plakat z programem spotkania

"W dzisiejszych czasach, kiedy stajemy w obliczu coraz większych wyzwań związanych z leczeniem nowotworów, połączenie wiedzy, doświadczenia i umiejętności onkologów i neurochirurgów staje się kluczowe"- mówiła dr n. med. Dorota Kazberuk, otwierając konferencję pt. "Współpraca onkologa i neurochirurga - gdzie jesteśmy?"Uczestnicy spotkania, które odbyło się w Białostockim Centrum Onkologii mieli okazję rozmawiać o dotychczasowych osiągnięciach oraz nowych kierunkach rozwoju i współpracy między onkologami i neurochirurgami.

 

Pierwszą prelegentką była prof. Ewa Sierko, która opowiedziała o ewolucji wskazań i technik współczesnej radioterapii w leczeniu zmian ośrodkowego układu nerwowego. Prezentacja prof. Sierko była doskonałym wstępem do tematu konferencji, ukazując najnowsze osiągnięcia w radioterapii oraz znaczenie tej metody w leczeniu pacjentów.

 

Dr n. med. Piotr Tokajuk podzielił się swoją wiedzą na temat leczenia systemowego w wybranych nowotworach złośliwych ośrodkowego układu nerwowego. Dr Tomasz Pasterski swoje wystąpienie poświęcił chorobie przerzutowej ośrodkowego układu nerwowego oraz wskazaniom do leczenia operacyjnego, z uwzględnieniem jakości życia pacjentów. Dr Pasterski podkreślił znaczenie precyzyjnej diagnostyki i interdyscyplinarnego podejścia w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

 

Dr Robert Chrzanowski i dr Karol Sawicki zaprezentowali sukcesy w operacjach neurologicznych w klinice neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dr n. med. Szymon Kaczor poruszył temat choroby nowotworowej kręgosłupa i przedstawił możliwości leczenia operacyjnego. Podkreślił, że odpowiednio dobrana terapia operacyjna może przynieść korzyści pacjentom w poprawie jakości ich życia.

 

Kolejne prezentacje dotyczyły radioterapii przedoperacyjnej skojarzonej z bezpośrednim zabiegiem operacyjnym w przypadku przerzutów do kręgosłupa. Prezentację przygotowali prof. Paweł Nauman, mgr Katarzyna Pawłów oraz dr Wojciech Rolski z Siedleckiego Centrum Onkologii.

 

Konferencję poprowadzili dr n.med. Dorota Kazberuk, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Białostockiego Centrum Onkologii oraz dr hab. n. med. Tomasz Łysoń specjalista neurochirurg, kierownik Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 

Dziękujemy za interesujące prezentacje i dyskusje, które skupiały się na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego oraz na znaczeniu współpracy między onkologami i neurochirurgami.