Ministerstwo Zdrowia włączyło do pilotażowego programu koordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi kolejne dwa województwa: podlaskie i pomorskie. Wcześniej, w lutym 2019 roku, pilotaż koordynowanej opieki onkologicznej został uruchomiony w województwach: dolnośląskim i świętokrzyskim.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w BCO marszałek województwa podlaskiego podziękował wszystkim osobom zaangażowanym do stworzenia podstaw pilotażu, przede wszystkim pracownikom BCO, NFZ, partnerom i Ministerstwu Zdrowia i dodał: Pilotaż onkologiczny traktuję jako wyróżnienie naszego województwa, a przede wszystkim wyróżnienie i docenienie kadry medycznej, która zajmuje się leczeniem chorób onkologicznych. Serdecznie Państwu gratuluję. Jako przedstawiciel zarządu województwa podlaskiego, będę dążył do tego, aby stworzyć takie możliwości, aby onkologia w województwie podlaskim była najlepsza w kraju, a nawet w Europie.

Pilotaż potrwa 18 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania z Funduszem przez świadczeniodawców zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w celu realizacji pilotażu – w przypadku województwa podlaskiego- od 01.12.2019 r. – 31.05.2021 r.

Celem pilotażu jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci onkologicznej na terenie województw. Pilotaż koordynowanej opieki to jeden z elementów Krajowej Sieci Onkologicznej. Najważniejszym zadaniem Krajowej Sieci Onkologicznej jest poprawa sytuacji pacjentów onkologicznych poprzez stworzenie struktury, która zapewni im kompleksową i koordynowaną opiekę onkologiczną, w oparciu o jednolite standardy diagnostyki i leczenia - zaznaczyła Magdalena Joanna Borkowska, dyrektor BCO i dodała - Zgodnie z tymi założeniami pacjenci, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania, będą mieli zapewniony równy dostęp do świadczeń onkologicznych, będą również monitorowani pod względem postępów i jakości leczenia. Wszystko po to, aby chory onkologicznie nie gubił się w systemie, ale był prowadzony od momentu podejrzenia nowotworu na wszystkich etapach począwszy od diagnostyki, poprzez terapię i rehabilitację.

W województwie podlaskim, Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym (status w pilotażu) w zakresie nowotworów: piersi, jelita grubego, jajnika oraz gruczołu krokowego jest Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zaś w zakresie nowotworu płuca – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, jako Współpracujący Uniwersytecki Ośrodek Kliniczny (status w pilotażu). Liczba osób włączonych do pilotażu przez BCO - stan na dzień 9.01.2020 r. - 37 osób.

Pięć nowotworów, wybranych do pilotażu onkologicznego to najczęściej występujące choroby nowotworowe, które obecnie stają się chorobami cywilizacyjnymi. Czujemy się wyróżnieni, że możemy wziąć udział w pilotażu onkologicznym, bo świadczy to o tym, że opieka onkologiczna na naszym terenie jest dobra - podkreśliła dr Dorota Kazberuk, p.o. z-cy dyrektora BCO ds. lecznictwa i koordynator medyczny ds. pilotażu onkologicznego

Minister Zdrowia w rozporządzeniu wskazał również ośrodki współpracujące:
• SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego (Szpital I poziomu);
• Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach (Szpital II poziomu);
• Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (Szpital I poziomu);
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku (Szpital I poziomu).

Koordynatorzy medyczni BCO w pilotażu onkologicznym:

dr Dorota Kazberuk – koordynator medyczny ds. pilotażu onkologicznego/ koordynator medyczny ds. nowotworu gruczołu krokowego

dr n. med. Beata Maćkowiak-Matejczyk – koordynator ds. nowotworów jajnika

dr hab. Ewa Sierko – koordynator ds. nowotworów płuc

dr n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz – koordynator ds. nowotworów piersi

dr n. med. Dominika Hempel – koordynator ds. nowotworów jelita

Elementy pilotażu sieci onkologicznej:
infolinia onkologiczna centralna 22 / 755 11 55 – Call Center BCO 85 66 46 888, rozpoczęcie działalności - 01.09.2019 r., liczba połączeń - stan na dzień 09.01.2020 r. - 11 828 połączeń (umówienie wizyty w poradni onkologicznej na konsultację lub badania, uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących postępowania w przypadku wykrycia nowotworu, przygotowania do wizyty w szpitalu, uzyskanie informacji o współpracujących w ramach regionalnych sieci onkologicznych placówkach/oddziałach onkologicznych w pobliżu miejsca zamieszkania);
• koordynatorzy leczenia onkologicznego (na koordynatora przypada 40 nowych pacjentów w danym miesiącu, których obejmuje opieką onkologiczną w ramach pilotażu, koordynator realnie pomaga pacjentowi już na etapie diagnostyki (pomoc w ustaleniu terminów badań diagnostycznych, porad lekarskich);
• ankiety profilaktyczne oraz ankieta satysfakcji;
• tworzenie i wprowadzenie standardów postępowania;
• wprowadzenie danych (szablony, klasyfikacja TNM);
• sposób liczenia mierników oraz oceny wdrożenia pilotażu;
• szczegółowa ocena jakości diagnostyki;
• biobankowanie.

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku jest jedyną w województwie podlaskim wielospecjalistyczną placówką zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. W ubiegłym roku udzielono prawie 95 tys. porad, to wzrost o blisko 10% w porównaniu z rokiem 2018. Wzrosła ilość wykonanych badań mammograficznych ok. 8 tys. 700 w 2019 roku – wzrost o 20% w stosunku do roku 2018. O blisko 15% zwiększyła się ilość wykonanych badań tomografii komputerowej (2019 – 11 tys. 100; 2018 – 9 tys. 700) i o 17% rezonansu magnetycznego (2019 – 3 tys. 600; 2018 – 3 tys. 100). Na badania kolonoskopowe zgłosiło się ponad 2,5 tys. osób – to wzrost o prawie 11% w porównaniu z rokiem 2018 (*dodatkowo 1000 badań wykonanych w ramach projektu unijnego profilaktyki raka jelita grubego). Odnotowaliśmy także wzrost o 25% liczby przyjętych pacjentów celem podania chemioterapii na Oddziale Onkologii Klinicznej (2019 – 2 tys. 500; 2018 – 2 tys. 020), a także wzrost o blisko 6% w Pododdziale Chemioterapii Dziennej (2019 – 16 tys. 200; 2018 – 15 tys. 300).

  • DSC03344
  • DSC03364
  • DSC03374
  • DSC03380
  • DSC03414
  • DSC03416
  • DSC03419