BCO rozpoczęło realizację pięciu nowych projektów z zakresu profilaktyki nowotworów, z których skorzysta blisko 10 tys. mieszkańców województw podlaskiego i lubelskiego.

W dzisiejszej konferencji prasowej udział wzięli: Magdalena Joanna Borkowska, dyrektor BCO, Anna Skrzeczyńska, kierownik Sekcji ds. Funduszy Europejskich, koordynatorzy medyczni projektów: dr hab. n. med. Ewa Sierko, dr n. med. Grażyna Piotrowska-Staworko, dr n. med. Iwona Zakrzewska, dr n. med. Rafał Kisielewski oraz dr Tomasz Łobacz.

Nasz szpital stale się rozwija, także pod względem oferowanych pacjentom badań profilaktycznych, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 7 mln zł - podkreśliła dyrektor BCO Magdalena Joanna Borkowska - W ramach dotychczasowych działań w ramach projektów unijnych wykonaliśmy ponad 2,5 tys. kolonoskopii i mammografii, z czego 40% kobiet zgłosiło się na profilaktyczną mammografię po raz pierwszy. Edukacja od pierwszego poziomu lekarza rodzinnego, po specjalistów i skoordynowanie tej opieki - to jest zadanie i misja, której podjęła się nasza placówka.

Realizujemy projekty regionalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz sięgamy po programy krajowe dedykowane naszemu społeczeństwu. Zapraszamy do współpracy POZ-ty, bo to właśnie one będą pozyskiwały pacjentów i one będą przeprowadzały pierwszą wizytę kwalifikacyjną do danego programu. Wszystkie badania będą wykonywane w BCO - zaznaczyła Anna Skrzeczyńska, kierownik sekcji ds. funduszy europejskich BCO.

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

1. Projekt p.t. „Zrób cytologię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim” – okres realizacji 01.01.2020 – 31.12.2021

Projekt realizowany na terenie województwa podlaskiego w partnerstwie z Łomżyńskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem.
Cel: Przedłużenie wieku aktywności zawodowej i obniżenie śmiertelności kobiet przez zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach cytologicznych, realizowanych w ramach krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy.
Projekt zakłada zrekrutowanie i wyedukowanie 2000 kobiet w wieku 25-59 lat, z których 545 otrzyma wsparcie w postaci badania cytologicznego.
Aby osiągnąć cel projektu do współpracy zostanie zaproszonych 50 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) z województwa podlaskiego.
Wartość projektu - 1 447 127, 64PLN w tym wartość dofinansowania 1 374 606, 24 PLN

Niestety kobiety nie zgłaszają się na badania ginekologiczne/cytologiczne w stopniu zadowalającym. Świadomość społeczeństwa jest wciąż bardzo niska. W Polsce w skali roku na raka szyjki macicy umrze ok. 1700 kobiet, natomiast zachoruje ok. 3 tys. Dlatego w ramach projektu lekarze POZ, którzy zostaną przez nas uprzednio przeszkoleni, będą uświadamiać pacjentki i kierować na badania do naszego ośrodka - mówi dr n. med. Rafał Kisielewski z oddziału onkologii ginekologicznej BCO.

2. Projekt pt. „Zrób mammografię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka piersi w województwie podlaskim” – okres realizacji 01.01.2020 – 31.12.2021

Projekt realizowany na terenie województwa podlaskiego w partnerstwie z Łomżyńskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem.
Cel: Przedłużenie wieku aktywności zawodowej i obniżenie śmiertelności kobiet przez zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach mammograficznych, realizowanych w ramach krajowego programu profilaktyki raka piersi.
Projekt zakłada zrekrutowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla 1500 kobiet w wieku 50-69 lat oraz przeprowadzenie badań u co najmniej 500 kobiet
Aby osiągnąć cel projektu do współpracy zostanie zaproszonych 50 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) z województwa podlaskiego.
Wartość projektu - 1 582 297, 75PLN w tym wartość dofinansowania 1 503 182,86 PLN

Samobadanie piersi to pierwszy etap w profilaktyce raka piersi. Badania wykazały, że kobiety, które badają się regularnie, wykrywają zmiany 3 razy mniejsze niż kobiety, które badają się nieregularnie lub wcale - podkreślił podczas konferencji dr Tomasz Łobacz z zakładu diagnostyki obrazowej BCO.

3. Projekt pt.: „Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim” – okres realizacji 01.01.2020 – 31.12.2021

Projekt realizowany na terenie województwa podlaskiego w partnerstwie ze Szpitalem Wojewódzkim im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
Cel: Przedłużenie wieku aktywności zawodowej i obniżenie śmiertelności mieszkańców poprzez zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach kolonoskopowych, realizowanych w ramach krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego.
Projekt zakłada zrekrutowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla 2000 osób w wieku 50-65 lat ew. osób młodszych między 40- 49 lat u których krewnego I stopnia wykryto raka jelita grubego, oraz przeprowadzenie badań u co najmniej 1000 osób.
Aby osiągnąć cel projektu do współpracy zostanie zaproszonych 50 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) z województwa podlaskiego
Wartość projektu - 1 962 952,02 PLN w tym wartość dofinansowania 1 864 804,41 PLN

Z ponad 1000 osób, które zgłosiły się na profilaktyczną kolonoskopię, u prawie 30% stwierdziliśmy zmiany przednowotworowe łagodne. U czterech pacjentów wykryliśmy zmiany nowotworowe, które zostały wyleczone. Edukacja społeczeństwa sprawia, że pacjenci są bardziej świadomi i chętniej zgłaszają się na badania - zaznaczyła dr n. med. Grażyna Piotrowska-Staworko, kierownik pracowni endoskopii BCO

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Wiedza dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

1. Projekt p.t. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” – okres realizacji 01.09.2019 – 31.08.2021. Projekt realizowany na terenie województwa podlaskiego i lubelskiego

Cel: Zwiększenie, poprzez działania edukacyjne, świadomości grupy docelowej na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion. Nowotwory złośliwe skóry należą do najliczniejszej grupy nowotworów złośliwych - od kilkunastu lat, znajdują się na 5 miejscu listy najczęściej występujących chorób onkologicznych. Efektem podejmowanych działań będzie również przedłużenie życia mieszkańców województwa podlaskiego i lubelskiego.
Projekt zakłada zrekrutowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla 2880 osób w wieku 15-64 lata, lub starszych pod warunkiem że są nadal aktywne zawodowo oraz wykonanie badań przesiewowych przy pomocy dermatoskopu bądź wideodermatoskopu wraz z konsultacją lekarza specjalisty (dermatologa bądź onkologa) dla 1920 osób.
Do współpracy w ramach projektu zostanie zaproszonych 40 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) z obszaru województwa podlaskiego i lubelskiego.
Wartość projektu - 1 002 887,50 PLN- 100 % dofinansowania

2. Projekt p.t. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim”, okres realizacji 01.04.2020 – 31.03.2023. Projekt realizowany na terenie województwa podlaskiego i lubelskiego

Cel: Poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w wybranej populacji mieszkańców województw lubelskiego i podlaskiego.
Projekt zakłada zrekrutowanie i wykonanie badań Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) dla 1300 osób:
1. w wieku 55-74 lata, z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat
2. osób w wieku 50-74 lata z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:
- ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, radon;
- zachorowanie na nowotwór: głowy i szyi, chłoniaka, pęcherza moczowego, piersi, szyjki macicy;
- stwierdzono u nich choroby płuc
Do współpracy zostaną zaproszone placówki POZ z terenu województwa podlaskiego i lubelskiego.
Wartość projektu - 1 726 191,60 PLN - 100 % dofinansowania

Rak płuca jest jednym z najczęściej występujących nowotworów. W Polsce rozpoznaje się go u ok. 22 tys. osób rocznie, w naszym województwie u ok. 700. Jest to nowotwór, który daje największy odstetek zgonów, ponieważ diagnozowany jest w zbyt późnym okresie choroby - dr hab. n. med. Ewa Sierko, zakład radioterapii BCO - Nasz projekt oferuje wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej, co daje możliwość zdiagnozowania i wykrycia małych guzków w płucu. Program dedykowany jest populacji palącej w wieku 55-74 lata, która pali przynajmniej 20 paczkolat, tj. 20 lat po 1 paczce papierosów dziennie lub 10 lat po 2 paczki. To także ukłon w stronę osób, które rzuciły palenie nie dalej niż 15 lat temu.

  • DSC03753
  • DSC03765
  • DSC03771
  • DSC03776
  • DSC03783
  • DSC03796
  • DSC03801
  • DSC03808
  • DSC03809