W ciągu pierwszych trzech miesięcy blisko 200 pacjentów zostało włączonych do pilotażowego programu koordynowanej opieki nad pacjentem onkologicznym w województwie podlaskim.

Białostockie Centrum Onkologii rusza z programami profilaktyki: raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego, raka płuc i nowotworów skóry.

Bezpłatną mammografię, badanie znamion na skórze i poziomu cukru we krwi można było wykonać w sobotę w Białostockim Centrum Onkologii, w czasie akcji "otwartych drzwi" tej placówki. Były też szkolenia z zakresu profilaktyki onkologicznej, m.in. samobadania piersi.

Krótsze kolejki, szybsze leczenie, bardziej precyzyjne, bo oszczędzające zdrowe tkanki pacjenta chorego na raka leczonego metodą radioterapii, ma być możliwe dzięki nowej, siódmej stacji do planowania leczenia w Białostockim Centrum Onkologii. Stacja to system komputerowy, który pozwala dokładnie obliczać dawkę promieniowania, jaką otrzymuje pacjent.

Pacjent będzie otoczony kompleksową opieką od momentu diagnozy, badań, po cały proces leczenia i późniejszej rehabilitacji. W Białostockim Centrum Onkologii ruszył pilotaż rządowego programu koordynowanej opieki onkologicznej.

Białostockie Centrum Onkologii, jako jedyny ośrodek w regionie, z certyfikatem w zakresie badań genetycznych u chorych na raka płuca. Chodzi o szukanie spersonalizowanych metod leczenia, dostosowanych do konkretnego pacjenta. Przez co terapia onkologiczna jest skuteczniejsza i szybsza.

Jest jednym z najbardziej niebezpiecznych nowotworów, bo latami rozwija się po cichu, nie dając żadnych objawów. Rak jelita grubego to drugi najczęściej występujący nowotwór w Polsce i Europie.