BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", informuje o :

- przesunięciu terminu składania ofert na dzień 24.10.2019 r. do godz. 10:00

- przesunięciu terminu otwarcia ofert na dzień 24.10.2019 r. o godz. 10:15

TEŚĆ OGŁOSZENIA