Pacjencie/ Rodzino - zapoznaj się z aktualnym postępowaniem podczas odwiedzin pacjentów będących w stanie terminalnym podczas pandemii COVID-19:
 
1️⃣ Odwiedziny będą odbywać się po telefonicznym ustaleniu terminu odwiedzin z lekarzem prowadzącym.
2️⃣ Lekarz informuje Izbę Przyjęć o dacie i godzinie odwiedzin.
3️⃣ Jednoczasowo dopuszcza się w oddziale odwiedziny osób bliskich u 1 pacjenta, którego może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba.
4️⃣ Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 15 minut przy pacjencie.
5️⃣ Okrycie wierzchnie osoba odwiedzająca zostawia w szatni.
6️⃣ Osoba odwiedzająca zgłasza się na Izbę Przyjęć, celem wypełnienia ankiety epidemiologicznej, pomiaru temperatury, wykonania testu antygenowego (test antygenowy zlecany i wykonywany jest na Izbie Przyjęć).
7️⃣ Ankieta wraz z wynikiem testu trafia do dokumentacji chorego odwiedzanego.
8️⃣ Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do higieny rąk przed i po odwiedzinach.
9️⃣ Osoba odwiedzająca (zawsze) i odwiedzana ( jeśli jest to możliwe ze względów medycznych) w czasie odwiedzin jest zobowiązana założyć maskę medyczną zakrywającą nos i usta.
🔟 Jeśli odwiedziny mają miejsce w sali, na której przebywają inni pacjenci, osoba odwiedzająca zakłada także fartuch fizelinowy, który otrzymuje w punkcie pielęgniarskim na oddziale.
1️⃣1️⃣ Drzwi do sali osoby odwiedzanej są zawsze zamknięte.
1️⃣2️⃣ Osoba odwiedzająca nie może wchodzić na inne sale chorych.
1️⃣3️⃣ Osoba odwiedzająca jest zaprowadzana przez personel Izby Przyjęć, a odprowadzana przez personel oddziału, w którym przebywa odwiedzany pacjent.
1️⃣4️⃣ Po wyjściu z oddziału osoba odwiedzająca zdejmuje środki ochrony osobistej i wyrzuca do kosza na odpady medyczne, dezynfekuje ręce.