dwie kobiety i mężczyzna podpisują dokumenty

Podczas czwartkowej (11.05) konferencji zainaugurowano Akademię Koordynatorów Opieki Onkologicznej, która jest wspólnym projektem Białostockiego Centrum Onkologii oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Spotkanie było okazją do podpisania umowy o współpracy oraz przedstawienia szczegółów dotyczących tej inicjatywy.

30 marca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej. Jednym z jej najważniejszych punktów jest stanowisko koordynatora opieki onkologicznej i rola, jaką przewiduje dla niego ustawa. Wychodząc naprzeciw wchodzącym zmianom i chcąc wspomóc skuteczne wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej, Białostockie Centrum Onkologii wspólnie z Polskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej przygotowało projekt — AKADEMII KOORDYNATORA OPIEKI ONKOLOGICZNEJ.

 

Jak mówi dr n. zdr. Magdalena Joanna Borkowska, dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii koordynatorzy to łącznicy pomiędzy pacjentami a środowiskiem medycznym.

"To osoby, które mają pomagać i edukować pacjentów oraz wspierać w zakresie administracyjnym lekarzy. Są to osoby o dużych kompetencjach i kwalifikacjach. Chcemy, żeby zgodnie z misją szpitala pacjent czuł się jak najlepiej zaopiekowany, wręcz prowadzony za rękę w tym trudnym dla siebie czasie” - podkreślała dr n. zdr. Magdalena Joanna Borkowska.

 

Celem Akademii jest przede wszystkim wsparcie szkoleniowe ze strony specjalistów z różnych dyscyplin, w szczególności medycznych, administracyjnych i psychologicznych oraz utworzenie portalu edukacyjno-społecznościowego skierowanego do koordynatorów opieki onkologicznej.

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej prof. Włodzimierz Sawicki podkreślił, że najistotniejsze jest uporządkowanie opieki nad pacjentem onkologicznym na każdym etapie tj. od diagnostyki po leczenie i po terapii. 

„My wiemy, jak leczyć. Chcemy, żeby pacjentki czuły też, że od początku do końca całego procesu leczniczego są prowadzone tak skutecznie, żeby wyniki leczenia były jak najlepsze” - mówił prof. Sawicki.

 

W trakcie spotkania o roli koordynatorów oraz ich zadaniach i sposobach edukacji mówili m.in.: prof. Włodzimierz Sawicki — prezes Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, prof. Mariusz Bidziński — konsultant krajowy w dziedzinie onkologii ginekologicznej oraz dr Beata Maćkowiak-Matejczyk — konsultant wojewódzki i kierownik oddziału ginekologii onkologicznej Białostockiego Centrum Onkologii.

 

Akademia Koordynatorów Opieki Onkologicznej jest ważnym projektem, który ma na celu poprawę jakości opieki nad pacjentami z chorobami nowotworowymi oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat problemów związanych z tą chorobą.

 

Pierwsze szkolenia certyfikujące dla koordynatorów zaplanowano we wrześniu.