Podczas dzisiejszego spotkania z udziałem mediów zachęcaliśmy do profilaktyki nowotworów skóry. W konferencji prasowej udział wzięli: dr n. med. Adam Wroński, konsultant wojewódzki w dziedzinie dermatologii i wenerologii, dr n. med. Iwona Zakrzewska, kierownik medyczny projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” oraz Angelika Ostrowska, kierownik administracyjny ww. projektu. W związku z rozpoczętymi działaniami adresowanymi do mieszkańców województw podlaskiego i lubelskiego, nasze Centrum organizuje tydzień profilaktyki nowotworów skóry, podczas którego od dziś (19.10.) do piątku (23.10.) osoby w wieku 50-64 lata mogą zapisywać się pod numerem 85 6646 888 na wizytę u chirurga onkologa, by skontrolować niepokojące znamiona.

Cele projektu: Zwiększenie, poprzez działania edukacyjne, świadomości grupy docelowej na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion. Nowotwory złośliwe skóry należą do najliczniejszej grupy nowotworów złośliwych - od kilkunastu lat, znajdują się na 5 miejscu listy najczęściej występujących chorób onkologicznych. Efektem podejmowanych działań będzie również przedłużenie życia mieszkańców województwa podlaskiego i lubelskiego

Grupa docelowa:

 • Grupa 1 – w zakresie edukacji: lekarze POZ, specjaliści w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorzy zdrowotni (funkcję ta mogą pełnić również pielęgniarki, absolwenci adekwatnych studiów medycznych), dermatolodzy, onkolodzy; projekt przewiduje współpracę z 40 placówkami POZ.
 • Grupa 2 – w zakresie edukacji: grupa docelowa pacjentów, tj. osoby aktywne zawodowo, tj. osoby w wieku 15-64 lata, lub starsze pod warunkiem że są nadal aktywne zawodowo.
 • Grupa 3 – w zakresie badań przesiewowych:

a) osoby w wieku 50-64,

b) osoby w wieku 15-49 będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion,

c) osoby po 65 r. ż. pod warunkiem że są nadal aktywne zawodowo będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku występowania czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion.

Wsparcie udzielane uczestnikom:

 • Szkolenie w zakresie diagnostyki skóry możliwej do prowadzenia na poziomie POZ oraz czynniki ryzyka nowotworów dla 136 osób: lekarzy POZ wyłonionych spośród 40 placówek współpracujących w ramach realizowanego Programu oraz specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorów zdrowotnych.
 • Edukacja 2880 pacjentów w zakresie działań zapobiegających nowotworowi (w zakresie zaleceń WHO dot. ekspozycji na promieniowanie UV), oraz wiedzy o samokontroli w zakresie zmian skórnych oraz możliwościach wykorzystania do tego nowoczesnych technologii (np. aplikacji na smartfon). Wraz z informacjami o istniejących aplikacjach i innych pomocnych narzędziach informatycznych podkreślane będzie, że nie jest to właściwa diagnoza, a jedynie narzędzia pomocne przy edukacji i samokontroli.
 • Konsultacje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie objętym Programem dla 1760 pacjentów

Badanie przesiewowe przy pomocy dermatoskopu bądź wideodermatoskopu z konsultacją lekarza specjalisty (dermatologa bądź onkologa) dla 1920 pacjentów.

 • DSC05752
 • DSC05754
 • DSC05757
 • DSC05771
 • DSC05776