Pacjent będzie otoczony kompleksową opieką od momentu diagnozy, badań, po cały proces leczenia i późniejszej rehabilitacji. W Białostockim Centrum Onkologii ruszył pilotaż rządowego programu koordynowanej opieki onkologicznej.

Jak mówi dr Dorota Kazberuk, koordynator medyczny ds. pilotażu onkologicznego, p.o. dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii ds. medycznych - Pacjent trafia w ręce koordynatora, czyli opiekuna, który za rękę przeprowadzi pacjenta przez wszystkie etapy badań, czyli pacjent nie będzie musiał w tym bardzo skomplikowanym systemie diagnostyki i leczenia radzić sobie sam, tylko będzie miał pomoc.

Pacjent będzie też otoczony opieką koordynatora medycznego, który będzie odpowiadał za stworzenie mu odpowiednich warunków i jak najszybszej ścieżki leczenia. W Białostockim Centrum Onkologii pilotażem onkologicznym będą objęci pacjenci z rakiem piersi, jelita grubego, jajnika i gruczołu krokowego. Uniwersytecki Szpital Kliniczny, jako współpracujący ośrodek, zajmie się rakiem płuc.

https://bialystok.tvp.pl/28482730/gosc-obiektywu

https://bialystok.tvp.pl/46139709/pilotaz-rzadowego-programu-koordynowanej-opieki-onkologicznej-w-bco

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/178034

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/zdrowie/jednostki/pilotaz-koordynowanej-opieki-onkologicznej-w-bco.html

https://bia24.pl/kategorie/wiadomosci/wi%C4%99cej-pieni%C4%99dzy-na-onkologi%C4%99.-bo-jeste%C5%9Bmy-w-pilota%C5%BCowym-programie-ministerstwa.html

http://www.reporternews.pl/tekstowy/pilotaz.php