AKTUALIZACJA Z DNIA 6.10.2020: Informujemy, że od dziś, tj. 6.10.2020 r. wznawiamy planowe przyjęcia pacjentek na Oddział Onkologii Ginekologicznej BCO.

WTOREK, 29.09.2020: W związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u jednej z pacjentek Oddziału Onkologii Ginekologicznej BCO i objęciem kwarantanną części personelu, informujemy o wstrzymaniu planowych przyjęć na część oddziału od wtorku, 29.09.2020 r. do odwołania.

Pacjentka w stanie ciężkim została skierowana na Oddział Onkologii Ginekologicznej BCO z innego szpitala z wynikiem ujemnym wykonanym w czwartek, 24.09.2020r. W piątek wystąpiły u niej podejrzane objawy, które nie były adekwatne do choroby zasadniczej. Ponowny test, wykonany w BCO, dał wynik dodatni.

Z oddziału zostaną wypisane pacjentki, których stan zdrowia jest dobry. Pozostałe pacjentki, wymagające hospitalizacji, zostaną przeniesione na działającą część oddziału. Oddział w najbliższym czasie zostanie poddany dekontaminacji. W zakresie procedur bezpośrednio współpracujemy z Wojewódzkim i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.