Konsylia – to wielodyscyplinarny zespół z udziałem specjalistów różnych dziedzin (specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista onkologii klinicznej, specjalista radioterapii onkologicznej, specjalista m ginekologii onkologicznej, specjalista  patomorfologii, psycholog, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, specjalista rehabilitacji). Spotkania te organizuje koordynator leczenia w SSO.

Na konsyliach zawsze jest obecny wyznaczony koordynator pacjenta, który nadzoruje ścieżkę leczenia oraz przestrzega odpowiedniego rygoru czasowego na badania diagnostyczne i procedury lecznicze. Zgodnie ze standardami pacjenci otrzymują szczegółową informację o proponowanym leczeniu. O podjętej decyzji i sposobie leczenia pacjent dowiaduje się  podczas bezpośredniej rozmowy z lekarzami (leczeniu chirurgicznym, chemioterapią bądź radioterapią). Pacjenci  otrzymują również wsparcie psychologa. O terminach, miejscach informuje Koordynator.

Głównym zadaniem koordynatora ds. szybkiej terapii onkologicznej jest sprawne zorganizowanie  procesu leczenia pacjenta. Wspiera go informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie oraz pomaga mu komunikować się z lekarzami. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb chorego.

W Białostockim Centrum Onkologii koordynatorem leczenia onkologicznego jest Urszula Bielawska, tel. 85 6646 200/85 6646 202.

HORMONOGRAM KONSYLIÓW W BCO:

PONIEDZIAŁEK:

Godz.13:00 – Konsylia Nowotworów Piersi (Breast Cancer Unit)

WTOREK:

Godz.11:00- Konsylia Nowotworów Skóry (Skin Cancer Melanoma Unit)

Godz.13:00- Konsylia Ginekologiczne

Godz.14:00 – Konsylia Nowotworów Przewodu Pokarmowego (Colorectal Cancer Unit)

ŚRODA:

Godz.13:00 – Konsylia Nowotworów Piersi (Breast Cancer Unit)

CZWARTEK:

Godz.10:00 - Konsylia Urologiczne

Godz.13:00 – Konsylia Nowotworów Piersi (Breast Cancer Unit)

PIĄTEK:

Godz.9:30 - Konsylia Ginekologiczne

Godz.12:30 - Konsylia Nowotworów Przewodu Pokarmowego (Colorectal Cancer Unit)

Konsylia pacjentów z pozostałymi nowotworami – odbywają się po uzgodnieniu telefonicznym (wew.202/wew.211) od poniedziałku do środy o godz.12:00.

Szybka Terapia Onkologiczna