Zarząd województwa podlaskiego przyznał BCO dotację celową w wysokości 4.871.451,90 zł

na realizację zadania pn. „ Przebudowa i rozbudowa Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku – adaptacja budynku 7/8 – etap I na potrzeby Oddziału Onkologii Klinicznej im. dr Ewy Pileckiej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej, Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Przyznana dotacja pomoże w realizacji I etapu inwestycji, która obejmuje dalsze prace zewnętrzne polegające na rozbudowaniu wiatrołapu, roboty ogólnobudowlane, tj. stolarka drzwiowa, malowanie, szpachlowanie, okładziny ścienne i podłogowe, parapety wewnętrzne, demontaż i montaż dźwigu. Dodatkowo wykonanie niezbędnych instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacji gazów medycznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej, instalacji elektrycznej i niskoprądowej, systemów sygnalizacji pożaru, oddymiania, automatyki na potrzeby instalacji BMS, monitoringu technicznego.

W dalszych planach BCO chce rozpocząć drugi etap adaptacji budynku 7/8. Ma on objąć utworzenie Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej i rozszerzenie działalności pododdziału chemii dziennej poprzez zwiększenie liczby stanowisk. Oprócz tego utworzenie na poddaszu pomieszczeń biurowych, technicznych i pokoi hotelowych. Realizacja całości przedsięwzięcia będzie kolejnym krokiem w rozwoju i poszerzeniu możliwości leczniczych naszego Centrum, co jednocześnie podniesie jakość świadczeń medycznych skierowanych do pacjentów onkologicznych woj. podlaskiego.

Aktualnie w budynku 7/8 na I piętrze znajduje się Dział Administracyjno-Eksploatacyjny i Apteka Szpitalna, na II piętrze Oddział Radioterapii, na III piętrze Dyrekcja i Administracja Szpitala, na poddaszu Dział Rozliczeń i Inspektor Ochrony Danych Osobowych, natomiast piwnica i parter są remontowane – docelowo mają się tam znaleźć archiwum szpitalne, szatnie i pomieszczenia magazynowe, a na parterze – pracownia Diagnostyki Obrazowej z RTG, USG, EKG i mammografii. Z kolei docelowo na I piętrze będzie Pododdział Chemioterapii Dziennej, a na II-III piętrze Oddział Onkologii Klinicznej.