Pacjencie/ Rodzino - zapoznaj się z aktualnym postępowaniem podczas odwiedzin pacjentów będących w stanie terminalnym podczas pandemii COVID-19:
 
1️⃣ Odwiedziny będą odbywać się po telefonicznym ustaleniu terminu odwiedzin z lekarzem prowadzącym.
2️⃣ Lekarz informuje Izbę Przyjęć o dacie i godzinie odwiedzin.
3️⃣ Jednoczasowo dopuszcza się w oddziale odwiedziny osób bliskich u 1 pacjenta, którego może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba.
4️⃣ Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 15 minut przy pacjencie.
5️⃣ Okrycie wierzchnie osoba odwiedzająca zostawia w szatni.
6️⃣ Osoba odwiedzająca zgłasza się na Izbę Przyjęć, celem wypełnienia ankiety epidemiologicznej, pomiaru temperatury, wykonania testu antygenowego (test antygenowy zlecany i wykonywany jest na Izbie Przyjęć).
7️⃣ Ankieta wraz z wynikiem testu trafia do dokumentacji chorego odwiedzanego.
8️⃣ Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do higieny rąk przed i po odwiedzinach.
9️⃣ Osoba odwiedzająca (zawsze) i odwiedzana ( jeśli jest to możliwe ze względów medycznych) w czasie odwiedzin jest zobowiązana założyć maskę medyczną zakrywającą nos i usta.
🔟 Jeśli odwiedziny mają miejsce w sali, na której przebywają inni pacjenci, osoba odwiedzająca zakłada także fartuch fizelinowy, który otrzymuje w punkcie pielęgniarskim na oddziale.
1️⃣1️⃣ Drzwi do sali osoby odwiedzanej są zawsze zamknięte.
1️⃣2️⃣ Osoba odwiedzająca nie może wchodzić na inne sale chorych.
1️⃣3️⃣ Osoba odwiedzająca jest zaprowadzana przez personel Izby Przyjęć, a odprowadzana przez personel oddziału, w którym przebywa odwiedzany pacjent.
1️⃣4️⃣ Po wyjściu z oddziału osoba odwiedzająca zdejmuje środki ochrony osobistej i wyrzuca do kosza na odpady medyczne, dezynfekuje ręce.

Wymazy od pacjentów do planowych hospitalizacji pobierane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:00.

Informacji nt. wymazów udziela rejestracja Izby Przyjęć, tel. 85 67 84 163.

wymazy bco

 

ginekologia

Od poniedziałku 30 marca uruchamiamy kolejne trzy numery komórkowe, które są adresowane do pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową piersi, układu pokarmowego oraz pacjentów z pilnym skierowaniem do poradni chirurgii onkologicznej i tych, po leczeniu chirurgicznym.

WAŻNE: Telefony odbierać będą lekarze, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. W przypadku braku odebrania połączenia lub zajętej linii - można zostawić wiadomość SMS. Oddzwonimy do każdej osoby!

telefony nowe

Informujemy, że od 23.03.2020 Białostockie Centrum Onkologii uruchamia dodatkowe numery telefonów. Jednocześnie przypominamy: Pacjenci, którzy planują pierwszą wizytę w BCO, proszeni są o kontakt z CALL CENTER pod numerem 85 66 46 888.

telefony fb

Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).

GIS

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny: https://bit.ly/2WxoB3Y

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną z dniem dzisiejszym oddział dzienny rehabilitacji i poradnia rehabilitacji BCO wstrzymuje planowe zabiegi i porady.

PORADY LEKARSKIE TELEFONICZNE W GODZINACH 10:00-12:00 POD NUMEREM 856646813

komunikat

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz mając na względzie fakt, że chorzy na nowotwory w trakcie leczenia mają często obniżoną odporność, Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z dniem 13 marca 2020 roku wprowadza poniższe zasady:

  • Wejście do szpitala możliwe jest jedynie od ul. Warszawskiej i od ul. Ogrodowej przez budynek H.
  • Przy wejściach wykonywany jest pomiar temperatury oraz przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny.
  • Przypominamy o konieczności dezynfekcji rąk po wejściu do szpitala i przed wyjściem z budynku.
  • Obowiązuje zakaz przychodzenia na wizyty z osobami towarzyszącymi.
  • Obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych.
  • Zachęcamy do korzystania z teleporad dla pacjentów BCO pod numerem CALL CENTER 85 6646 888. Decyzję o odwołaniu/przełożeniu wizyty kontrolnej podejmuje za każdym razem lekarz prowadzący. Jeżeli Państwo nie otrzymali informacji o jej odwołaniu to oznacza, że powinni się Państwo stawić na umówioną wizytę.
  • Osoby, u których występują objawy grypowe (gorączka, bóle kostno-mięśniowe, kaszel, duszność) lub osoby z dodatnim wywiadem epidemiologicznym proszone są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod ww. numerem przed wizytą w przychodni i nieprzychodzenie na wizytę do przychodni, oraz postępowanie w takim przypadku zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
  • Prosimy o pozostawianie okrycia wierzchniego w szatni.
  • Pacjentów prosimy o przychodzenie do przychodni na wyznaczoną godzinę, którą mają Państwo w karcie pacjenta. Nie ma potrzeby by przychodzili Państwo wcześniej i narażali się na ryzyko infekcji.
  • Prosimy Pacjentów hospitalizowanych o ograniczenie poruszania się po szpitalu do niezbędnego minimum tj. na konieczne i zlecone zabiegi.

 Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do powyższych zasad, które mają na celu dobro nas wszystkich.

 Sprawdzone źródła informacji: