Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 30.11.2021 r, nr 60/KO/2021

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogłoszenie