W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 12.03.2019r., nr 5/KO/2019

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postepowania na świadczenia medyczne z zakresu gastroenterologii:

 Szpital / zakres Nr złożonej oferty Nazwa oferenta / nazwa produktu kontraktowego Adres oferenta
 udzielania świadczeń w zakresie gastroenterologii 1 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Paweł Rogalski Białystok