Komisja Konfursowa wybrała ofertę:

Praktyka Pielęgniarska Sylwia Lebiedzińska

Ogłoszenie o wyniku konkursu