w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 10.04.2019r., nr 8/KO/2019

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne z zakresu radiodiagnostyki - zgodnie z załącznikiem nr 1.