- Kościół Adwentystów Dnia Siódmego - tel. 791 001 230, pastor Mariusz Sobkowiak

- Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Dobra Nowina” - tel. 602 554 275, pastor Krzysztof Flasza

- Świadkowie Jehowy - tel. 784 040 055, Dawid Pajołek

- Muzułmański Związek Religijny - tel. 605 612 137 imam mufti Tomasz Miśkiewicz