Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku od dnia 1 grudnia 2019 r. rozpoczęło realizację w województwie podlaskim pilotażowego programu koordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi.

Pilotaż koordynowanej opieki onkologicznej został uruchomiony w lutym br. w dwóch województwach: dolnośląskim i świętokrzyskim, w grudniu podlaskie oraz pomorskie. W województwie podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym w zakresie nowotworów: piersi, jelita grubego, jajnika oraz gruczołu krokowego jest Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zaś w zakresie nowotworu płuca – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku.

Rozporządzenie wskazało również ośrodki współpracujące:
• SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego,
• Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach,
• Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku.

Pilotaż koordynowanej opieki to jeden z elementów Krajowej Sieci Onkologicznej. Najważniejszym zadaniem Krajowej Sieci Onkologicznej jest poprawa sytuacji pacjentów onkologicznych poprzez stworzenie struktury, która zapewni im kompleksową i koordynowaną opiekę onkologiczną, w oparciu o jednolite standardy diagnostyki i leczenia. Zgodnie z tymi założeniami pacjenci, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania, będą mieli zapewniony równy dostęp do świadczeń onkologicznych, będą również monitorowani pod względem postępów i jakości leczenia. Wszystko po to, aby chory onkologicznie nie gubił się w systemie, ale był prowadzony od momentu podejrzenia nowotworu na wszystkich etapach począwszy od diagnostyki, poprzez terapię i rehabilitację.

Zapraszamy do kontaktu z CALL CENTER w sprawie szczegółowych informacji o pilotażu onkologicznym pod numerem telefonu: 85-66-46-888