Na terenie Szpitala (piętro 1, budynek nr 9, D) znajduje się Kaplica Szpitalna, w której odprawiane są Msze Święte dla pacjentów wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego. Kaplica jest stale otwarta.

Stałą opiekę duszpasterską nad pacjentami sprawują:

Kościół Rzymskokatolicki

Kapelan szpitalny: ks. Dariusz Gutowski

Msze Święte:  Niedziela i uroczystości nakazane -  godz. 10.00. 

  • Sakrament pokuty, tj. spowiedź odbywa się przed każdą Mszą świętą.
  • Spowiedź odbywa się także na salach chorych, podczas spotkań z pacjentami.
  • Obłożnie chorych ksiądz kapelan odwiedza na oddziałach po wcześniejszym, telefonicznym zgłoszeniu.
  • W sprawach pilnych można kontaktować się z księdzem kapelanem przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę, tel. 517 402 676.

 

Kościół Prawosławny

Kapelan szpitalny: ks. Anatol Fiedoruk

Nabożeństwo w intencji chorych i personelu: czwartek -  godz. 15:30

  • Codziennie istnieje możliwość rozmowy z kapelanem i posługi duszpasterskiej po telefonicznym umówieniu spotkania, bądź przed lub po nabożeństwie.
  • W sprawie wizyty duszpasterskiej u chorego lub sakramentu chorych, tel. 508 257 909, 501 528 985
  • Posługa duszpasterska obejmuje pacjentów wszystkich oddziałów.

 

Związki wyznaniowe działające na terenie Białegostoku:

- Kościół Ewangelicko-Augsburski – tel. 502 035 931, ks. Tomasz Wigłasz

- Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów - tel. 780 099 078, pastor Marcin Górnicki

- Kościół Adwentystów Dnia Siódmego - tel. 791 001 230, pastor Mariusz Sobkowiak

- Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Dobra Nowina” - tel. 602 554 275, pastor Krzysztof Flasza

- Świadkowie Jehowy - tel. 784 040 055, Dawid Pajołek

- Muzułmański Związek Religijny - tel. 605 612 137 imam mufti Tomasz Miśkiewicz