Osoby podejrzane o zakażenie lub zakażone wirusem SARS-CoV-2, pozostający w kwarantannie na podstawie decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub odrębnych przepisów mają możliwość wykonania testu na obecność SARS-CoV-2 w punkcie pobrań zlokalizowanym w namiocie B  przy budynku Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie w Białymstoku od strony ul. Ogrodowej.

Materiał biologiczny od osób zgłaszających się do punktu pobrań będzie pobierany w we wszystkie dni tygodnia, w  godzinach 14:00-16:00. Konkretną godzinę pobrania materiału należy ustalić pod numerem telefonu: 573 424 949.

Obligatoryjnie każda osoba zgłaszająca się na badanie powinna posiadać przy sobie dowód osobisty oraz dokument potwierdzający obowiązek pozostawania na kwarantannie np. decyzję organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

DSC04596