Dyrektor Magdalena Borkowska i marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki pozują do zdjęcia po podpisaniu umowy.

Białostockie Centrum Onkologii otrzymało blisko 8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do zabiegów radioterapii i rehabilitacji onkologicznej poprzez modernizację i przebudowę budynku nr 5 wraz z otoczeniem oraz zakup tomografu komputerowego w Białostockim Centrum Onkologii”. Całkowita wartość inwestycji to prawie 21 mln zł.

Dziś umowę o dofinansowanie projektu podpisali Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego oraz Magdalena Borkowska, dyrektor BCO. Podczas spotkania z mediami marszałek podkreślił, że dzięki inwestycji poprawi się jakość świadczonych usług, ale też skrócą się kolejki.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i poprawa aktywności zawodowej mieszkańców województwa podlaskiego poprzez lepszy dostęp do usług zdrowotnych.

Budynek nr 5 to jest najstarszy budynek od ulicy Ogrodowej, tak naprawdę już nieprzystający do nowoczesnego BCO. Budynek zostanie wewnątrz wyburzony - mówi Magdalena Borkowska, dyrektor BCO - dodaje - Onkologia jest tą dziedziną, w którą będziemy inwestować i niestety nie musimy czekać na pacjentów, oni sami do nas przychodzą. Trzeba także nadmienić, że mimo zapowiedzi czwartej fali pandemii już czynimy starania, aby nasz szpital funkcjonował bez ograniczeń, więc spodziewamy się tego, że z całego województwa pacjenci trafią do naszego szpitala.

Zakres planowanej inwestycji dotyczy możliwości zwiększenia realizacji świadczeń w trybie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

Zalecenia Polskiej Unii Onkologii są takie, żeby pacjenci mieli szansę na leczenie w wysokospecjalistycznych centrach onkologii, gdzie mają gwarantowaną najwyższą jakość usług onkologicznych. I między innymi ta inwestycja wpisuje się właśnie w taką strategię. Radioterapia jest bardzo ważnym elementem radykalnego leczenia pacjentów onkologicznych, obok innych metod, takich jak chirurgia i chemioterapia. Jak wiemy, ten postęp jest bardzo duży w dziedzinie radioterapii, jak również te potrzeby są ogromne. Na około stu pacjentów leczonych onkologicznie 70-ciu wymaga radioterapii – zaznacza dr Dorota Kazberuk, dyrektor ds. lecznictwa BCO i dodaje - My w Białostockim Centrum Onkologii mamy zespół naprawdę bardzo dobrej klasy specjalistów, którzy znają się na swojej pracy i tylko czekają na to, by ten sprzęt było coraz lepszy, za co bardzo serdecznie dziękujemy. To da nam ogromną możliwość do rozszerzania naszych możliwości leczenia pacjentów zarówno radykalnie, jak też paliatywnie. Mam na myśli takie rzadkie choroby jak rak wątroby, czy rak trzustki, do czego w tej chwili mamy ograniczone możliwości leczenia, a posiadanie specjalistycznego sprzętu poprawi skuteczność leczenia tych trudnych nowotworów. Pacjenci z naszego regionu nie będą musieli szukać miejsca leczenia w Polsce, tylko będą mieli to zagwarantowane u nas.

Nowoczesny tomograf komputerowy służący do planowania brachyterapii w technikach przestrzennych 3d pozwoli na wdrożenie nowych możliwości brachyterapii w raku i przerzutach do wątroby, węzłów chłonnych, a nawet trzustki, co do tej pory nie miało miejsca z powodu braku możliwości zainstalowania na bloku operacyjnym tomografu na potrzeby planowania brachyterapii. Najnowsza technologia zastosowana w aparacie zmniejsza ryzyko błędu geograficznego po założeniu aplikatora do ciała pacjenta podczas radioterapii, co powoduje przede wszystkim brak konieczności przekładania pacjenta z jednego łóżka na drugie. W zakładzie radioterapii stworzony zostanie gabinet zabiegowy z aparatem USG do zakładania znaczników w celu wdrożenia nowych technik stereotaktycznych w leczeniu raka gruczołu krokowego, raka wątroby, trzustki oraz innych lokalizacji.

Po raz pierwszy zostaną uruchomione metody leczenia o udowodnionej skuteczności w danym wskazaniu. Najnowszą metodą leczenia, która zostanie uruchomiona w naszej jednostce będzie ukierunkowane leczenie pacjentek z obrzękiem limfatycznym po zabiegach operacyjnych w zakresie raka piersi. Ograniczy to konieczność przejazdów do innych miast w kraju, co spowoduje zredukowanie barier w dostępie do świadczeń medycznych. Jednocześnie, zapewni to kompleksowość realizowanych świadczeń, co jest priorytetem BCO. Dzięki zakupowi skrócone zostaną kolejki na realizację świadczeń medycznych pacjentom onkologicznym z województwa podlaskiego.

Przeniesienie i powiększenie infrastrukturalne powierzchni rehabilitacji przyczyni się do wykonywania większej liczby świadczeń i przyjmowania większej ilości pacjentów. Przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń w zakresie rehabilitacji onkologicznej. Średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia rehabilitacji onkologicznej w trybie oddziału dziennego dla przypadków pilnych w 2019 r. wyniósł 23,5 dnia, natomiast w I kwartale 2020 r. wzrósł dwukrotnie - 46 dni. Natomiast dla przypadków stabilnych w 2019 r. wyniósł 195 dni, a w I kwartale 2020 r. wzrósł o ponad 30% i wydłużył się do blisko 300 dni. Nowa, większa i lepiej zorganizowana przestrzeń pozwoli na przyjęcie większej liczby pacjentów i skróci czas oczekiwania na świadczenie o ok. 30%.

  • DSC08802