grupa kobiet i mężczyzn pozuje do zdjęcia

Pytanie postawione w tytule konferencji, jaką zorganizowano w Białostockim Centrum Onkologii, było zapowiedzią niezwykle inspirującego spotkania i okazją do wymiany doświadczeń na temat diagnozowania, leczenia i wsparcia pacjentów, którzy wymagają opieki onkologicznej i kardiologicznej.Podczas konferencji medycznej pt. "Kardioonkologia- gdzie jesteśmy?" poruszono wiele zagadnień związanych z wpływem chorób kardiologicznych na przebieg chorób onkologicznych. Omówiono także różne metody leczenia, które mogą być zastosowane u pacjentów z chorobami kardiologicznymi i nowotworami.

Profesor Sebastian Szmit, który na co dzień zajmuje się leczeniem powikłań sercowo-naczyniowych w leczeniu przeciwnowotworowym oraz personalizacją leczenia onkologicznego u chorych z wywiadem chorób serca podczas swojego wystąpienia przedstawił zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Prelekcję dotyczącą terapii przeciwkrzepliwych w onkologii wygłosiła prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk, specjalistka chorób wewnętrznych i kardiologii.

Dr Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, koordynator merytoryczny Breast Cancer Unit w Białostockim Centrum Onkologii, od lat zajmująca się diagnostyką i leczeniem raka piersi opisała wpływ chorób współistniejących oraz przewidywanych działań niepożądanych związanych z leczeniem na wybór terapii oraz jakość życia u chorych na zaawansowanego raka piersi.

Dr Joanna Topczewska (BCO) poruszyła kwestie kardiotoksyczności popromiennej, natomiast lek. med. Anna Kozłowska (BCO) opowiedziała o technikach radioterapii pozwalających na redukcję dawki promieniowania w sercu.

Konferencja była cennym źródłem wiedzy dla lekarzy zajmujących się pacjentami z chorobami kardiologicznymi i nowotworami. Pozwoliła również na pogłębienie wiedzy w dziedzinie kardioonkologii.