Ogłoszenie o zmianie wzoru umowy oraz przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert w konkursie ofert nr 1/ko/2019 na świadczenia medyczne lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", informuje o:

  1. zmianie wzoru umowy
  2. przesunięciu terminu składania ofert na dzień 19.02.2019r. do godz.10.00.
  3. przesunięciu terminu otwarcia ofert na dzień 19.02.2019r. o godz.10.15.

Wzór umowy - zmiana