Komisja Konfursowa wybrała ofertę:

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Paweł Rogalski

Ogłoszenie o wyniki kunkursu