Konsylia – to wielodyscyplinarny zespół z udziałem specjalistów różnych dziedzin (specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista onkologii klinicznej, specjalista radioterapii onkologicznej, specjalista m ginekologii onkologicznej, specjalista  patomorfologii, psycholog, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, specjalista rehabilitacji). Spotkania te organizuje koordynator leczenia w SSO.

Na konsyliach zawsze jest obecny wyznaczony koordynator pacjenta, który nadzoruje ścieżkę leczenia oraz przestrzega odpowiedniego rygoru czasowego na badania diagnostyczne i procedury lecznicze. Zgodnie ze standardami pacjenci otrzymują szczegółową informację o proponowanym leczeniu. O podjętej decyzji i sposobie leczenia pacjent dowiaduje się  podczas bezpośredniej rozmowy z lekarzami (leczeniu chirurgicznym, chemioterapią bądź radioterapią). Pacjenci  otrzymują również wsparcie psychologa. O terminach, miejscach informuje Koordynator.

Głównym zadaniem koordynatora ds. szybkiej terapii onkologicznej jest sprawne zorganizowanie  procesu leczenia pacjenta. Wspiera go informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie oraz pomaga mu komunikować się z lekarzami. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb chorego.

W Białostockim Centrum Onkologii koordynatorem leczenia onkologicznego jest Urszula Bielawska, tel. 85 6646 200/85 6646 202.

HORMONOGRAM KONSYLIÓW W BCO:

Konsylia Breast Cancer Unit – poniedziałki godz.13:00, środy godz. 14:00, czwartki godz.12:30
Konsylia Układu Pokarmowego (Colorectal Cancer Unit) – piątki godz. 12:00
Konsylia Urologiczne - czwartki godz. 10:00
Konsylia Ginekologiczne – wtorki godz.13:00, piątki godz. 9:30
Konsylia Nowotworów Skóry i Czerniaków - wtorki godz. 11:30
Konsylia pacjentów z pozostałymi nowotworami odbywają się od poniedziałku do środy godz. 12:00

Szybka Terapia Onkologiczna