Podlaskie Biuro  Rejestracji   Nowotworów  działające od 1973 roku w strukturach Białostockiego Centrum Onkologii  jest  populacyjnym rejestrem, gromadzącym szczegółowe dane dotyczące zachorowań i zgonów w odniesieniu do nowotworów złośliwych na obszarze województwa podlaskiego. Finansowane jest ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” – zadanie pn. „ Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów”, oraz ze środków szpitala.

Zadaniem Rejestru jest zbieranie danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe, aktualizacja tych danych w bazie rejestru, wprowadzanie nowych zachorowań, obliczanie współczynników zachorowalności, umieralności, analiza zgromadzonych danych.

Historia   Podlaskiego Rejestru Nowotworów:

  • 1973 rok  -  początek działalności rejestru (karty obrzeżnie perforowane)
  • 1978 rok - współpraca z ZETO i uzyskiwanie danych komputerowo - Odra 1305
  • 1987 rok - komputer IBM, wprowadzanie danych programem "kieleckim"
  • 2003 rok - zmiana programu do wprowadzania danych (SQL Med s.c.)
  • 2011 rok - rozszerzenie programu o wersje kodów ICD-0-3
  • 2013 rok - nowy system wprowadzania danych on-line
  • 2015 rok - możliwość zgłoszenia elektronicznego kart nowotworowych przez lekarzy

 

Zespół Podlaskiego Rejestru Nowotworów:

Kierownik – lek. med. Kamil Safiejko

Justyna Beata Łapińska, statystyk medyczny 

mgr Janina Topczewska, specjalista