Dziś w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku odbyło się oficjalne otwarcie nowego Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Zakład poświęcili przedstawiciele Kościołów Katolickiego i Prawosławnego - Jego Ekscelencja Arcybiskup Edward Ozorowski oraz Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub. W uroczystości udział wzięli: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, członek zarządu województwa podlaskiego Wiesława Burnos, kierownik Zakładu Radiologii UMB prof. dr hab. Urszula Łebkowska, zastępca dyrektora departamentu zdrowia UMWP Monika Borkowska, dyrektor SP ZOZ w Augustowie Danuta Zawadzka i SP ZOZ w Mońkach Jarosław Pokoleńczuk, prezes Zarządu Klubu Amazonki w Białymstoku Ewa Jabłońska-Grzelak, przedstawiciele Komisji Zdrowia UMWP, zastępca przewodniczącego Rady Społecznej BCO prof. Maryna Krawczuk-Rybak oraz członkowie rady społecznej BCO, a także dyrekcja i pracownicy szpitala.

W ramach adaptacji budynku, w którym do 31.01.2017 r. mieścił się Pion Położniczo-Ginekologiczny SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, od 2018 roku realizowane były prace remontowe w piwnicy i na parterze budynku, gdzie obecnie znajduje się Zakład Diagnostyki Obrazowej z gabinetem RTG z kabiną, gabinet mammotomu, dwa pokoje mammografu, 4 gabinety USG, pokój EKG, rejestracja z informacją, poczekalnia, a także archiwum szpitalne, pomieszczenia personelu medycznego, szatnie i pomieszczenia magazynowe. Budynek posiada połączenie z innymi obiektami szpitala, co ułatwia pacjentom poruszanie się w kompleksie szpitalnym Białostockiego Centrum Onkologii.

Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 9 351 996,93 zł, z czego ze środków budżetu Województwa Podlaskiego dofinansowanie  wyniosło 8 979 000,00 zł.

Jednocześnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Białostockie Centrum Onkologii realizowało projekt pn. „Poprawa dostępności i jakości diagnostyki onkologicznej i onkologicznych procesów medycznych poprzez doposażenie Białostockiego Centrum Onkologii”, którego celem było podniesienie jakości i zniwelowanie różnic w dostępie do świadczeń medycznych z zakresu diagnostyki nowotworowej raka piersi, prostaty i płuc, podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu, skrócenie procesu leczenia, zmniejszenie ryzyka wznowy, poprawy komfortu życia poprzez skrócenie czasu dezaktywacji zawodowej, uniknięcie niepełnosprawności i zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony zdrowia.

W ramach projektu Zakład Diagnostyki Obrazowej został doposażony w cyfrowy mammograf z funkcją tomosyntezy i mammografii, stół do biopsji stereotaktycznej piersi z wyposażeniem, cyfrowy aparatu RTG ze stołem cyfrowym, system stereotaktycznej biopsji prostaty, aparat USG. Dodatkowo w aparat do znieczuleń został doposażony Blok Operacyjny BCO.

Wartość projektu: 5 968 526,07 zł, z czego:

- dofinansowanie ze środków RPOWP: 5 073 247,15 zł,

- dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego: 895 278,92 zł

Dzięki zakupowi innowacyjnego sprzętu możliwe jest wykonywanie procedur, które do tej pory nie były stosowane w jednostkach ochrony zdrowia w naszym regionie.

Realizacja projektu pozwala pacjentom na skorzystanie z nowoczesnej diagnostyki w zakresie:

 • mammografii spektralnej

(mammografia spektralna - pozwala na ograniczenie wyników fałszywie dodatnich i konieczności powtarzania badania, czy wykonywania niepotrzebnych biopsji. Badanie pokazuje nieprawidłowe unaczynienie zmian nowotworowych. Możliwość wykonania takiego badania jest szczególnie ważna w przypadku oceny rozległości zmian przed rozpoczęciem leczenia i podczas oceny reakcji zmiany nowotworowej na leczenie oraz oceny zmian niejednoznacznych w badaniu USG i mammografii);

 • biopsji fuzyjnej MRI + USG w diagnostyce raka prostaty

(biopsja stereotaktyczna prostaty - skraca proces diagnozowania raka stercza oraz pozwala na celowaną radioterapię. Zakupiona aparatura pozwala na bardziej precyzyjnie pobranie materiałów z obszarów zmienionych, jednocześnie redukując liczbę „ślepych wycinków”, co za tym idzie ogranicza ilość biopsji, ułatwia diagnostykę);

 • biopsji stereotaktycznej piersi

(biopsja stereotaktyczna piersi - badanie to sprawdza się więc jako metoda diagnostyczna dla guzów podejrzanych, jak i metoda terapeutyczna w przypadku zmian łagodnych, dzięki której pacjentka unika leczenia operacyjnego. Biopsja stereotaktyczna pod kontrolą mammografii jest skuteczną metodą oceny podejrzanych mikrozwapnień i zmian niewidocznych w USG w ramach programu przesiewowego raka piersi).

Doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej rozszerza zakres realizowanych przez Białostockie Centrum Onkologii świadczeń oraz zapewnia kompleksowość świadczonych usług, polegającą na usprawnieniu pracy pracowni RTG poprzez poprawę jakości badań rentgenowskich.

Z roku na rok rośnie ilość badań wykonywanych w ZDO. W ubiegłym roku wykonano:

- ponad 8,5 tys. badań RTG;

- ponad 7 tys. badań mammograficznych;

- ponad 13,5 tys. badań USG.

Działania podejmowane przez BCO są etapem dalszego rozwoju jednostki i dążą do zwiększenia możliwości diagnostyki i leczenia onkologicznego, a także do poprawy ich jakości.

 • 2Z1A7385
 • 2Z1A7386
 • 2Z1A7390
 • 2Z1A7395
 • 2Z1A7405
 • 2Z1A7417
 • 2Z1A7430
 • 2Z1A7433
 • 2Z1A7438
 • 2Z1A7442
 • 2Z1A7449
 • 2Z1A7489
 • 2Z1A7549
 • 2Z1A7551
 • 2Z1A7575
 • 2Z1A7597
 • 2Z1A7599
 • 2Z1A7622
 • 2Z1A7677
 • 2Z1A7686
 • 2Z1A7697
 • 70456096_488213548424342_8569994265730482176_n
 • 70464353_2529399863773090_7398270090086449152_n
 • 70590504_484781495417971_8195047786907959296_n
 • 70641799_425894871615922_3950702470107234304_n
 • 70819958_408426729860127_6593048062359240704_n
 • 70901095_515974598971300_8752932397634289664_n
 • 70937437_957645864583186_6268447426403631104_n
 • 71023987_2310899689008759_8907009843957596160_n
 • 71284718_720313261775191_8922689244841902080_n