Elektroniczna Karta Zgłoszenia Nowotworu

Instrukcja wypełniania elektronicznej karty Zgłoszenia nowotworu

Przesyłanie wypełnionych Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego w formie elektronicznej w systemie KRN: http://onkologia.org.pl, zwalnia z obowiązku przesyłanie kart w formie papierowej.

 Akty prawne regulujące działalność Podlaskiego Biura Rejestracji Nowotworów:

 

Informacja RODO

BIULETYN "Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2021 roku"

okładka KRN 2021

BIULETYN "Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2020 roku"

okładka KRN 2020

BIULETYN "Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2019 roku"

okładka KRN 2019

BIULETYN "Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2018 roku"

BIULETYN "Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2017 roku"

BIULETYN "Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2016 roku"

BIULETYN "Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2015 roku"

BIULETYN "Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2014 roku"

BIULETYN "Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2013 roku"

BIULETYN "Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2012 roku"

BIULETYN "Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2011 roku"

BIULETYN "Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2010 roku"

BIULETYN "Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2009 roku"

BIULETYN "Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2008 roku"

BIULETYN "Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2007 roku"

BIULETYN "Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2006 roku"

BIULETYN "Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2005 roku"

BIULETYN "Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2004 roku"