OGŁOSZENIE o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert  oraz zmianie  specyfikacji i wzoru umowy w KONKURSIE OFERT nr 8/KO/2019 na świadczenia medyczne lekarzy specjalistów BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", informuje o:

  1. przesunięciu terminu składania ofert na dzień 24.04.2019r. do godz. 10.00, otwarcie 24.04.2019r. o godz. 10.15
  2. zmianie specyfikacji i wzoru umowy