Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.10.2019r. województwo podlaskie zostało włączone w program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.

Pilotaż obejmuje pacjentów chorych na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego, jajnika, piersi, jelita grubego i płuc.

Ośrodkiem koordynującym na terenie województwa zostało wskazane Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (jako koordynator nowotworu gruczołu krokowego, jajnika, piersi, jelita grubego).

W sieci onkologicznej znajdują się również szpitale współpracujące:

  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny, jako koordynator nowotworu płuca
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – ośrodek współpracujący I poziomu
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku – ośrodek współpracujący I poziomu
  • Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – ośrodek współpracujący I poziomu
  • Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – ośrodek współpracujący II poziomu

Oczekiwanymi efektami pilotażu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa leczenia onkologicznego oraz wzrost poziomu satysfakcji pacjenta, niezależnie od miejsca zamieszkania. Dlatego lekarze z mniejszych  ośrodków będę mogli konsultować każdą swoją wątpliwość ze specjalistami z ośrodka koordynującego.

Program pilotażowy Krajowej Sieci Onkologicznej prowadzony jest w czterech województwach w Polsce. Od dnia 1 lutego 2019 roku program jest realizowany w województwie dolnośląskim i świętokrzyskim. Województwo podlaskie dołączyło do programu pilotażowego razem z województwem pomorskim w październiku 2019r.