100 różowych balonów wypuszczonych do nieba i sadzenie żonkili przed budynkiem Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (BCO) – w taki symboliczny sposób obchodziliśmy przypadający 15-tego października Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi. To inicjatywa zarówno BCO, Stowarzyszenia do Walki z Rakiem działającego przy naszym szpitalu oraz Klubu „Amazonki” w Białymstoku. W przygotowaniu terenu pod zasadzenie 300 cebulek kwiatów pomógł nam Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku.

BCO jest jedyną wysokospecjalistyczną placówką w regionie, niosącą pomoc wielu ludziom zmagającym się z trudnym rywalem - nowotworem. Z uwagi na niską świadomość zdrowotną społeczeństwa oraz niski procent zgłaszalności na badania mammograficzne, Centrum podejmuje szereg działań związanych z profilaktyką nowotworową, realizując kilka projektów unijnych, w tym profilaktyki raka piersi.

W okresie od stycznia do września 2019 roku mammografię w BCO wykonało 2700 kobiet, w tym samym okresie bieżącego roku jest ich o blisko 550 więcej. Pomimo panującej pandemii koronawirusa, nie spadła liczba pacjentek uczestniczących w tzw. konsyliach piersiowych. Od początku roku odbyło się 360 posiedzeń wielodyscyplinarnego zespołu dotyczącego rozpoznania raka piersi, podobnie w roku ubiegłym. cały czas przypominamy i prosimy panie o szybkie zgłaszanie się do poradni chorób piersi, działającej przy BCO, w przypadku, gdy zauważą u siebie niepokojące objawy. Do specjalisty zapisać można się bez skierowania pod numerem 85 6646 888.

Coroczny Marsz Nadziei „Rak to nie wyrok” zaplanowany był na najbliższy weekend. Niestety, został odwołany w związku z obecną sytuacją epidemiczną i rosnącą liczbą zakażeń na koronawirusa. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego województwa, w sobotę, 17 października każdy będzie mógł skorzystać z konsultacji telefonicznych. W godz. 11:00-13:00 dostępni będą specjaliści BCO z zakresu:

 • raka piersi: 503 946 122, 573 424 827
 • ginekologii onkologicznej: 733 100 132
 • urologii: 507 601 717
 • psychologii: 608 034 272
 • dietetyki: 790 514 141

Dodatkowo, od dziś (15.10.) ruszają zapisy na porady edukacyjne i badania cytologiczne w ramach projektu unijnego „Zrób cytologię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim”. Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 25 – 59 lat, posiadających miejsce zamieszkania pracy lub nauki na obszarze województwa podlaskiego. Zapisy pod numerem 603 712 712.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w projekcie „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim”. Mieszkańcy obu województw, spełniający poniższe kryteria, także od dziś (15.10.) mogą zgłaszać się na badania dzwoniąc pod numer 603 241 247. Kto powinien być poddany skriningowi raka płuca?

 • osoby, które nie mają objawów sugerujących raka płuca,
 • osoby, które nie chorowały wcześniej na raka płuca,
 • osoby w wieku od 55 do 74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat,
 • osoby w wieku od 50 do 74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka: ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radon; indywidualna historia zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego, rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia; historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).
 • DSC05687
 • DSC05690
 • DSC05695
 • DSC05698
 • DSC05702
 • DSC05704
 • DSC05705
 • DSC05706
 • DSC05707
 • DSC05714
 • DSC05719
 • DSC05722
 • DSC05727
 • DSC05730
 • DSC05732