dyskusja grupy ludzi

W poniedziałek (17 czerwca 2024 r.) odbyło się uroczyste otwarcie nowej Pracowni Brachyterapii. Wydarzenie to zgromadziło liczne grono wybitnych specjalistów, praktyków, a także władze województwa i przedstawicieli Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Uroczystość połączono z konferencją, podczas której omówiono najnowsze osiągnięcia i wyzwania w dziedzinie brachyterapii.

 

Brachyterapia w Białostockim Centrum Onkologii ma długą i bogatą historię. Stanowi kluczowy element opieki nad pacjentami onkologicznymi z całego regionu. Nowa pracownia została zaprojektowana z myślą o najwyższych standardach opieki i bezpieczeństwa. Jak podkreśliła dr Dorota Kazberuk, zastępca dyrektora ds. lecznictwa BCO, przebudowa pomieszczeń oraz zakup nowoczesnego tomografu komputerowego pozwalają na jeszcze lepsze warunki leczenia i zwiększenie komfortu oraz bezpieczeństwa pacjentów.

 

Z wykorzystaniem tej metody możemy leczyć np. raka prostaty, piersi, skóry, przełyku, nowotwory ginekologiczne. Brachyterapia może być też alternatywą dla chirurgicznego leczenia w onkologii - wyjaśniła dr Dorota Kazberuk.

 

Koszt inwestycji to 11,3 mln zł, z czego 4,7 mln zł pochodziło z dotacji Unii Europejskiej, ponad 4,6 mln zł z budżetu województwa, a pozostała kwota ze środków własnych szpitala. Nowa pracownia jest teraz wyposażona w zaawansowany sprzęt, w tym źródło promieniowania oraz tomograf komputerowy.

 

W 2023 roku w BCO wykonano 360 zabiegów brachyterapii, co świadczy o rosnącej roli tej metody leczenia. Dr Tomasz Filipowski, kierujący Zakładem Radioterapii BCO, zwrócił uwagę na znaczenie nowoczesnej technologii w precyzyjnym planowaniu zabiegów.

 

Dzięki tomografowi komputerowemu możliwe jest dokładne lokalizowanie i punktowe podawanie promieniowania, co zwiększa skuteczność leczenia – podkreślił dr Filipowski.

 

Otwarcie Pracowni Brachyterapii połączono z konferencją naukową, w której udział wzięło liczne grono wybitnych specjalistów i praktyków z ośrodków w Gliwicach, Warszawie, Poznaniu, Siedlcach, Łodzi, Kielcach czy Olsztynie.

 

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości przez dyrekcję szpitala. Jak podkreśliła dr n. o zdr. Magdalena Joanna Borkowska, dyrektor BCO jesteśmy jedynym szpitalem w województwie podlaskim zajmującym się rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych.

 

Nowa pracownia, zaprojektowana i wyposażona według najnowszych standardów, symbolizuję zgodnie z naszą misją, troskę o pacjenta, jego komfort i bezpieczeństwo — mówiła Magdalena Joanna Borkowska.

 

Następnie dr Tomasz Filipowski omówił historię brachyterapii w BCO, a dr Dorota Elżbieta Kazberuk zaprezentowała zespół oraz profil działalności nowej pracowni.

W konferencji udział wziął także prof. Krzysztof Składowski, krajowy konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej, który przedstawił stan brachyterapii w Polsce w 2023 roku.

 

Kolejne wystąpienia dotyczyły zastosowania brachyterapii w leczeniu różnych typów nowotworów, w tym raka prostaty, piersi, skóry oraz nowotworów narządu rodnego. Spotkanie zakończyła debata okrągłego stołu na temat przyszłości brachyterapii w Polsce, moderowana przez prof. Jacka Fijutha.

 

Nowa Pracownia Brachyterapii w Białostockim Centrum Onkologii to krok naprzód w leczeniu onkologicznym w regionie, przynoszący lepsze warunki i większe możliwości dla pacjentów. To także symbol ciągłego rozwoju szpitala i innowacji w medycynie, z korzyścią dla wszystkich pacjentów.

 

brachy 5 bra1

brachy 1 brachy 7

brachy 4 brachy 2 brachy 8