Konsylia – to wielodyscyplinarny zespół z udziałem specjalistów różnych dziedzin (specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista onkologii klinicznej, specjalista radioterapii onkologicznej, specjalista m ginekologii onkologicznej, specjalista  patomorfologii, psycholog, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, specjalista rehabilitacji).

Spotkania te organizuje koordynator leczenia w SSO.

Na konsyliach zawsze jest obecny wyznaczony koordynator pacjenta, który nadzoruje ścieżkę leczenia oraz przestrzega odpowiedniego rygoru czasowego na badania diagnostyczne i procedury lecznicze. Zgodnie ze standardami pacjenci otrzymują szczegółową informację o proponowanym leczeniu. O podjętej decyzji i sposobie leczenia pacjent dowiaduje się  podczas bezpośredniej rozmowy z lekarzami (leczeniu chirurgicznym, chemioterapią bądź radioterapią). Pacjenci  otrzymują również wsparcie psychologa. O terminach, miejscach informuje Koordynator.

Głównym zadaniem koordynatora ds. szybkiej terapii onkologicznej jest sprawne zorganizowanie  procesu leczenia pacjenta. Wspiera go informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie oraz pomaga mu komunikować się z lekarzami. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb chorego.

W Białostockim Centrum Onkologii koordynatorem leczenia onkologicznego jest:

  • Barbara Lech
  • Katarzyna Kozłowska
  • Urszula Marczyk

Miejsce i godziny pracy koordynatora: Dział Rozliczeń +48 85 6646868

HORMONOGRAM KONSYLIÓW W BCO:
Konsylia Breast Cancer Unit - środy o godz. 13:00
Konsylia Układu Pokarmowego (Colorectal Unit) – piątki o godz. 13:00
Konsylia Urologiczne - poniedziałki o godz. 12:15
Konsylia Ginekologiczne – piątki o godz. 9:30
Konsylia pacjentów z pozostałymi nowotworami odbywają się każdego dnia o godz. 12.

Szybka Terapia Onkologiczna