Podlaskie Biuro  Rejestracji   Nowotworów  działające od 1973 roku w strukturach Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku  jest  populacyjnym rejestrem, gromadzącym szczegółowe dane dotyczące zachorowań i zgonów w odniesieniu do nowotworów złośliwych na obszarze województwa podlaskiego. Finansowane jest ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach realizacji zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn.: „Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów”.

Do zadań Podlaskiego Biura Rejestracji Nowotworów należy weryfikacja i opracowanie danych – wprowadzenie i weryfikacja nowych przypadków zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe obejmujące następujące działania:

 1. weryfikacja postaci histologicznej,
 2. weryfikacja stopnia zaawansowania,
 3. uzupełnienie danych demograficznych przypadków zachorowań (konieczne do analizy przeżyć),
 4. uzupełnienie populacji wg płci, wieku i jednostek administracyjnych (konieczne do naliczania współczynników i wskaźników),
 5. opracowanie raportów dotyczących epidemiologii nowotworów, w tym rocznego biuletynu zachorowań i zgonów na poziomie wojewódzkim w formie elektronicznej,
 6. weryfikacja czy jednostki wywiązują się ze sprawozdawczości w zakresie przesyłania kart KZN.

W wyniku uchylenia art.32a ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020r., poz. 1398 z późn.zm.) nie został zniesiony obowiązek zgłaszania Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego. Obowiązek ten wynika m. in.  z ustawy o statystyce publicznej  (Dz.U. 2020r., poz. 443 z późn. zm. ) oraz z ustawy  o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2020r., poz. 702 z późn. zm.).

Historia Podlaskiego Biura Rejestracji Nowotworów:

 • 1973 rok – początek działalności rejestru (karty obrzeżnie perforowane),
 • 1978 rok – współpraca z ZETO i uzyskiwanie danych komputerowo - Odra 1305,
 • 1987 rok – komputer  IBM, wprowadzanie danych programem "kieleckim",
 • 2003 rok – zmiana  programu do wprowadzania danych (SQL Med s.c.),
 • 2011 rok – rozszerzenie programu o wersje kodów ICD-0-3,
 • 2013 rok – nowy system wprowadzania danych on-line,
 • 2015 rok – możliwość zgłoszenia elektronicznego kart nowotworowych przez lekarzy.

Zespół Podlaskiego Biura Rejestracji Nowotworów:

Kierownik – dr n. med. Kamil Safiejko
mgr Janina Topczewska, specjalista
mgr Justyna Beata Łapińska, statystyk medyczny