W ciągu pierwszych trzech miesięcy blisko 200 pacjentów zostało włączonych do pilotażowego programu koordynowanej opieki nad pacjentem onkologicznym w województwie podlaskim.