grupa kobiet i mężczyzn pozuje do zdjęcia

W czwartek, 27 kwietnia, Białostockie Centrum Onkologii gościło przedstawiciela Zakarpackiego Centrum Przeciwnowotworowego (Ukraina). 

W trakcie wizyty zaprezentowaliśmy m.in.: Centrum Profilaktyki, Zakład Diagnostyki Obrazowej i Laboratoryjnej, pokazaliśmy pracę naszych specjalistów z Zakładu Patomorfologii czy Zakładu Radioterapii. Opowiedzieliśmy również o systemie koordynowanej opieki onkologicznej. Nasz gość mógł też przyjrzeć się pracy Konsylium Breast Cancer Unit.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i rozmowy o systemie opieki zdrowotnej w Polsce i Ukrainie.