obraz przedstawia cztery plakaty dotyczące kursów kadry medycznej

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia – Departament Rozwoju Kadr Medycznych w Partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego(CMKP) oraz Krajową Izba Diagnostów Laboratoryjnych(KIDL) pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”.

Projekt skierowany jest do osób posiadających kwalifikację do wykonywania zawodu:

- diagnosty laboratoryjnego;

- dietetyka;

- logopedy;

- elektroradiologa;

- pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, informacji o projekcie i programu kursu dla logopedów, dietetyków, elektroradiologów oraz pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia:

https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1034-kursy_podnoszace_kwalifikacje_kadry.html  

Natomiast szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych dostępne są na stronach KIDL:
https://kidl.org.pl/page/view-wide?id=4176
https://kidl.org.pl/page/view?id=4393

 

Projekt nr POWR.07.01.00-00-0002/22 pn. „Kursach podnoszących kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” jest wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, działanie: 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.