grupa ludzi pozuje do zdjęcia

24 czerwca 2024 r. wojewoda podlaski, Jacek Brzozowski, wręczył powołania nowym konsultantom wojewódzkim w dziedzinach kluczowych dla rozwoju podlaskiej opieki zdrowotnej.

W gronie wyróżnionych znaleźli się:

- mgr Agnieszka Wysocka, która będzie pełnić funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii,

- mgr Paweł Gurynowicz, mianowany na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizyki medycznej,

- dr n. med. Tomasz Maciej Filipowski, który będzie pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

 

Wojewoda podlaski, wręczając powołania, podkreślił wagę tych nominacji.

 

Powierzenie Państwu tej misji, związanej z czuwaniem nad rozwojem podlaskiej opieki zdrowotnej, jest z mojej strony wyrazem najwyższego zaufania do Państwa.

 

Nowo mianowani konsultanci wojewódzcy będą sprawować swoje funkcje przez pięć lat, dążąc do podniesienia standardów medycznych i zapewnienia pacjentom najwyższej jakości opieki. To wyróżnienie jest dowodem ich dotychczasowego zaangażowania i profesjonalizmu w pracy na rzecz zdrowia mieszkańców Podlasia.

 

Gratulujemy naszym specjalistom i życzymy dalszych sukcesów.

 

 PUW6694 Enhanced NR1

 PUW6617 Enhanced NR1

 PUW6618 Enhanced NR1