Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 26.02.2019r., nr 4/KO/2019.

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postepowania na świadczenia medyczne pielęgniarskie, zgodnie z załącznikiem nr. 1.

zakres

nr złożonej oferty

NAZWA OFERENTA / nazwa produktu kontraktowego

ADRES OFERENTA

udzielania świadczeń w zakresie pielęgniarstwa

1

Grazyna Fałtunowicz

Białystok

udzielania świadczeń w zakresie pielęgniarstwa

2

Karolina Obukowicz

Białystok

udzielania świadczeń w zakresie pielęgniarstwa

3

Katarzyna Chodyko

Sokółka

udzielania świadczeń w zakresie pielęgniarstwa

4

Krzysztof Lutrzykowski

Łomża

udzielania świadczeń w zakresie pielęgniarstwa

5

Małgorzata Bierko-Czaplicka

Białystok