Kilkunastu gastroenterologów i chirurgów z województwa podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego wzięło udział w pierwszych warsztatach endoskopii onkologicznej przewodu pokarmowego, które zorganizowały: Stowarzyszenie do Walki z Rakiem, Pracownia Endoskopii BCO oraz Centrum Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego Colorectal Cancer Unit.

Każde szkolenie w dzisiejszych czasach szczególnie daje bardzo wiele, dlatego że rzadko mamy teraz okazję spotykać się na żywo i brać udział w szkoleniach praktycznych. Żadne szkolenie online nie daje tyle co spotkania się na żywo z kolegami, a w szczególności nie da możliwości wykonania zabiegu własnymi rękami – zaznacza dr Waldemar Szycik, gastroenterolog z Ełku - Podobne zabiegi wykonujemy na co dzień, natomiast nie są to zabiegi z tego typu urządzeniami. Pracujemy w szpitalach powiatowych, gdzie wykonujemy troszeczkę prostsze zabiegi. Natomiast to szkolenie daje o tyle dużo, że jesteśmy w stanie zakwalifikować pacjentów do leczenia wczesnego zmian nowotworowych i przednowotworowych i oszczędzenia traumatyczności, kiedy musimy tego chorego w naszych warunkach skierować do chiruga. Tu jest to możliwe, w Białostockim Centrum Onkologii wykonanie oszczędzających zabiegów.

W części wykładowej spotkania dr Paweł Rogalski omówił resekcje endoskopowe w jelicie grubym, a Urszula Sokołowska z Pododdziału Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego przybliżyła kompleksową opiekę onkologiczną nad pacjentem z nowotworem jelita grubego w BCO. W części praktycznej specjaliści mogli przetestować system OTSC, tzw. klipsy do tamowania krwawień z przewodu pokarmowego, zamykania przetok i perforacji przewodu pokarmowego oraz substancję hemostatyczną do leczenia krwawień z przewodu pokarmowego.

Ostatnim punktem warsztatów był zabieg usuwania zmiany LST w odbytnicy metodą endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej – ESD. Jest to zabieg endoskopowy polegający na wycinaniu guzów przewodu pokarmowego za pomocą endoskopu, bez konieczności otwierania brzucha. Pozwala on, przy porównywalnej skuteczności onkologicznej do klasycznej operacji, uniknąć rozległego zabiegu operacyjnego związanego z koniecznością usunięcia dużego fragmentu przełyku, żołądka lub jelita.

Metody endoskopowego usuwania zmian w jelicie grubym, zmian przednowotworowych, a często również endoskopowych są często alternatywą dla zabiegów operacyjnych. Właściwa kwalifikacja do zabiegu pozwala pacjentowi uniknąć leczenia operacyjnego. Leczenie endoskopowe jest zabiegiem bardziej komfortowym dla pacjenta, mniej rozległym. Dlatego też widzimy potrzebę w tym zakresie szkolenia lekarzy endoskopistów, potrzebę szkolenia w zakresie kwalifikacji do zabiegów, w zakresie technik wykonywania tych zabiegów, jak również leczenia powikłań. Taką rolę odgrywa zabieg ESD, który polega na usuwaniu rozległych zmian endoskopowych w jelicie grubym przy pomocy specjalnego, dedykowanego noża. Daje on możliwość usunięcia zmiany w jednym kawałku. Usunięcie w jednym kawałku umożliwia histopatologowi określenie, czy wszystkie komórki nowotworowe, potencjalnie obecne w tej zmianie, zostały usunięte w całości – tłumaczy dr n. med. Grażyna Piotrowska-Staworko, kierownik Pracowni Endoskopii BCO.

Partnerami warsztatów są firmy: Olympus, HAMMERmed, dr Piktel Medical Systems.

  • DSC00792