Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
Ogłoszonego 31.01.2020 r., nr 1/KO/ 2020

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogłoszenie wynik konkursu TK MR