Niedawno powstała Pracownia Diagnostyki Genetyczno-Molekularnej Zakładu Patomorfologii Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie pozytywnie przeszła międzynarodową kontrolę jakości Europejskiej Sieci Kontroli Jakości w Genetyce Molekularnej (European Molecular Genetics Quality Network/EMQN) w 2019 roku i uzyskała akredytację w zakresie badań genetycznych w genie EGFR u chorych na raka płuca.

Badanie wykrycia mutacji genu EGFR ma na celu określenie mutacji związanych z wrażliwością na leczenie inhibitorem kinazy EGFR. Badanie wykonywane jest u wszystkich pacjentów z podtypem raka gruczołowego, raka wielkokomórkowego lub niedrobnokomórkowego bez określonego podtypu (NOS) w materiale pobranym z guza (cytobloczki, materiał pooperacyjny). Krótki czas wykonania badania w naszej pracowni i jego wysoka jakość w znaczącym stopniu przyśpieszy klasyfikację chorych na raka płuca do terapii celowanej – podkreśla dr hab. Luiza Kańczuga-Koda, kierownik Zakładu Patomorfologii BCO.

Rak płuca jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce. Niestety diagnozowany jest zazwyczaj w zaawansowanym stadium klinicznym, w 30% jako guz miejscowo zaawansowany nieoperacyjny, a w 40% jako pierwotnie uogólniony, czyli z obecnością przerzutów. W pierwszym etapie rutynowej diagnostyki zasadnicze znaczenie odgrywa kompleksowa analiza guza nowotworowego, zarówno w obrazie radiologicznym- potwierdzająca anatomiczne lokalizację zmiany, jak i badanie histopatologiczne- umożliwiające określenie typu histologicznego nowotworu. W kolejnym etapie, konieczne jest wykonanie poszerzonej diagnostyki tego nowotworu, obejmującej biomarkery warunkujące kwalifikację do nowoczesnych metod leczenia zarówno u chorych świeżo zdiagnozowanych, jak i chorujących przed wprowadzeniem kolejnej linii leczenia. Od 1 stycznia 2019r. możliwość terapii lekami ukierunkowanymi molekularnie oraz immunokompetentnymi zależy od wykonania diagnostyki genetycznej w laboratorium posiadającym certyfikat jednego
z europejskich programów kontroli jakości.