Elektroniczna Karta Zgłoszenia Nowotworu

Instrukcja wypełniania elektronicznej karty Zgłoszenia nowotworu

Przesyłanie wypełnionych Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego w formie elektronicznej w systemie KRN: http://onkologia.org.pl, zwalnia z obowiązku przesyłanie kart w formie papierowej.