Dzięki zaangażowaniu lekarzy oddziału onkologii ginekologicznej Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (BCO) od czerwca 2019 r. mieszkanki województwa podlaskiego mogą korzystać z Programu Wczesnego Dostępu do Olaparybu w ramach -EAP SOLO-1. Na dopuszczenie do obrotu Olaparybu w Polsce wyraziło zgodę Ministerstwo Zdrowia. Lek jest finansowany przez firmę Astra Zeneca. Olaparyb nie ma jeszcze rejestracji w Europie.

Program dostępu do leczenia Olaparybem w terapii podtrzymującej jest skierowany do kobiet z rakiem jajnika, jajowodu i otrzewnej z udokumentowaną mutacją genów BRCA1 lub BRCA2. Badanie kliniczne SOLO 1, którego wyniki zostały ogłoszone na kongresie  ESMO w 2018 r. wykazało, że lek ten wydłuża czas wolny od choroby w sposób znamienny u pacjentek, które otrzymały go po pierwszym rzucie leczenia.

BCO jest jedyną placówką w województwie podlaskim biorącą udział w ww. programie.

Celem konsultacji zapraszamy do poradni ginekologicznej BCO pacjentki spełniające poniższe kryteria:

- w raku jajnika surowiczym lub endometrialnym w stopniu zaawansowania  klinicznego FIGO III lub IV. FIGO III:  po operacji cytoredukcji pierwotnej lub odroczonej, FIGO IV po biopsji lub/i pierwotnej, odroczonej  cytoredukcji.

- z całkowitą lub częściowa odpowiedzią na pierwszą linię chemioterapii opartej na związkach platyny /przynajmniej 4 kursach/

- pacjentka musi być włączona do programu w ciągu 8 tygodni od podania ostatniej dawki platyny